W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Projekt Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Fundusze Europejskie

Kontraktor Sp. z o.o. realizuje Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Miejsce realizacji projektu: obszar całej Polski
Okres realizacji Projektu: 2021-12-01 do 2023-06-30r.                        
Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 921 817,15 PLN
 
CELEM PROJEKTU JEST: zwiększenie poziomu zatrudnienia 390 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18+ (w tym 199 kobiet), bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar Polski, poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego, w okresie 01.12.2021-30.06.2023r.
 
Grupę docelową stanowi 390 osób (w tym 199 kobiet), spełniających łącznie następujące kryteria kwalifikujące:
a)           wiek 18 lat i więcej,
b)          status osoby z niepełnosprawnościami ,
c)           status osoby bezrobotnej  lub biernej zawodowo ,
d)          zamieszkanie na terenie całej Polski .
 
Projekt na każdym jego etapie realizowany będzie z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji, w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.
Projekt realizowany jest w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.
 
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika i Uczestniczki, a poniższy zakres nie jest listą zamkniętą i może zostać rozszerzony o inne formy pomocy, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i założeń określonych w IPD Uczestników i Uczestniczek:
 
1)           opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2)           doradztwo zawodowe/ poradnictwo zawodowe
3)           poradnictwo psychologiczne
4)           pośrednictwo pracy
5)           szkolenia zawodowe
6)           staż zawodowy
7)           zatrudnienie wspomagane
 
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu z nami:  
biuro@kontraktor.biz.pl, www.kontraktor.biz.pl
tel. 882042781, 884201708, 606383089, 694467125
 
Serdecznie pozdrawiamy,
 
Biuro Projektu „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”         Ul. Kocmyrzowska 13A/1, 31-750 Kraków

{"register":{"columns":[]}}