W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Budżet i sprawozdania finansowe

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2021
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2021
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2021
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2021
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2021
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2021
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2021
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021

11.06.2021

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.08.2021 08:24 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
29.03.2021 08:51 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2020 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2020 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

11.06.2021

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.08.2021 08:24 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
29.03.2021 08:51 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

11.06.2021

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.08.2021 08:24 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
29.03.2021 08:51 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Informacja dodatkowa
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbica
Uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wierzbica
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2021 roku