W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek elektryczny

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny przysługuje:

 1. osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe
 2. osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek elektryczny przysługuje w kwocie:

 • 1000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5MWh rocznie,
 • 1500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie. Warunkiem uzyskania dodatku w kwocie 1500 zł jest dołączenie do wniosku
  o dodatek elektryczny rozliczenia rocznego z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzającym zużycie energii elektrycznej w 2021r. przekraczające 5MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie niektórych paliw stałych w związku z sytuacja na rynku tych paliw,
 • w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania,
  w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikro instalacji,
  w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 01.12.2022r. do 01.02.2023. Wnioski złożone po 01.02.2023r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek będzie wypłacany w terminie do 31 marca 2023r.

Wniosek o dodatek elektryczny można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka Parcele 25B, 07-203 Somianka. Kompletny wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Materiały

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
Wniosek​_o​_wypłatę​_dodatku​_elektrycznego​_(1).docx 0.04MB
Klauzula informacyjna RODO
klauzula​_DE.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}