W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz miejsc gdzie można skorzystać ze zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj.

Strona główna projektu:  Karta Dużej Rodziny

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu (pok. nr 1) i pod nr tel. 29 757 12 62.

Materiały

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
KDR​_-​_wniosek​_od​_1​_stycznia​_2018.pdf 0.09MB
INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH
2​_ZKDR-04​_-​_zalacznik​_dot​_osob​_uprawnionych​_do​_wyswietlania​_karty​_elektronicznej.pdf 0.09MB
OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ
3​_wzor​_oswiadczenia​_o​_planowanym​_terminie​_ukonczenia​_nauki.pdf 0.08MB
OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA
4​_wzor​_oswiadczenia​_o​_pozostawaniu​_w​_dotychczasowej​_rodzinnej​_pieczy​_zastepczej.pdf 0.08MB
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
5​_wzor​_oswiadczenia​_o​_wladzy​_rodzicielskiej.pdf 0.08MB
Informacja dotycząca obowiązku ponoszenia przez wnioskodawcę opłaty za drugi rodzaj Karty Dużej Rodziny
6​_Informacja​_dotyczaca​_obowiazku​_ponoszenia​_przez​_wnioskodawce​_oplaty​_za​_drugi​_rodzaj​_Karty​_Duzej​_Rodziny.pdf 0.12MB

Zdjęcia (1)