W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

węgiel

I N F O R M A C J A

Wnioski na zakup węgla od samorządu w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku . można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Wymiarki (I piętro, pokój nr 3) i  ze strony www.wymiarki.pl

Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

-  papierowej w Urzędzie Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5 , 68-13 Wymiarki  lub 

 -  elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres skrytki Gminy Wymiarki iy2j97rd0b . Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:

        1) podpisem kwalifikowanym,

        2) profilem zaufanym.

 

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić po 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Wymiarki  po preferencyjnych cenach są uprawnieni właściciele gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Wymiarki, którzy:

- otrzymali dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego;

-  nie złożyli wniosku o dodatek węglowy, ale przed 11 sierpnia 2022 r.;

1) złożyli deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła
i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła;

2)  złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2022 r,. poz. 1297  ze zm.).

Materiały

wniosek
Wniosek​_o​_zakup​_preferencyjny​_paliwa​_stałego​_dla​_gospodarstw​_domowych.docx 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}