W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

OPS w Wymiarkach

transport żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje osób chętnych do transportu produktów spożywczych. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2021 jako Gmina pozyskamy 4 tony żywności, którą musimy odebrać z Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim i przywieźć do Wymiarek. Produkty spożywcze trafią do najbiedniejszych mieszkańców Naszej Gminy.

Osoby, które mogą nam pomóc czyli dysponują odpowiednim samochodem i/lub mogą pomóc przy załadunku lub rozładunku produktów proszę

o kontakt.

Elżbieta Kulicz

Kierownik OPS w Wymiarkach Tel. 512 427 836

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (PO PŻ)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach informuje, że będzie prowadził dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności :

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), których dochód na osobę netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

Kwoty : 1.707,20 zł dochód dla osoby samotnej (776,00 zł x 220%)

Kwoty: 1.320 ,00 zł na osobę w rodzinie (600,00 zł x 220%)

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ o zgłaszanie się do pracowników Ośrodka w dniach od 17 maja 2022r. do dnia 25 maja 2022r. – w dni robocze - osobiście  w godzinach 8.00 -14.00 w siedzibie OPS w Wymiarkach w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

 Przewidywany termin dystrybucji żywności -  czerwiec 2022 r.

Osoby nie korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia (za kwiecień).

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

 

 

Materiały

ogłoszenie
ogłoszenie​_POPŻ​_2022.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}