W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy obowiązująca od 15.02.2020 r.

19.02.2020

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr WA.RZT.070.1.495.3.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r. zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa na okres 18 miesięcy w wysokości:

Wysokość cen i stawek netto opłat za zaopatrzenie w wodę  

L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę w okresie do 18 miesięcy obowiązywania taryfy

Okres rozliczeniowy

Taryfowa grupa odbiorów usług

Rodzaj cen i stawek opłat

1.

Grupa I.WG

 

Gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno - bytowe

Cena wody

2,52 zł/ m3

3 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej

12 zł/odbiorcę

2.

Grupa II.WG

 

Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów innych niż socjalno -bytowe

 

Cena wody

 

2,83 zł/ m3

3 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej

12 zł/odbiorcę

3.

Grupa III.WG

 

Przedsiębiorcy wykorzystujący wodę do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Cena wody

 

3,14 zł/ m3

3 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej

12 zł/odbiorcę

4.

Grupa IV.WG

 

Instytucje publiczne oraz gmina na cele wynikające z art. 22 ustawy

 

Cena wody

 

3,24 zł/ m3

3 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej

12 zł/odbiorcę

5.

Grupa V.WG

 

Cele ppoż.

 

Cena wody

 

3,33 zł/ m3

3 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej

12 zł/odbiorcę

6.

Grupa VI.WG

 

Gospodarstwa zaopatrzone przez ZGK Sp. z o. o.

 

Cena wody

 

5,54 zł/ m3

3 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej

12 zł/odbiorcę

Wysokość cen i stawek netto opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie do 18 miesięcy obowiązywania taryfy

Okres rozliczeniowy

Taryfowa grupa odbiorów usług

Rodzaj cen i stawek opłat

1.

Grupa I.UP

 

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe

 

Cena ścieków

 

9,66 zł/ m3

3 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej

3,33 zł/odbiorcę

2.

Grupa II.UP

 

Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki komunalne

 

Cena ścieków

 

9,71 zł/ m3

3 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej

3,33 zł/odbiorcę

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały

WA.RZT.070.1.495.3.2019​_z​_dn.​_24.01.2020​_r.
WARZT070149532019​_z​_dn​_24012020​_r.pdf 0.42MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 13:57 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Jarosiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy obowiązująca od 15.02.2020 r. 1.0 11.01.2022 13:57 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}