W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dotacje na oczyszczalnie

schemat oczyszczalni przydomowej

Do  końca września 2022 roku mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i  zbiorniki bezodpływowe, które będą wybudowane w 2023 roku. Kwota dofinansowania wynosi 50 procent.

Pierwszeństwo w otrzymywaniu dotacji będą miały osoby, które składają wniosek dotyczący budowy oczyszczalni i zbiorników na obszarach, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub jest to niemożliwe z przyczyn techniczno–ekonomicznych.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dla budynków mieszkalnych wybudowanych do 2000 roku.

Kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 50 procent. Przy budowie przydomowej oczyszczalni dla budynków jednorodzinnych nie więcej niż 2,5 tys. zł, a dla (wspólnot) budynków wielorodzinnych nie więcej niż 5 tys. zł.

Jeśli o dotację na budowę szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe będzie się starał mieszkaniec budynku jednorodzinnego, to wsparcie może wynieść 2,5  tys. zł. Dwa razy więcej, czyli 5 tys. zł wyniesie dotacja na to samo zadanie dla ( wspólnot ) budynków wielorodzinnych.

Dotacja nie obejmuje zbiorników bezodpływowych o pojemności mniejszej niż cztery metry sześcienne, kosztów zakupu wyłącznie pojedynczych elementów urządzeń, kosztów wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych, kosztów demontażu zbiorników bezodpływowych, szamb, dołów gnilnych, kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji, jak mapy, badania wodno–gruntowe, projektowanie i innych opłat, a także kosztów eksploatacji i konserwacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać Urzędzie Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68 – 131 Wymiarki  pok. nr 2 , I piętro lub pod numerem telefonu  68 360 40 45 wew. 22.

 

                                                                                                            

                                                                                                                   Wójt

                                                                                                        /-/ Lech Miszewski

                                     

 

Załączniki:

- wzór wniosku o udzielenie dotacji

Materiały

wniosek oczyszczalnia
oczyszczalnia​_zalacznik.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}