W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Budżet i sprawozdania finansowe

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2022 r.

Materiały

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2022 r.
Rb​_Z​_za​_2022​_r.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2023 14:59 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2022 r. 1.0 28.02.2023 14:59 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.

Materiały

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.
Rb​_NDS​_za​_2022​_r.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2023 14:58 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. 1.0 28.02.2023 14:58 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2022 r.

Materiały

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2022 r.
Rb​_N​_za​_2022.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2023 14:56 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2022 r. 1.0 28.02.2023 14:56 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.

Materiały

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.
Rb​_28S​_za​_2022​_rok.pdf 0.69MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2023 14:55 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. 1.0 28.02.2023 14:55 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.

Materiały

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.
Rb​_27S​_za​_2022​_rok.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2023 14:54 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. 1.0 28.02.2023 14:54 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 roku

Materiały

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbica
uchwała-rio-dług-23.pdf 0.66MB
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wierzbica
uchwała-rio-deficyt-23.pdf 0.60MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.02.2023 11:48 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 roku 2.0 15.02.2023 11:51 Dominik Guz
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbica 1.0 15.02.2023 11:48 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 listopada 2022 r.

Materiały

W sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Wierzbica
uchwała-rio-budżet.pdf 0.89MB
W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez Gminę Wierzbica
uchwała-rio-wpf.pdf 1.02MB
W sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wierzbica
uchwała-rio-deficyt.pdf 0.78MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 14:08 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 listopada 2022 r. 1.0 12.12.2022 14:08 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2022 r.
Rb​_Z​_III​_kwartał​_2022.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 14:09 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2022 r. 1.0 12.12.2022 14:09 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r.
Rb​_NDS​_III​_kwartał​_2022.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 14:09 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r. 1.0 12.12.2022 14:09 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2022 r.
Rb​_N​_III​_kwartał​_2022.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 14:10 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2022 r. 1.0 12.12.2022 14:10 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r.
Rb​_28S​_III​_kwartał​_2022.pdf 0.69MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 14:10 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r. 1.0 12.12.2022 14:10 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r.
RB-27S​_III​_kwartał​_2022.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 14:11 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2022 r. 1.0 12.12.2022 14:11 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-Z​_II​_kw​_2022.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2022 12:24 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2022 r. 1.0 02.08.2022 12:24 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rb-NDS​_II​_kw2022.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2022 12:23 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2022 r. 1.0 02.08.2022 12:23 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-N​_II​_kw​_2022.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2022 12:19 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2022 r. 1.0 02.08.2022 12:19 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
RB28S​_II​_kw​_2022.pdf 0.69MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2022 12:18 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2022 r. 1.0 02.08.2022 12:18 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb27S​_II​_kw​_2022.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2022 12:16 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2022 r. 1.0 02.08.2022 12:16 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2022 r.
RbZ​_Ikw22.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2022 10:13 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2022 r. 1.0 03.08.2022 10:13 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r.
Rb​_NDS​_Ikw22.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2022 10:11 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r. 1.0 03.08.2022 10:11 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2022 r.
RbN​_Ikw22.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2022 10:07 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2022 r. 1.0 03.08.2022 10:07 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r.
Rb28S​_Ikw22.pdf 0.67MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2022 10:06 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r. 1.0 03.08.2022 10:06 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r.

Materiały

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r.
Rb27S​_I​_kw2022.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2022 10:05 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 r. 1.0 03.08.2022 10:05 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2021

11.06.2021

Materiały

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2021
Rb​_Z​_na​_31032021.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 13:00 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2021 1.0 11.06.2021 13:00 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021

11.06.2021

Materiały

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021
Rb​_NDS​_na​_31032021.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 12:59 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 1.0 11.06.2021 12:59 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2021

11.06.2021

Materiały

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2021
Rb​_N​_na​_31032021.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 12:57 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2021 1.0 11.06.2021 12:57 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021

11.06.2021

Materiały

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021
Rb​_28S​_na​_31032021.pdf 0.67MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 12:56 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 1.0 11.06.2021 12:56 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021

11.06.2021

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 12:38 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 1.0 11.06.2021 12:38 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

11.06.2021

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 12:35 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1.0 11.06.2021 12:35 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

11.06.2021

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 12:33 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 1.0 11.06.2021 12:33 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacja dodatkowa
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

11.06.2021

Materiały

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Bilans​_jednostek.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 12:27 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 1.0 11.06.2021 12:27 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

11.06.2021

Materiały

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Bilans​_budżetu.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.06.2021 12:19 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.0 11.06.2021 12:19 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbica

29.03.2021

Materiały

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbica
Kwota​_długu​_budżet.pdf 0.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.03.2021 08:56 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbica 1.0 29.03.2021 08:56 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wierzbica

29.03.2021

Materiały

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wierzbica
Deficyt​_budżet.pdf 0.45MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.03.2021 08:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wierzbica 1.0 29.03.2021 08:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Materiały

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2021 roku
Uchwała​_RIO​_-​_realizacja​_budżetu​_2020.pdf 0.54MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 13:21 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Stanisława Pogorzelec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2021 roku 1.0 17.06.2021 13:21 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}