W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Biuletyn Informacji Publicznej

[{"title":"O gminie","url":"/web/gmina-siedlce/o-gminie","pageId":20003277,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/gmina-siedlce/co-robimy","pageId":20003278,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-siedlce/aktualnosci","pageId":20003279,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/gmina-siedlce/zalatw-sprawe","pageId":20003281,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-siedlce/kontakt","pageId":20003282,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Łączy Nas Gmina","url":"/web/gmina-siedlce/laczy-nas-gmina","pageId":20005390,"parentPageId":20004914,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz organizacji pozarządowych","url":"/web/gmina-siedlce/wykaz-organizacji-pozarzadowych","pageId":20012653,"parentPageId":20012596,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-siedlce/program-wspolpracy-gminy-siedlce-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20012655,"parentPageId":20012596,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkursy","url":"/web/gmina-siedlce/Konkursy","pageId":20012657,"parentPageId":20012596,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Małe Granty","url":"/web/gmina-siedlce/male-granty","pageId":20014294,"parentPageId":20012596,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Druki do pobrania","url":"/web/gmina-siedlce/druki-do-pobrania","pageId":20012662,"parentPageId":20012596,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Taryfy","url":"/web/gmina-siedlce/taryfy","pageId":20023096,"parentPageId":20023095,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":" Wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej lub studni głębinowej","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-dofinansowanie-budowy-oczyszczalni","pageId":20009918,"parentPageId":20023095,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/wojt-gminy-bip","pageId":20017571,"parentPageId":20004918,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia i inne akty wewnętrzne","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenia-i-inne-akty-wewnetrzne","pageId":20004921,"parentPageId":20004918,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przyjęcia interesantów","url":"/web/gmina-siedlce/przyjecia-interesantow","pageId":20004919,"parentPageId":20004918,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia wydane w 2021 r.","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenia-wydane-w-2021-r","pageId":20012181,"parentPageId":20004921,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwum Zarządzeń Wójta","url":"/web/gmina-siedlce/archiwum-zarzadzen-wojta","pageId":20012146,"parentPageId":20004921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"-Rachmistrzowie ruszają w teren","url":"/web/gmina-siedlce/-rachmistrzowie-ruszaja-w-teren","pageId":20027196,"parentPageId":20027195,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo","url":"/web/gmina-siedlce/kierownictwo","pageId":20004926,"parentPageId":20004925,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska","url":"/web/gmina-siedlce/wydzial-mienia-gminnego-srodowiska-rolnictwa-i-drog","pageId":20004927,"parentPageId":20004925,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych","url":"/web/gmina-siedlce/wydzial-organizacji-funduszy-zewnetrznych-zamowien-publicznych","pageId":20004963,"parentPageId":20004925,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansowy , Podatków i Opłat","url":"/web/gmina-siedlce/wydzial-finansowy--podatkow-i-oplat","pageId":20009718,"parentPageId":20004925,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne stanowiska pracy","url":"/web/gmina-siedlce/samodzielne-stanowiska-pracy","pageId":20009726,"parentPageId":20004925,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych od 01.03.2020 r","url":"/web/gmina-siedlce/deklaracja-dla-nieruchomosci-zamieszkalych-od-01032020-r","pageId":20005341,"parentPageId":20005281,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych od 29.10.2020r.","url":"/web/gmina-siedlce/deklaracja-dla-nieruchomosci-niezamieszkalych-od-29102020r","pageId":20005342,"parentPageId":20005281,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dla nieruchomości letniskowych","url":"/web/gmina-siedlce/deklaracja-dla-nieruchomosci-letniskowych","pageId":20005343,"parentPageId":20005281,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów komunalnych","url":"/web/gmina-siedlce/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych","pageId":20010085,"parentPageId":20005281,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Siedlce za 2020 rok","url":"/web/gmina-siedlce/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-w-gminie-siedlce-za-2020-rok","pageId":20026966,"parentPageId":20005281,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym i niezaleganiu w podatkach","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-zaswiadczenia-o-stanie-majatkowym-i-niezaleganiu-w-podatkach","pageId":20005324,"parentPageId":20005280,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Umorzenie zaległości podatkowych","url":"/web/gmina-siedlce/umorzenie-zaleglosci-podatkowych","pageId":20005325,"parentPageId":20005280,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej","url":"/web/gmina-siedlce/rozlozenie-na-raty-podatku-lub-zalelosci-podatkowej","pageId":20005326,"parentPageId":20005280,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej","url":"/web/gmina-siedlce/odroczenie-terminu-platnosci-podatku-lub-zaleglosci-podatkowej","pageId":20005327,"parentPageId":20005280,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zobowiązania z tytułu środków transportu osób fizycznych i osób prawnych","url":"/web/gmina-siedlce/zobowiazania-z-tytulu-srodkow-transportu-osob-fizycznych-i-osob-prawnych","pageId":20005328,"parentPageId":20005280,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podatek od nieruchomości","url":"/web/gmina-siedlce/podatek-od-nieruchomosci","pageId":20005329,"parentPageId":20005280,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podatek rolny","url":"/web/gmina-siedlce/podatek-rolny","pageId":20005332,"parentPageId":20005280,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podatek leśny","url":"/web/gmina-siedlce/podatek-lesny","pageId":20005335,"parentPageId":20005280,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podatek akcyzowy","url":"/web/gmina-siedlce/podatek-akcyzowy","pageId":20005338,"parentPageId":20005280,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasiłek rodzinny","url":"/web/gmina-siedlce/zasilek-rodzinny","pageId":20014192,"parentPageId":20014114,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek z tytułu urodzenia dziecka","url":"/web/gmina-siedlce/dodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka","pageId":20014123,"parentPageId":20014114,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego","url":"/web/gmina-siedlce/dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzystania-z-urlopu-wychowawczego","pageId":20014125,"parentPageId":20014114,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka","url":"/web/gmina-siedlce/dodatek-z-tytulu-samotnego-wychowania-dziecka","pageId":20014126,"parentPageId":20014114,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej","url":"/web/gmina-siedlce/dodatek-z-tytulu-wychowania-dziecka-w-rodzinie-wielodzietnej","pageId":20014128,"parentPageId":20014114,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego","url":"/web/gmina-siedlce/dodatek-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnosprawnego","pageId":20014130,"parentPageId":20014114,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek z tytułu rozpoczecia roku szkolnego","url":"/web/gmina-siedlce/dodatek-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego","pageId":20014131,"parentPageId":20014114,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania","url":"/web/gmina-siedlce/dodatek-z-tytulu-podjecia-przez-dziecko-nauki-w-szkole-poza-miejscem-zamieszkania","pageId":20014132,"parentPageId":20014114,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochotnicza Straż Pożarna","url":"/web/gmina-siedlce/osp","pageId":20005346,"parentPageId":20005282,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzielnicowi Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/policja","pageId":20005347,"parentPageId":20005282,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zagrożenia i alerty","url":"/web/gmina-siedlce/zagrozenia-i-alerty","pageId":20005348,"parentPageId":20005282,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 139 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:30 dnia 16.07.2021","url":"/web/gmina-siedlce/wojewodztwo-mazowieckie-ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-139-wykaz-obowiazujacych-ostrzezen-o-godz-0730-dnia-16072022","pageId":20030199,"parentPageId":20029860,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie i wymiana dowodu osobistego","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-i-wymiana-dowodu-osobistego","pageId":20005285,"parentPageId":20005284,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie małoletniej","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-dowodu-osobistego-po-raz-pierwszy-osobie-maloletniej","pageId":20005286,"parentPageId":20005284,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-zaswiadczenia-o-utracie-dowodu-osobistego","pageId":20005287,"parentPageId":20005284,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-za-2020-rok","pageId":20017401,"parentPageId":20017446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-za-2019-rok","pageId":20017400,"parentPageId":20017446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-za-2018-rok","pageId":20017399,"parentPageId":20017446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-za-2017-rok","pageId":20017398,"parentPageId":20017446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-za-2016-rok","pageId":20017397,"parentPageId":20017446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-za-2015-rok","pageId":20017396,"parentPageId":20017446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapa Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/mapa-gminy","pageId":20004903,"parentPageId":20004902,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje ogólne","url":"/web/gmina-siedlce/informacje-ogolne","pageId":20004904,"parentPageId":20004902,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/gmina-siedlce/historia","pageId":20004905,"parentPageId":20004902,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Znaki","url":"/web/gmina-siedlce/znaki","pageId":20004906,"parentPageId":20004902,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Film promocyjny","url":"/web/gmina-siedlce/film-promocyjny","pageId":20011148,"parentPageId":20004902,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zameldowania na pobyt czasowy","url":"/web/gmina-siedlce/zameldowania-na-pobyt-czasowy","pageId":20005289,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zameldowanie na pobyt stały","url":"/web/gmina-siedlce/zameldowanie-na-pobyt-staly","pageId":20012308,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy","url":"/web/gmina-siedlce/zameldowanie-cudzoziemca-na-pobyt-czasowy","pageId":20005293,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymeldowanie z pobytu czasowego","url":"/web/gmina-siedlce/Wymeldowanie-z-pobytu-czasowego","pageId":20005290,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymeldowanie z pobytu stałego","url":"/web/gmina-siedlce/wymeldowanie-z-pobytu-stalego","pageId":20012312,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej","url":"/web/gmina-siedlce/wymeldowanie-lub-uchylenie-zameldowania-w-drodze-decyzji-administracyjnej","pageId":20005291,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego","url":"/web/gmina-siedlce/wymeldowanie-cudzoziemca-z-pobytu-stalego-lub-czasowego","pageId":20012313,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadanie numeru PESEL","url":"/web/gmina-siedlce/nadanie-numeru-pesel","pageId":20005292,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy ","url":"/web/gmina-siedlce/zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-","pageId":20005295,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice, trwającego dłużej niż 6 miesięcy","url":"/web/gmina-siedlce/zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiecy","pageId":20012319,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców gminy siedlce lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w Gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/udostepnianie-danych-jednostkowych-z-rejestru-mieszkancow-gminy-siedlce-lub-z-rejestru-zamieszkania-cudzoziemcow-w-gminie-siedlce","pageId":20005296,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Gminy Siedlce lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-gminy-siedlce-lub-rejestru-zamieszkania-cudzoziemcow-w-gminie-siedlce","pageId":20005294,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru wyborców","url":"/web/gmina-siedlce/wpis-do-rejestru-wyborcow","pageId":20005297,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-zaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania","pageId":20012332,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpisanie do spisu wyborców","url":"/web/gmina-siedlce/wpisanie-do-spisu-wyborcow","pageId":20012333,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych","url":"/web/gmina-siedlce/przekazanie-danych-do-rejestru-danych-kontaktowych","pageId":20012339,"parentPageId":20005288,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/sklad-rady-gminy-siedlce","pageId":20004908,"parentPageId":20004907,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Interpelacje radnych","url":"/web/gmina-siedlce/interpelacje-radnych","pageId":20004910,"parentPageId":20004907,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/sesje-rady-gminy","pageId":20004911,"parentPageId":20004907,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kluby Radnych","url":"/web/gmina-siedlce/kluby-radnych","pageId":20004914,"parentPageId":20004907,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Transmisje obrad Rady Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/transmisje-obrad-rady-gminy","pageId":20005349,"parentPageId":20004907,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady","url":"/web/gmina-siedlce/komisje-rady","pageId":20004909,"parentPageId":20004907,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-siedlce/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20006522,"parentPageId":20004909,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/gmina-siedlce/komisja-rewizyjna","pageId":20006550,"parentPageId":20004909,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych","url":"/web/gmina-siedlce/komisja-oswiaty-bezpieczenstwa-i-spraw-spolecznych","pageId":20006655,"parentPageId":20004909,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa","url":"/web/gmina-siedlce/komisja-gospodarki-przestrzennej-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa","pageId":20006656,"parentPageId":20004909,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Planowania, Budżetu i Finansów","url":"/web/gmina-siedlce/komisja-planowania-budzetu-i-finansow","pageId":20006660,"parentPageId":20004909,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Andrzej Rymuza","url":"/web/gmina-siedlce/andrzej-rymuza","pageId":20005387,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mikołaj Walo","url":"/web/gmina-siedlce/mikolaj-walo","pageId":20006585,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bogusława Gorzała","url":"/web/gmina-siedlce/boguslawa-gorzala","pageId":20006592,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Roman Chojecki","url":"/web/gmina-siedlce/roman-chojecki","pageId":20006610,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Albert Gochnio","url":"/web/gmina-siedlce/albert-gochnio","pageId":20006619,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zofia Guzek","url":"/web/gmina-siedlce/zofia-guzek","pageId":20006621,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Koc","url":"/web/gmina-siedlce/grzegorz-koc","pageId":20006628,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Krystyna Kozak","url":"/web/gmina-siedlce/krystyna-kozak","pageId":20006644,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Matuszyński","url":"/web/gmina-siedlce/grzegorz-matuszynski","pageId":20006646,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Elżbieta Wojtyra","url":"/web/gmina-siedlce/elzbieta-wojtyra","pageId":20006648,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aneta Olszak","url":"/web/gmina-siedlce/aneta-olszak","pageId":20006649,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grażyna Kręgol","url":"/web/gmina-siedlce/grazyna-kregol","pageId":20006650,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Stanisław Kosyl","url":"/web/gmina-siedlce/stanislaw-kosyl","pageId":20006651,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Leszek Woźnica","url":"/web/gmina-siedlce/leszek-woznica","pageId":20006652,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ludwik Kamiński","url":"/web/gmina-siedlce/ludwik-kaminski","pageId":20006653,"parentPageId":20004908,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"List do mieszkańców","url":"/web/gmina-siedlce/list-do-mieszkancow","pageId":20019885,"parentPageId":20019884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spisz się przez telefon","url":"/web/gmina-siedlce/spisz-sie-przez-telefon","pageId":20019175,"parentPageId":20019884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spis bezpieczny dla seniorów","url":"/web/gmina-siedlce/spis-bezpieczny-dla-seniorow","pageId":20019173,"parentPageId":20019884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021 – list do mieszkańców","url":"/web/gmina-siedlce/narodowy-spis-powszechny-2021--list-do-mieszkancow","pageId":20019275,"parentPageId":20019884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?","url":"/web/gmina-siedlce/narodowy-spis-powszechny-2021--jakie-beda-pytania","pageId":20017675,"parentPageId":20019884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!","url":"/web/gmina-siedlce/narodowy-spis-powszechny-2021--twoje-dane-beda-bezpieczne","pageId":20017725,"parentPageId":20019884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"10 porad spisowych dla seniorów","url":"/web/gmina-siedlce/10-porad-spisowych-dla-seniorow","pageId":20020966,"parentPageId":20019884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sesje Rady Gminy Siedlce w 2021 roku","url":"/web/gmina-siedlce/sesje-rady-gminy-siedlce-w-2021-roku","pageId":20010772,"parentPageId":20004911,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwalne Sesje Rady","url":"/web/gmina-siedlce/archiwalne-sesje-rady","pageId":20012145,"parentPageId":20004911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2021","url":"/web/gmina-siedlce/2021r2","pageId":20017362,"parentPageId":20004910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Archiwalne interpelacje","url":"/web/gmina-siedlce/archiwalne","pageId":20017363,"parentPageId":20004910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawdzanie online czy twój dowód osobisty jest już gotowy","url":"/web/gmina-siedlce/sprawdzanie-online-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-juz-gotowy","pageId":20005265,"parentPageId":20005264,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Skrzynka Podawcza","url":"/web/gmina-siedlce/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20005266,"parentPageId":20005264,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 120.1.2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych działających w Urzędzie Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12012021-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-pracy-komisji-przetargowych-dzialajacych-w-urzedzie-gminy-siedlce","pageId":20012180,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 120.2.2021 w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Siedlce, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12022021-w-sprawie-nadania-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-w-jednostkach-organizacyjnych-gminy-siedlce-ktorych-wartosc-nie-przekracza-kwoty-130000-zlotych-netto","pageId":20012182,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 120.3.2021 w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Siedlce o wartości równej lub powyżej 130.000 złotych netto","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12032021-w-sprawie-nadania-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-w-jednostkach-organizacyjnych-gminy-siedlce-o-wartosci-rownej-lub-powyzej-130000-zlotych-netto","pageId":20012183,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarzadzenie nr 120.4.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12042021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20013205,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 0050.1.2021 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Siedlce do wykonywania określonych spraw Gminy Siedlce w imieniu Wójta Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050-1-2021-w-sprawie-upowaznienia-zastepcy-wojta-gminy-siedlce-do-wykonywania-okreslonych-spraw-gminy-siedlce-w-imieniu-wojta-gminy-siedlce","pageId":20013210,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 0050.2.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce na rok szkolny 2021/2022","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-005022021-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-uzupelniajacym-do-i-klas-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-siedlce-na-rok-szkolny-20212022","pageId":20013220,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.3.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce na rok szkolny 2021/2022","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-005032021-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-uzupelniajacym-do-gminnych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-siedlce-na-rok-szkolny-20212022","pageId":20013225,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.4.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w miejscowości Żelków-Kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-005042021-w-sprawie-sporzadzenia-i-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-na-zbycie-nieruchomosci-w-drodze-przetargu-nieograniczonego-polozonej-w-miejscowosci-zelkow-kolonia","pageId":20013227,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.5.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-005052021-w-sprawie-sporzadzenia-i-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-na-zbycie-nieruchomosci-w-drodze-bezprzetargowej","pageId":20013228,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.6.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w miejscowości Ujrzanów","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-005062021","pageId":20013229,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.7.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-005072021-w-sprawie-ustalenia-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-oraz-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-w-2021-roku","pageId":20013231,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.8.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-005082021-zarzadzenie-nr-005082021","pageId":20013237,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.9.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola w Białkach w roku szkolnym 2020/2021","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-005092021","pageId":20013239,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.10.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola w Golicach w roku szkolnym 2020/2021","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050102021","pageId":20013240,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.11.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola w Nowych Iganiach w roku szkolnym 2020/2021","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050112021","pageId":20013242,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.12.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola w Pruszynie w roku szkolnym 2020/2021","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050122021","pageId":20013244,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.13.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola w Stoku Lackim w roku szkolnym 2020/2021","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050132021","pageId":20013245,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.14.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola w Strzale w roku szkolnym 2020/2021","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050142021","pageId":20013246,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.15.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola w Żelkowie-Kolonii w roku szkolnym 2020/2021","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050152021","pageId":20013247,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.16.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w miejscowości Chodów","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050162021-w-sprawie-sporzadzenia-i-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-na-zbycie-nieruchomosci-w-drodze-przetargu-nieograniczonego-polozonej-w-miejscowosci-chodow","pageId":20017742,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.17.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050172021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20017740,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.19.2021 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Model LT 46","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050192021-w-sprawie-obnizenia-ceny-wywolawczej-w-drugim-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-samochodu-marki-volkswagen-model-lt-46","pageId":20017749,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.20.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pruszyn","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050202021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-pruszyn","pageId":20017748,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.21.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050212021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-ujrzanow","pageId":20017746,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.22.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Golice","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050222021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-golice","pageId":20017745,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.23.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w miejscowości Pruszynek","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050232021-w-sprawie-sporzadzenia-i-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-na-zbycie-nieruchomosci-w-drodze-przetargu-nieograniczonego-polozonej-w-miejscowosci-pruszynek","pageId":20017744,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.24.2021w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w miejscowości Żytnia","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050242021w-sprawie-sporzadzenia-i-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-na-zbycie-nieruchomosci-w-drodze-przetargu-nieograniczonego-polozonej-w-miejscowosci-zytnia","pageId":20017743,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 0050.25.2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-0050252021w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20017993,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 120.10.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-120102021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20017750,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 120.5.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12052021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20017751,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 120.9.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12092021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20017752,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 120.8.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Siedlce z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12082021-zmieniajace-zarzadzenie-nr-82009-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-19-stycznia-2009-roku-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-urzedzie-gminy-siedlce","pageId":20017753,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 120.7.2021 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Siedlce na rok 2021","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12072021-w-sprawie-ustalenia-planu-rzeczowo---finansowego-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-urzedu-gminy-siedlce-na-rok-2021","pageId":20017754,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 120.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-120112021-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20017755,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 26 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-26-w-sprawie-przedlozenia-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2020-rok","pageId":20018667,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 27.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2021 rok","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-272021-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-siedlce-na-2021-rok","pageId":20018822,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 28.2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-282021-w-sprawie-zaciagniecia-dlugoterminowej-pozyczki-z-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-warszawie","pageId":20018823,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Purzec","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-29-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-8-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-purzec","pageId":20019656,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Purzec","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-30-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-8-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-purzec","pageId":20019657,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Siedlce z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-15-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-9-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20019659,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Siedlce z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-16-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-13-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20019660,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Siedlce z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-14-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-9-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20019661,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-12-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-26-marca-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20019663,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Siedlce z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-31-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-13-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargow-na-sprzedaz-nieruchomosci","pageId":20020746,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Siedlce z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Stoku Lackim","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-33-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-23-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-oswiatowego-im-jana-pawla-ii-w-stoku-lackim","pageId":20022798,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce i ogłoszenia wykazu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-35-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-30-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-oddania-w-uzyczenie-na-okres-10-lat-w-trybie-bezprzetargowym-czesci-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-siedlce-i-ogloszenia-wykazu","pageId":20022801,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Siedlce z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-17-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-20-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20022802,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Siedlce z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021 roku w dniu wolnym od pracy","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-18-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-23-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-ustalenia-dnia-wolnego-od-pracy-w-zamian-za-dzien-swiateczny-przypadajacy-1-maja-2021-roku-w-dniu-wolnym-od-pracy","pageId":20022803,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Siedlce z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-19-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-23-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20022804,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Siedlce z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-20-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-27-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20022805,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2021 roku","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-21-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-30-kwietnia-2021-roku","pageId":20022807,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-22-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-30-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20022808,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Siedlce z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-23-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-5-maja-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20022809,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Siedlce z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-24-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-5-maja-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20022810,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Siedlce Z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-27-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-13-maja-2021-roku-w-sprawie-wprowadzenia-standardow-obslugi-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-urzedzie-gminy-siedlce","pageId":20023500,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Siedlce z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-25-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-11-maja-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20023501,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Siedlce z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2021 Wójta Gminy Siedlce z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-26-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-13-maja-2021-roku-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-120202021-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-27042021-r-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu","pageId":20023502,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Siedlce \t\t\t\t z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-37-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-7-maja-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargow-na-sprzedaz-nieruchomosci","pageId":20023504,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Siedlce z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce na lata 2020-2023","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-38-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-7-maja-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-szczepien-profilaktycznych-przeciwko-grypie-osob-od-65-roku-zycia-zamieszkalych-na-terenie-gminy-siedlce-na-lata-2020-2023","pageId":20023505,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Siedlce z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-39-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-12-maja-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-siedlce","pageId":20023506,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Siedlce dnia 06 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-36-wojta-gminy-siedlce-dnia-06-maja-2021-roku-w-sprawie-okreslenia-zasad-zajmowania-pasa-drogowego-drog-wewnetrznych-bedacych-wlasnoscia-gminy-siedlce","pageId":20023508,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Siedlce z dnia 11.06.2021 roku w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce na lata 2020-2023","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-50-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-11062021-roku-w-sprawie-uniewaznienia-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-szczepien-profilaktycznych-przeciwko-grypie-osob-od-65-roku-zycia-zamieszkalych-na-terenie-gminy-siedlce-na-lata-2020-2023","pageId":20027501,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 70 z dnia 2 sierpnia 2021 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siedlce .pdf","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-70-z-dnia-2-sierpnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-siedlce-pdf","pageId":20033919,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZARZĄDZENIE NR 73 WÓJTA GMINY SIEDLCE z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-73-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-24-sierpnia-2021-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego-na-sfinansowanie-planowanego-deficytu-oraz-na-splate-wczesniej-zaciagnietych-kredytow-i-pozyczek","pageId":20040393,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Siedlce z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Stoku Lackim","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-41-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-27-maja-2021-roku-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-przeprowadzenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-oswiatowego-im-jana-pawla-ii-w-stoku-lackim","pageId":20044244,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Siedlce z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siedlce do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-40-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-26-maja-2021-roku-w-sprawie-powolania-zespolu-interdyscyplinarnego-w-gminie-siedlce-do-realizacji-zadan-zwiazanych-z-przeciwdzialaniem-przemocy-w-rodzinie","pageId":20044246,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy Siedlce z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-72-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-19-sierpnia-2021-roku-w-sprawie-powolania-gminnej-komisji-urbanistyczno-architektonicznej","pageId":20044298,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 93 Wójta Gminy Siedlce z dnia 12 listopada 2021 roku","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-93-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-12-listopada-2021-roku","pageId":20046761,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Siedlce z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej”","url":"/web/gmina-siedlce/zarzadzenie-nr-94-wojta-gminy-siedlce-z-dnia-12-listopada-2021-roku-w-sprawie-projektu-uchwaly-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej","pageId":20046865,"parentPageId":20012181,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXIX/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxix2021-z-dnia-28-stycznia-2021-r","pageId":20010936,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXX/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxx2021-z-dnia-25-lutego-2021-r","pageId":20015866,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXXI z dnia 25 marca 2021r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxxi-z-dnia-25-marca-2021r","pageId":20017613,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXXII z dnia 22 kwietnia 2021r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxxii-z-dnia-22-kwietnia-2021r","pageId":20019487,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXXIII z dnia 28 maja 2021r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxxiii-z-dnia-28-maja-2021r","pageId":20023250,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXXIV z dnia 24 czerwca 2021r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxxiv-z-dnia-24-czerwca-2021r","pageId":20026339,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXXV z dnia 19 sierpnia 2021r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxxv-z-dnia-19-sierpnia-2021r","pageId":20036993,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXXVI z dnia 30 wrzesnia 2021 r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxxvi-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r","pageId":20040579,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXXVII z dnia 28 października 2021r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxxvii-z-dnia-28-pazdziernika-2021r4","pageId":20042976,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja nr XXXVIII z dnia 25 listopada 2021r.","url":"/web/gmina-siedlce/sesja-nr-xxxviii-z-dnia-25-listopada-2021r","pageId":20046048,"parentPageId":20010772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami","url":"/web/gmina-siedlce/zasilek-rodzinny-wraz-z-dodatkami","pageId":20014114,"parentPageId":20014102,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka","url":"/web/gmina-siedlce/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-dziecka","pageId":20014116,"parentPageId":20014102,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasiłek pielęgnacyjny","url":"/web/gmina-siedlce/zasilek-pielegnacyjny","pageId":20014117,"parentPageId":20014102,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalny zasiłek opiekuńczy","url":"/web/gmina-siedlce/Specjalny-zasilek-opiekunczy","pageId":20014118,"parentPageId":20014102,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie pielęgnacyjne","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenie-pielegnacyjne","pageId":20014120,"parentPageId":20014102,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie rodzicielskie","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenie-rodzicielskie","pageId":20014121,"parentPageId":20014102,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2020 rok","url":"/web/gmina-siedlce/oswiadczenia-majatkowe-za-2020-rok","pageId":20010776,"parentPageId":20010774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2019 rok","url":"/web/gmina-siedlce/oswiadczenia-majatkowe-za-2019-rok","pageId":20010775,"parentPageId":20010774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2018 rok","url":"/web/gmina-siedlce/oswiadczenia-majatkowe-za-2018-rok","pageId":20012764,"parentPageId":20010774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2017 rok","url":"/web/gmina-siedlce/oswiadczenia-majatkowe-za-2017-rok","pageId":20012872,"parentPageId":20010774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenie majątkowe za 2016 rok","url":"/web/gmina-siedlce/oswiadczenie-majatkowe-za-2016-rok","pageId":20012889,"parentPageId":20010774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2015 rok","url":"/web/gmina-siedlce/oswiadczenia-majatkowe-za-2015-rok","pageId":20012909,"parentPageId":20010774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dowody osobiste","url":"/web/gmina-siedlce/dowody-osbiste","pageId":20005284,"parentPageId":20005272,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy meldunkowe","url":"/web/gmina-siedlce/sprawy-meldunkowe","pageId":20005288,"parentPageId":20005272,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Karta Dużej Rodziny","url":"/web/gmina-siedlce/karta-duzej-rodziny","pageId":20011305,"parentPageId":20005272,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew-i-krzewow","pageId":20005298,"parentPageId":20005275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Procedura postępowania z bezdomnymi i padłymi zwierzętami","url":"/web/gmina-siedlce/procedura-postepowania-z-bezdomnymi-i-padlymi-zwierzetami","pageId":20005300,"parentPageId":20005275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o dofinasowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-dofinasowanie-do-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest","pageId":20011342,"parentPageId":20005275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku działania sił przyrody","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-oszacowanie-szkod-w-wyniku-dzialania-sil-przyrody","pageId":20014258,"parentPageId":20005275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Schronisko dla zwierząt","url":"/web/gmina-siedlce/schronisko-dla-zwierzat","pageId":20023489,"parentPageId":20005275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej","url":"/web/gmina-siedlce/wpis-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej","pageId":20005301,"parentPageId":20005274,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o zmiane wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-zmiane-wpisu-w-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej","pageId":20005302,"parentPageId":20005274,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis informacji o zawieszeniu działalności","url":"/web/gmina-siedlce/wpis-informacji-o-zawieszeniu-dzialalnosci","pageId":20005303,"parentPageId":20005274,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej","url":"/web/gmina-siedlce/wpis-informacji-o-wznowieniu-dzialalnosci-gospodarczej","pageId":20005304,"parentPageId":20005274,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej","url":"/web/gmina-siedlce/wykreslenie-wpisu-w-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gopspodarczej","pageId":20005305,"parentPageId":20005274,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie","url":"/web/gmina-siedlce/wpis-do-ewidencji-obiektow-swiadczacych-uslugi-hotelarskie","pageId":20005306,"parentPageId":20005274,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomosci","pageId":20005309,"parentPageId":20005277,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o podział nieruchomości","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-podzial-nieruchomosci","pageId":20005310,"parentPageId":20005277,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-oznaczenie-nieruchomosci-numerem-porzadkowym","pageId":20005311,"parentPageId":20005277,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-zezwolnia-sprzedaz-napojow-alkoholowych","pageId":20005307,"parentPageId":20005276,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na imprezach odbywających się na świeżym powietrzu","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-zezwolenia-na-jednorazowa-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-w-miejscu-sprzedazy-na-imprezach-odbywajacych-sie-na-swiezym-powietrzu","pageId":20005308,"parentPageId":20005276,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika","pageId":20005318,"parentPageId":20005279,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkoły","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-zwrot-kosztow-dowozenia-niepelnosprawnych-uczniow-do-szkoly","pageId":20005319,"parentPageId":20005279,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o stypendium Wójta Gminy Siedlce za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-stypenium-wojta","pageId":20005322,"parentPageId":20005279,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o stypendium socjalne dla ucznia","url":"/web/gmina-siedlce/wnioske-o-stypenium-socjalne-dla-ucznia","pageId":20005323,"parentPageId":20005279,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat o podstawowej kwocie dotacji","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-o-podstawowej-kwocie-dotacji","pageId":20025571,"parentPageId":20005279,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia pieniężne","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenia-pieniezne","pageId":20014924,"parentPageId":20005278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Usługi opiekuńcze","url":"/web/gmina-siedlce/uslugi-opiekuncze","pageId":20014926,"parentPageId":20005278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc żywnościowa","url":"/web/gmina-siedlce/pomoc-zywnosciowa","pageId":20014927,"parentPageId":20005278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dożywianie","url":"/web/gmina-siedlce/dozywianie","pageId":20014928,"parentPageId":20005278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Domy pomocy społecznej","url":"/web/gmina-siedlce/domy-pomocy-spolecznej","pageId":20014929,"parentPageId":20005278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Asystentura rodziny","url":"/web/gmina-siedlce/asystentura-rodziny","pageId":20014930,"parentPageId":20005278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia zdrowotne","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenia-zdrowotne","pageId":20014931,"parentPageId":20005278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie","url":"/web/gmina-siedlce/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie","pageId":20014932,"parentPageId":20005278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/otwarte-strefy-aktywnosci-na-terenie-gminy-siedlce","pageId":20011487,"parentPageId":20015875,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zlobek-nr-2","pageId":20040635,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zdalna szkoła","url":"/web/gmina-siedlce/zdalna-szkola","pageId":20011185,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zdalna szkoła+","url":"/web/gmina-siedlce/zdalna-szkola-plus","pageId":20011190,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie: 280.000,00","url":"/web/gmina-siedlce/budowa-kanalizacji-nowe-iganie","pageId":20016297,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka) dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie: 508.000,00","url":"/web/gmina-siedlce/budowa-kanalizacji","pageId":20016303,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce – Żabokliki- Kolonia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie: 280.000,00","url":"/web/gmina-siedlce/budowa-brakujacych-fragmentow-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-gminy-siedlce--zabokliki--kolonia-dofinansowana-przez-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-warszawie-w-formie-pozyczki-w-kwocie-28000000","pageId":20016304,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie: 620.000,00","url":"/web/gmina-siedlce/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-joachimow-dofinansowana-przez-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-warszawie-w-formie-pozyczki-w-kwocie-62000000","pageId":20016306,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Instalacja ogniw fotowoltaicznych w budynku OSP Nowe Opole” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie : 30.000,00 zł","url":"/web/gmina-siedlce/instalacja-ogniw-fotowoltaicznych-w-budynku-osp-nowe-opole-dofinansowana-przez-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-warszawie-w-formie-dotacji-w-kwocie--3000000-zl","pageId":20016311,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Operacja pn.: „Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej – Zwycięska Bitwa pod Iganiami 1831”.","url":"/web/gmina-siedlce/operacja-pn-upowszechnianie-wiedzy-historycznej-o-ziemi-siedleckiej--zwycieska-bitwa-pod-iganiami-1831","pageId":20019209,"parentPageId":20015874,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminna Ewidencja Zabytków","url":"/web/gmina-siedlce/gminna-ewidencja-zabytkow","pageId":20005251,"parentPageId":20005250,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminny Program Opieki Nad Zabytkami","url":"/web/gmina-siedlce/gminny-program-ochrony-zabytkow","pageId":20005252,"parentPageId":20005250,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia rodzinne","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenia-rodzinne","pageId":20014102,"parentPageId":20014087,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz alimentacyjny","url":"/web/gmina-siedlce/fundusz-alimentacyjny","pageId":20014105,"parentPageId":20014087,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie \"Za życiem\"","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenie-za-zyciem","pageId":20014107,"parentPageId":20014087,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia wychowawcze 500+","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenia-wychowawcze-500","pageId":20014110,"parentPageId":20014087,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie \"Dobry Start 300+ \"","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenie-dobry-start-300-","pageId":20014111,"parentPageId":20014087,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek mieszkaniowy i energetyczny","url":"/web/gmina-siedlce/dodatek-mieszkaniowy-i-energetyczny","pageId":20014112,"parentPageId":20014087,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie do programu \"Czyste powietrze\"","url":"/web/gmina-siedlce/zaswiadczenie-do-programu-czyste-powietrze","pageId":20014113,"parentPageId":20014087,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr działalności regulowanej","url":"/web/gmina-siedlce/rejestr-dzialalnosci-regulowanej","pageId":20009973,"parentPageId":20005256,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr instytucji kultury","url":"/web/gmina-siedlce/rejestr-instytucji-kultury","pageId":20009974,"parentPageId":20005256,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr żłobków i klubów dziecięcych","url":"/web/gmina-siedlce/rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych","pageId":20009975,"parentPageId":20005256,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych","url":"/web/gmina-siedlce/rejestr-szkol-i-placowek-oswiatowych","pageId":20011606,"parentPageId":20005256,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie","url":"/web/gmina-siedlce/ewidencja-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie","pageId":20011607,"parentPageId":20005256,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finasnowe za 2021 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdanie-finasnowe-za-2021-rok","pageId":20021249,"parentPageId":20011275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finasnowe za 2020 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdanie-finasnowe-za-2020-rok","pageId":20017459,"parentPageId":20011275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finasnowe za 2019 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdanie-finasnowe-za-2019-rok","pageId":20017458,"parentPageId":20011275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finasnowe za 2018 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdanie-finasnowe-za-2018-rok","pageId":20017454,"parentPageId":20011275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finasnowe za 2017 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdanie-finasnowe-za-2017-rok","pageId":20017453,"parentPageId":20011275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finasnowe za 2016 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdanie-finasnowe-za-2016-rok","pageId":20017452,"parentPageId":20011275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finasnowe za 2015 rok","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdanie-finasnowe-za-2015-rok","pageId":20017451,"parentPageId":20011275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Z kronik","url":"/web/gmina-siedlce/z-kronik","pageId":20016703,"parentPageId":20005261,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zabytki Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zabytki-gminy-siedlce","pageId":20016704,"parentPageId":20005261,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXI SESJA RADY GMINY SIEDLCE","url":"/web/gmina-siedlce/xxxi-sesja-rady-gminy-siedlce","pageId":20017665,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odbiór środków ochrony indywidualnej","url":"/web/gmina-siedlce/odbior-srodkow-ochrony-indywidualnej","pageId":20017640,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podpisano umowę na wykonanie II i III etapu przebudowy drogi w Stoku Lackim","url":"/web/gmina-siedlce/podpisano-umowe-na-wykonanie-ii-i-iii-etapu-przebudowy-drogi-w-stoku-lackim","pageId":20017056,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podpisane porozumienie pomiędzy MKS Pogoń Awenta Siedlce a Gminą Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/podpisane-porozumienie-pomiedzy-mks-pogon-awenta-siedlce-a-gmina-siedlce","pageId":20017062,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Kobiet","url":"/web/gmina-siedlce/zyczenia-z-okazji-dnia-kobiet","pageId":20014620,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie z drużynami Ochotniczych Strazy Pożarnych","url":"/web/gmina-siedlce/spotkanie-z-druzynami-ochotniczych-strazy-pozarnych","pageId":20014612,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o rekrutacji do Żłobka Gminnego","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-rekrutacji-do-zlobka-gminnego","pageId":20017671,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawieszenie zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu","url":"/web/gmina-siedlce/zawieszenie-zajec-w-ramach-projektu-lokalny-animator-sportu","pageId":20017757,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne","url":"/web/gmina-siedlce/ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne","pageId":20017758,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"\"Bitwa Regionów 2021\" -konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich","url":"/web/gmina-siedlce/bitwa-regionow-2021--konkurs-kulinarny-dla-kol-gospodyn-wiejskich","pageId":20017760,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kampania społeczna \"Ekonomia społeczna nie wyklucza\"","url":"/web/gmina-siedlce/kampania-spoleczna-ekonomia-spoleczna-nie-wyklucza","pageId":20017761,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.","url":"/web/gmina-siedlce/ruszyly-zapisy-do-ogolnopolskich-konkursow-dla-kol-gospodyn-wiejskich","pageId":20017828,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pruszyn-szkoła-projekt ekologiczny","url":"/web/gmina-siedlce/pruszyn-szkola-projekt-ekologiczny","pageId":20017992,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czas dla Urzędu - Gmina Siedlce. Wydanie 1","url":"/web/gmina-siedlce/czas-dla-urzedu---gmina-siedlce-wydanie-1","pageId":20017998,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabory wniosków 2021 w LGD ZS","url":"/web/gmina-siedlce/nabory-wnioskow-2021-w-lgd-zs","pageId":20018285,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak wziąć udział w NSP","url":"/web/gmina-siedlce/jak-wziac-udzial-w-nsp","pageId":20018286,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkańca Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/jubileusz-100-lecia-urodzin-mieszkanca-gminy-siedlce","pageId":20018297,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Wielkanocne","url":"/web/gmina-siedlce/zyczenia-wielkanocne2","pageId":20018659,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski","url":"/web/gmina-siedlce/ogniska-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-hpai-na-terenie-polski","pageId":20018769,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odwołane uroczyste obchody 190- rocznicy Bitwy pod Iganiami","url":"/web/gmina-siedlce/odwolane-uroczyste-obchody-190--rocznicy-bitwy-pod-iganiami","pageId":20018895,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"190. rocznica zwycięskiej bitwy pod Iganiami","url":"/web/gmina-siedlce/190-rocznica-zwycieskiej-bitwy-pod-iganiami","pageId":20019168,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet","url":"/web/gmina-siedlce/trwa-kampania-doplat-2021--wnioski-tylko-przez-internet","pageId":20019189,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Procedura postępowania z bezdomnymi lub padłymi zwierzętami","url":"/web/gmina-siedlce/procedura-postepowania-z-bezdomnymi-lub-padlymi-zwierzetami2","pageId":20019397,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Procedura postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/procedura-postepowania-z-dzikimi-zwierzetami-na-terenie-gminy-siedlce","pageId":20019399,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sport powraca na Orliki!","url":"/web/gmina-siedlce/sport-powraca-na-orliki","pageId":20019615,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat dotyczący jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-dotyczacy-jesiennej-akcji-szczepienia-lisow-wolno-zyjacych-przeciwko-wsciekliznie","pageId":20020563,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana osłon na wałach przegubowo-teleskopowych","url":"/web/gmina-siedlce/wymiana-oslon-na-walach-przegubowo-teleskopowych","pageId":20020589,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Puchar Polski Kadetów i Kadetek, Juniorów i Juniorek w sumo","url":"/web/gmina-siedlce/puchar-polski-kadetow-i-kadetekjuniorow-i-juniorek-w-sumo","pageId":20020915,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Flaga Mazowsza w Siedlcach","url":"/web/gmina-siedlce/flaga-mazowsza-w-siedlcach","pageId":20021223,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podpisanie umowy na przebudowę dróg na terenie gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/podpisanie-umowy-na-przebudowe-drog-na-terenie-gminy-Siedlce","pageId":20021227,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spisz się i wygraj samochód","url":"/web/gmina-siedlce/spisz-sie-i-wygraj-samochod2","pageId":20021234,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w maju","url":"/web/gmina-siedlce/rachmistrzowie-spisowi-rozpoczna-prace-w-maju","pageId":20021235,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2020","url":"/web/gmina-siedlce/nominacja-do-tytulu-osobowosc-roku-2020","pageId":20021258,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapraszamy młodzież z powiatu siedleckiego do udziału w Koloniach letnich z dofinansowaniem KRUS.","url":"/web/gmina-siedlce/zapraszamy-mlodziez-z-powiatu-siedleckiego-do-udzialu-w-koloniach-letnich-z-dofinansowaniem-krus","pageId":20021278,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czas dla Urzędu- Gmina Siedlce. Wydanie 2","url":"/web/gmina-siedlce/czas-dla-urzedu--gmina-siedlce-wydanie-2","pageId":20021382,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana terminu odbioru odpadów","url":"/web/gmina-siedlce/zmiana-terminu-odbioru-odpadow","pageId":20021398,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia na Dzień Strażaka","url":"/web/gmina-siedlce/zyczenia-na-dzien-strazaka","pageId":20021419,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Stypendia Pomostowe 2021-2022","url":"/web/gmina-siedlce/program-stypendia-pomostowe-2021-2022","pageId":20021521,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie","url":"/web/gmina-siedlce/dolacz-do-platformy-grupawsparciapl-i-uzyskaj-wsparcie-w-kryzysie","pageId":20021922,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dyżury przedszkoli gminnych w okresie wakacji 2021 r.","url":"/web/gmina-siedlce/dyzury-przedszkoli-gminnych-w-okresie-wakacji-2021-r.","pageId":20022083,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań LIST DO MATURZYSTÓW","url":"/web/gmina-siedlce/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-list-do-maturzystow","pageId":20022312,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!","url":"/web/gmina-siedlce/dzwoni-rachmistrz-sprawdz-jego-tozsamosc-i-sie-spisz","pageId":20022316,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?","url":"/web/gmina-siedlce/rachmistrz-telefoniczny--o-co-zapyta-i-czy-mozna-odmowic-rozmowy","pageId":20022320,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-przygotowanie-i-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym","pageId":20022447,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe wymagania bioasekuracji ASF w gospodarstwie utrzymującym świnie","url":"/web/gmina-siedlce/nowe-wymagania-bioasekuracji-asf-w-gospodarstwie-utrzymujacym-swinie","pageId":20022677,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminny Dzień Bibliotekarza","url":"/web/gmina-siedlce/gminny-dzien-bibliotekarza","pageId":20022890,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mistrzostwa LZS Juniorów i Juniorek w podnoszeniu ciężarów","url":"/web/gmina-siedlce/mistrzostwa-lzs-juniorow-i-juniorek-w-podnoszeniu-ciezarow","pageId":20022899,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-siedlce/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20023074,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego","url":"/web/gmina-siedlce/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-siedleckiego","pageId":20023527,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Diagnoza oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Siedlce - kwestionariusz ankiety internetowej","url":"/web/gmina-siedlce/diagnoza-oraz-strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-na-terenie-gminy-siedlce---kwestionariusz-ankiety-internetowej","pageId":20023954,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Matki","url":"/web/gmina-siedlce/zyczenia-z-okazji-dnia-matki","pageId":20023835,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!","url":"/web/gmina-siedlce/dzwoni-rachmistrz-skorzystaj-z-jego-pomocy","pageId":20023842,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sukces Dominiki Wakuły w konkursie międzynarodowym","url":"/web/gmina-siedlce/sukces-dominiki-wakuly-w-konkursie-miedzynarodowym","pageId":20024229,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ja już się spisałem, a Ty? ","url":"/web/gmina-siedlce/ja-juz-sie-spisalem-a-ty","pageId":20024364,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czas dla Urzędu Wydanie 3","url":"/web/gmina-siedlce/czas-dla-urzedu-Wydanie3","pageId":20024792,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Dziecka","url":"/web/gmina-siedlce/zyczenia-z-okazji-dnia-dziecka","pageId":20024818,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021 – Spot","url":"/web/gmina-siedlce/narodowy-spis-powszechny-2021--spot","pageId":20025100,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"\"Majówka z Seniorami\"","url":"/web/gmina-siedlce/majowka-z-seniorami","pageId":20025143,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I Turniej Rugby dla dzieci o Puchar Wójta Gminy Siedlce ","url":"/web/gmina-siedlce/i-turniej-rugby-dla-dzieci-o-puchar-wojta-gminy-siedlce-","pageId":20025369,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/inwentaryzacja-zrodel-ciepla-w-gminie-siedlce","pageId":20025433,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Myśl samodzielnie i nie bój się spisu! To nie boli","url":"/web/gmina-siedlce/mysl-samodzielnie-i-nie-boj-sie-spisu-to-nie-boli","pageId":20025550,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzwoni numer 22 828 88 88? Odbierz, to rachmistrz spisowy!","url":"/web/gmina-siedlce/dzwoni-numer-22-828-88-88-odbierz-to-rachmistrz-spisowy","pageId":20025565,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie na uroczyste obchody 190 Rocznicy Bitwy pod Iganiami","url":"/web/gmina-siedlce/zaproszenie-na-uroczyste-obchody-190-rocznicy-bitwy-pod-iganiami","pageId":20025743,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obchody 190. rocznicy Bitwy pod Iganiami","url":"/web/gmina-siedlce/obchody-190-rocznicy-bitwy-pod-iganiami","pageId":20025971,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów komunalnych- lipiec 2021","url":"/web/gmina-siedlce/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-lipiec-2021","pageId":20026132,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stypendium Wójta Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/stypendium-wojta-gminy-siedlce","pageId":20026145,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVIII Gala Charytatywna Hot Summer Party 2021 Dzieci Eurolingua Dzieciom lokalnie i międzynarodowo","url":"/web/gmina-siedlce/xviii-gala-charytatywna-hot-summer-party-2021-dzieci-eurolingua-dzieciom-lokalnie-i-miedzynarodowo","pageId":20026333,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nie dla ASF!","url":"/web/gmina-siedlce/nie-dla-asf","pageId":20026506,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie \"Zorza\"","url":"/web/gmina-siedlce/polkolonie-organizowane-przez-stowarzyszenie-zorza","pageId":20026562,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stawki opłaty eksploatacyjnej za I półrocze","url":"/web/gmina-siedlce/stawki-oplaty-eksploatacyjnej-za-i-polrocze","pageId":20026693,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) -Aktualizacja","url":"/web/gmina-siedlce/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb--Aktualizacja","pageId":20027186,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grzywna za brak udziału w spisie","url":"/web/gmina-siedlce/grzywna-za-brak-udzialu-w-spisie","pageId":20027192,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostatnia szansa (loteria NSP)","url":"/web/gmina-siedlce/ostatnia-szansa-loteria-nsp","pageId":20027195,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rachmistrzowie ruszają w teren","url":"/web/gmina-siedlce/rachmistrzowie-ruszaja-w-teren","pageId":20027197,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Złote Gody w Gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/zlote-gody-w-gminie-siedlce","pageId":20027418,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kompleksowa diagnostyka, która pozwoli na wczesne wykrycie Wirusa Zapalenia Wątroby Typu C","url":"/web/gmina-siedlce/kompleksowa-diagnostyka-ktora-pozwoli-na-wczesne-wykrycie-wirusa-zapalenia-watroby-typu-c","pageId":20027507,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpocznij na Mazowszu","url":"/web/gmina-siedlce/odpocznij-na-mazowszu","pageId":20027568,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jubileusz 100- lecia mieszkanki Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/jubileusz-100--lecia-mieszkanki-gminy-siedlce","pageId":20027658,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs fotograficzny \"Mazowsze bliskie sercu\"","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-fotograficzny-mazowsze-bliskie-sercu","pageId":20027843,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"300 plus","url":"/web/gmina-siedlce/300-plus","pageId":20027979,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021","url":"/web/gmina-siedlce/opieka-wytchnieniowa--edycja-2021","pageId":20027980,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dla rolników - folie rolnicze!","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-dla-rolnikow---folie-rolnicze","pageId":20028604,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pożegnanie pracowników przechodzących na emeryturę","url":"/web/gmina-siedlce/pozegnanie-pracownikow-przechodzacych-na-emeryture","pageId":20028615,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budowa i modernizacja przedszkola w Stoku Lackim.","url":"/web/gmina-siedlce/budowa-i-modernizacja-przedszkola-w-stoku-lackim","pageId":20028689,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czas dla Urzędu - Wydanie 4","url":"/web/gmina-siedlce/czas-dla-urzedu---wydanie-4","pageId":20028942,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja dla gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/dotacja-dla-gminy-siedlce","pageId":20029247,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"BUDOWA NOWEJ ŚWIETLICY ROZPOCZĘTA","url":"/web/gmina-siedlce/budowa-nowej-swietlicy-rozpoczeta","pageId":20029541,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Festiwal Biesiadny w Stoku Lackim","url":"/web/gmina-siedlce/festiwal-biesiadny-w-stoku-lackim","pageId":20029667,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plac zabaw w Nowym Opolu","url":"/web/gmina-siedlce/plac-zabaw-w-nowym-opolu","pageId":20029694,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej - Zwycięska Bitwa pod Iganiami 1831","url":"/web/gmina-siedlce/upowszechnianie-wiedzy-historycznej-o-ziemi-siedleckiej---zwycieska-bitwa-pod-iganiami-1831","pageId":20029697,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nakręć film o spisie i wygrywaj!","url":"/web/gmina-siedlce/nakrec-film-o-spisie-i-wygrywaj","pageId":20029826,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Półmetek spisu - zaczyna się wyścig z czasem","url":"/web/gmina-siedlce/polmetek-spisu---zaczyna-sie-wyscig-z-czasem","pageId":20029827,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"REKONESANS INWESTYCJI LOKALNEJ SZKOŁY","url":"/web/gmina-siedlce/rekonesans-inwestycji-lokalnej-szkoly","pageId":20030711,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"550-LECIE STOKU LACKIEGO","url":"/web/gmina-siedlce/550-lecie-stoku-lackiego","pageId":20031619,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs fotograficzny – „Odkrywamy nasze dziedzictwo\"","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-fotograficzny--odkrywamy-nasze-dziedzictwo","pageId":20032128,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Awaria wodociągu","url":"/web/gmina-siedlce/awaria-wodociagu","pageId":20032245,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nie czekaj do września, spisz się już teraz!","url":"/web/gmina-siedlce/nie-czekaj-do-wrzesnia-spisz-sie-juz-teraz","pageId":20032267,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs filmowy plakat - nakręć się na spis","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-filmowy-plakat---nakrec-sie-na-spis","pageId":20032269,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH ORAZ WIELKOGABARYTOWYCH","url":"/web/gmina-siedlce/HARMONOGRAM-ODBIORU-ODPADOW-KOMUNALNYCH-NIESEGREGOWANYCH-I-SEGREGOWANYCH-ORAZ-WIELKOGABARYTOWYCH","pageId":20032462,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na wieniec dożynkowy","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-na-wieniec-dozynkowy","pageId":20032509,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru do Żłobka Gminnego nr 2 w Chodowie","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-naboru-do-zlobka-gminnego-nr-2-w-chodowie","pageId":20032621,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MISTRZOSTWA EUROPY ROZPOCZĘTE","url":"/web/gmina-siedlce/mistrzostwa-europy-rozpoczete","pageId":20032623,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego 2021","url":"/web/gmina-siedlce/zwrot-podatku-akcyzowego-2021","pageId":20032968,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"NSP 2021 – Gminny Punkt Spisowy","url":"/web/gmina-siedlce/nsp-2021--gminny-punkt-spisowy","pageId":20033843,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bieg upamiętniający walki frontowe z lipca 1944 r.","url":"/web/gmina-siedlce/bieg-upamietniajacy-walki-frontowe-z-lipca-1944-r","pageId":20033922,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?","url":"/web/gmina-siedlce/dlaczego-w-spisie-powszechnym-sa-pytania-o-mieszkanie","pageId":20034733,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mieszkają z Tobą cudzoziemcy lub ich zatrudniasz? Pomóż im!","url":"/web/gmina-siedlce/mieszkaja-z-toba-cudzoziemcy-lub-ich-zatrudniasz-pomoz-im","pageId":20034734,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jubileusz 100- lecia mieszkanki naszej Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/jubileusz-100--lecia-mieszkanki-naszej-gminy","pageId":20037196,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spis nie wyklucza osób z niepełnosprawnością!","url":"/web/gmina-siedlce/spis-nie-wyklucza-osob-z-niepelnosprawnoscia","pageId":20037423,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja","url":"/web/gmina-siedlce/spis-powszechny-to-szansa-a-nie-inwigilacja","pageId":20037425,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie3","pageId":20037667,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie","pageId":20037663,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie2","pageId":20037666,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Apel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w sprawie afrykańskiego pomoru świń.","url":"/web/gmina-siedlce/apel-wojewody-mazowieckiego-konstantego-radziwilla-w-sprawie-afrykanskiego-pomoru-swin","pageId":20037642,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KONKUS - najlepszy rachmistrz tygodnia","url":"/web/gmina-siedlce/konkus---najlepszy-rachmistrz-tygodnia","pageId":20037643,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powołani i mianowani","url":"/web/gmina-siedlce/powolani-i-mianowani","pageId":20037646,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dożynki","url":"/web/gmina-siedlce/dozynki","pageId":20037765,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dziękując Bogu za plony i błogosławieństwo","url":"/web/gmina-siedlce/dziekujac-bogu-za-plony-i-blogoslawienstwo","pageId":20038332,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września","url":"/web/gmina-siedlce/do-konca-spisu-powszechnego-zostal-tylko-miesiac-nie-czekaj-do-ostatniego-dnia-wrzesnia","pageId":20038471,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-mazowieckie-barwy-wolontariatu","pageId":20038495,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW","url":"/web/gmina-siedlce/startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-dla-kgw","pageId":20038680,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój bazy sportowej w Gminie","url":"/web/gmina-siedlce/rozwoj-bazy-sportowej-w-gminie","pageId":20038691,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ŚWIĘTO 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ","url":"/web/gmina-siedlce/swieto-18-dywizji-zmechanizowanej","pageId":20038835,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak spisać się szybko?","url":"/web/gmina-siedlce/jak-spisac-sie-szybko","pageId":20038868,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pierwszy sklep socjalny na Mazowszu już działa","url":"/web/gmina-siedlce/pierwszy-sklep-socjalny-na-mazowszu-juz-dziala","pageId":20039772,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Co stracisz, jeśli się nie spiszesz?","url":"/web/gmina-siedlce/co-stracisz-jesli-sie-nie-spiszesz","pageId":20039814,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sąsiedzie, czy już się spisałeś?","url":"/web/gmina-siedlce/sasiedzie-czy-juz-sie-spisales","pageId":20039815,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MŁODZIEŻOWA AKCJA NA RZECZ ŚRODOWISKA !","url":"/web/gmina-siedlce/mlodziezowa-akcja-na-rzecz-srodowiska-","pageId":20040293,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego","url":"/web/gmina-siedlce/ostatni-dzien-narodowego-spisu-powszechnego","pageId":20041109,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wystartował nabór","url":"/web/gmina-siedlce/inwestycje-zapobiegajace-zniszczeniu-potencjalu-produkcji-rolnej--wystartowal-nabor","pageId":20041129,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zbiórka odpadów wielkogabarytowych","url":"/web/gmina-siedlce/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych","pageId":20041323,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przychodnia Rodzinna w Nowym Opolu","url":"/web/gmina-siedlce/przychodnia-rodzinna-w-nowym-opolu","pageId":20041425,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ROBOCZA WIZYTA W NIEMCZECH","url":"/web/gmina-siedlce/robocza-wizyta-w-niemczech","pageId":20041718,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pokazaliśmy, że Mazowsze liczy się dla Polski! Dziękujemy!","url":"/web/gmina-siedlce/pokazalismy-ze-mazowsze-liczy-sie-dla-polski-dziekujemy","pageId":20041725,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"POŻEGNANIE ZASŁUŻONEGO SPOŁECZNIKA","url":"/web/gmina-siedlce/pozegnanie-zasluzonego-spolecznika","pageId":20041897,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"30 LAT DZIAŁALNOŚCI GLOBAL VOLUNTEERS","url":"/web/gmina-siedlce/30-lat-dzialalnosci-global-volunteers","pageId":20041905,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"FESTIWAL MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ","url":"/web/gmina-siedlce/festiwal-muzyki-chrzescijanskiej","pageId":20042064,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budowa autostrady A-2 na odcinku Siedlce-Biała Podlaska","url":"/web/gmina-siedlce/budowa-autostrady-a-2-na-odcinku-siedlce-biala-podlaska","pageId":20042129,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samorząd Mazowsza wspiera lokalne inwestycje oraz działalność jednostek OSP na terenie gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/samorzad-mazowsza-wspiera-lokalne-inwestycje-oraz-dzialalnosc-jednostek-osp-na-terenie-gminy-siedlce2","pageId":20042200,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ŻYCZENIA WÓJTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ","url":"/web/gmina-siedlce/zyczenia-wojta-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej","pageId":20042204,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ŚWIĘTO EDUKACJI W GMINIE SIEDLCE","url":"/web/gmina-siedlce/swieto-edukacji-w-gminie-siedlce","pageId":20042378,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OBWODNICA SIEDLEC W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 63","url":"/web/gmina-siedlce/obwodnica-siedlec-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-63","pageId":20042382,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE- „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie--opieka-wytchnieniowa---edycja-2022","pageId":20042478,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"AKORDEON W RĘKACH MISTRZÓW","url":"/web/gmina-siedlce/akordeon-w-rekach-mistrzow","pageId":20042507,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie - Program Polska Cyfrowa 2014-2020, Granty PPGR","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie---program-polska-cyfrowa-2014-2020-Granty-PPGR","pageId":20042696,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym - Rola rolnika, by upadku unikał.","url":"/web/gmina-siedlce/ii-ogolnopolski-konkurs-testowy-z-zakresu-bezpiecznej-pracy-w-gospodarstwie-rolnym---rola-rolnika-by-upadku-unikal","pageId":20043075,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-gminy-siedlce-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2022","pageId":20043091,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"MEMORIAŁ BRACI STRUSÓW W MIĘDZYNARODOWEJ OBSADZIE","url":"/web/gmina-siedlce/memorial-braci-strusow-w-miedzynarodowej-obsadzie2","pageId":20043424,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"AKADEMIA SZTUK WALKI NAGRODZONA","url":"/web/gmina-siedlce/akademia-sztuk-walki-nagrodzona","pageId":20043477,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PRZEDWOJENNE PIOSENKI Z DUSZĄ","url":"/web/gmina-siedlce/przedwojenne-piosenki-z-dusza","pageId":20043487,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaginął pies Owczarek Niemiecki","url":"/web/gmina-siedlce/zaginal-pies-owczarek-niemiecki","pageId":20044024,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW WLKS NOWE IGANIE.","url":"/web/gmina-siedlce/zebranie-sprawozdawcze-czlonkow-wlks-nowe-iganie","pageId":20044197,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"UWAGA! Kolejne nabory wniosków 2021 w LGD ZS","url":"/web/gmina-siedlce/uwaga-kolejne-nabory-wnioskow-2021-w-lgd-zs","pageId":20044365,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OBSŁUGA DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 5 LISTOPADA 2021 ROKU","url":"/web/gmina-siedlce/obsluga-dowodow-osobistych-w-dniu-5-listopada-2021-roku","pageId":20044425,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021).","url":"/web/gmina-siedlce/badanie-kontrolne-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-roku-12-24-listopada-2021","pageId":20044487,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"BEZPŁATNE WARSZTATY SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW","url":"/web/gmina-siedlce/bezplatne-warsztaty-szkoly-dla-rodzicow-i-wychowawcow","pageId":20044638,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"UWAGA MIESZKAŃCY WSI PUSTKI","url":"/web/gmina-siedlce/uwaga-mieszkancy-wsi-pustki","pageId":20044649,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"NOWA PRZYCHODNIA RODZINNA W NOWYM OPOLU","url":"/web/gmina-siedlce/nowa-przychodnia-rodzinna-w-nowym-opolu","pageId":20044810,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości","url":"/web/gmina-siedlce/11-listopada---narodowe-swieto-niepodleglosci","pageId":20045046,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI","url":"/web/gmina-siedlce/gminne-obchody-swieta-niepodleglosci","pageId":20045361,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIĘDZYSZKOLNY POWIATOWY TURNIEJ RUGBY","url":"/web/gmina-siedlce/miedzyszkolny-powiatowy-turniej-rugby","pageId":20045367,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"\"Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków\"","url":"/web/gmina-siedlce/uwaga-wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow","pageId":20045799,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WYNIKI III POWIATOWEGO KONKURSU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ","url":"/web/gmina-siedlce/wyniki-iii-powiatowego-konkursu-piesni-i-piosenki-patriotycznej","pageId":20045867,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncert wspaniałej artystki Ewy Szlachcic","url":"/web/gmina-siedlce/koncert-wspanialej-artystki-ewy-szlachcic","pageId":20045923,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"II Senior Festiwal","url":"/web/gmina-siedlce/ii-senior-festiwal","pageId":20045924,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"20 lat Chóru Miasta Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/20-lat-choru-miasta-siedlce","pageId":20046583,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncert Baranovskiego w Gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/koncert-baranovskiego-w-gminie-siedlce","pageId":20046587,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KONCERT ,,Muzyka tych którzy odeszli\"","url":"/web/gmina-siedlce/koncert-muzyka-tych-ktorzy-odeszli","pageId":20046793,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/Inwentaryzacja-zrodel-ciepla-na-terenie-gminy-siedlce","pageId":20046970,"parentPageId":20005260,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-siedlce","pageId":20019977,"parentPageId":20005263,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2021","url":"/web/gmina-siedlce/2021r","pageId":20014771,"parentPageId":20005263,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko","url":"/web/gmina-siedlce/wydzial-mienia-gminnego-srodowiska-rolnictwa-i-drog2","pageId":20016326,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych","url":"/web/gmina-siedlce/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych","pageId":20016333,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Ujrzanów i Białki","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-siedlce-w-czesci-obrebow-geodezyjnych-ujrzanow-i-bialki","pageId":20016335,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 666/2 we wsi Stare Opole, w gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialki-ewidencyjnej-nr-6662-we-wsi-stare-opole-w-gminie-siedlce","pageId":20016337,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębu geodezyjnego Wołyńce-Kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzania-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-siedlce-w-czesci-obrebu-geodezyjnego-wolynce-kolonia","pageId":20016338,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzania-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-siedlce","pageId":20016339,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie dla stron o zapoznaniu się z materiałem dowodowym","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-dla-stron-o-zapoznaniu-sie-z-materialem-dowodowym","pageId":20016340,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie2","pageId":20017808,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego","url":"/web/gmina-siedlce/zawiadomienie-wojewody-mazowieckiego","pageId":20018367,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie","pageId":20018938,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji","pageId":20019186,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie3","pageId":20019473,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- pn: \"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz-Ługi Wielkie -Borki -Kosiorki na odcinku Błogoszcz -Stok Lacki\"","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej--pn-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-3633w-blogoszcz-lugi-wielkie--borki--kosiorki-na-odcinku-blogoszcz--stok-lacki","pageId":20019551,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych ze studni-ujęcia wód podziemnych dla potrzeb Podstacji Trakcyjnej Białki","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-uslugi-wodne-tj-pobor-wod-podziemnych-ze-studni-ujecia-wod-podziemnych-dla-potrzeb-podstacji-trakcyjnej-bialki","pageId":20019961,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w miejscowości Golice-Kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-pierwszej-licytacji-nieruchomosci-w-miejscowosci-golice-kolonia","pageId":20020742,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Stoku Lackim","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-w-stoku-lackim","pageId":20020946,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa autostrady A2 Warszawa -Kukuryki","url":"/web/gmina-siedlce/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zezwolenia-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pn-budowa-autostrady-a2-warszawa--kukuryki","pageId":20021856,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"obwieszczenie dla stron o zapoznaniu się z materiałem dowodowym białki panattoni","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-dla-stron-o-zapoznaniu-sie-z-materialem-dowodowym-bialki-panattoni","pageId":20021912,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach","url":"/web/gmina-siedlce/decyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach","pageId":20021969,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce na lata 2020-2023","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-realizacje-programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-szczepien-profilaktycznych-przeciwko-grypie-osob-od-65-roku-zycia-zamieszkalych-na-terenie-gminy-siedlce-na-lata-2020-2023","pageId":20021975,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi gminnej nr 360902W i 360918W – Gołąbek –Teodorów – granica gminy na odcinku od drogi powiatowej nr 3605Wdo granicy gminy o długości ok. 4306 m","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-360902w-i-360918w--golabek-teodorow--granica-gminy-na-odcinku-od-drogi-powiatowej-nr-3605wdo-granicy-gminy-o-dlugosci-ok-4306-m","pageId":20022595,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębu geodezyjnego Stok Lacki-Folwark","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-siedlce-w-czesci-obrebu-geodezyjnego-stok-lacki-folwark","pageId":20022853,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Stok Lacki i Żelków-Kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-siedlce-w-czesci-obrebow-geodezyjnych-stok-lacki-i-zelkow-kolonia","pageId":20022854,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody Olszynka Grochowska, Gołobórz, Wąwóz Szaniawskiego i Jadwisin","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-opracowania-projektow-planow-ochrony-dla-rezerwatow-przyrody-olszynka-grochowska-goloborz-wawoz-szaniawskiego-i-jadwisin","pageId":20023410,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o wydaniu decyzji - panattoni","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-wydaniu-decyzji---panattoni","pageId":20023491,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty Siedleckiego","url":"/web/gmina-siedlce/zawiadomienie-starosty-siedleckiego","pageId":20024791,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia na usługę wodną tj. odprowadzenie do wód rzeki Liwiec poprzez rów przydrożny, wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni mostu w m. Pruszynek","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-na-usluge-wodna-tj-odprowadzenie-do-wod-rzeki-liwiec-poprzez-row-przydrozny-wod-opadowych-i-roztopowych-pochodzacych-z-powierzchni-mostu-w-m-pruszynek","pageId":20024793,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 27.05.2021 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz -Ługi Wielkie -Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz -Stok","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wydanej-decyzji--z-dnia-27052021-r-zezwalajacej-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pn-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-3633w-blogoszcz--lugi-wielkie--borki-kosiorki-na-odcinku-blogoszcz--stok","pageId":20025089,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rowu Strzała w km 3+280 oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków przy ul. Zamiejskiej 1 w Siedlcach","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzenie-do-rowu-strzala-w-km-3280-oczyszczonych-sciekow-pochodzacych-z-oczyszczalni-sciekow-przy-ul-zamiejskiej-1-w-siedlcach","pageId":20025199,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 569/2, 570, 571, 572, 573 we wsi Strzała, w gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ewidencyjnych-nr-5692-570-571-572-573-we-wsi-strzala-w-gminie-siedlce","pageId":20025875,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalmego","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalmego","pageId":20026308,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o terminie drugiej licytacji nieruchomości","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-terminie-drugiej-licytacji-nieruchomosci","pageId":20026309,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę odcinka rowu melioracyjnego R-F1, poprzez zabudowę rurociągiem na długości 101,0 mb. z lokalizacją na terenie dz. 139/5, 136, 133/2, 133,1 obręb Topórek","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-tj-przebudowe-odcinka-rowu-melioracyjnego-r-f1-poprzez-zabudowe-rurociagiem-na-dlugosci-1010-mb-z-lokalizacja-na-terenie-dz-1395-136-1332-1331-obreb-toporek","pageId":20028340,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika chłonno-odparowującego oraz wylotu kanalizacji deszczowej do projektwango zbiornika chłonno odparowującego z lok","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-tj-zbiornika-chlonno-odparowujacego-oraz-wylotu-kanalizacji-deszczowej-do-projektwango-zbiornika-chlonno-odparowujacego-z-lok","pageId":20029141,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 666/2 we wsi Stare Opole, w gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialki-ewidencyjnej-nr-6662-we-wsi-stare-opole-w-gminie-siedlce","pageId":20029430,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie4","pageId":20029499,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie5","pageId":20029500,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Siedleckiego z dnia 13.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-starosty-siedleckiego-z-dnia-13072021-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zezwolenia-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20029825,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejących rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego nr R-54, wykonanie przepustów i likwidację fragmentu rowu przydrożnego z lokalizacją na działkach o nr ew. 708/3, 710/1, 711/3, 720/2, 721/2, 724/2,1153,1162,1166/3,1170/3,1201,obręb 0028 Ujrzanów","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-tj-przebudowe-istniejacych-rowow-przydroznych-przebudowe-rowu-melioracyjnego-nr-r-54-wykonanie-przepustow-i-likwidacje-fragmentu-rowu-przydroznego-z-lokalizacja-na-dzialkach-o-nr-ew-7083-7101-7113-7202-7212-72421153116211663117031201obreb-0028-ujrzanow","pageId":20030051,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie, decyzja środowiskowa, Żelków Kolonia, PPHU VOLANT","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-zelkow-kolonia-volant","pageId":20030119,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-dyrektora-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie","pageId":20033299,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw","pageId":20033303,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Biel, Grubale, Osiny, Pruszyn, Pruszyn-Pieńki, Pustki, Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Ujrzanów, Żabokliki-Kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-siedlce-w-czesci-obrebow-geodezyjnych-biel-grubale-osiny-pruszyn-pruszyn-pienki-pustki-stok-lacki-stok-lacki-folwark-ujrzanow-zabokliki-kolonia","pageId":20033565,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębu geodezyjnego Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, Rakowiec","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-siedlce-w-czesci-obrebu-geodezyjnego-wolynce-wolynce-kolonia-rakowiec","pageId":20033566,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Nowe Iganie, Pruszyn-Pieńki, Pruszynek, Ujrzanów, Żelków-Kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-siedlce-w-czesci-obrebow-geodezyjnych-nowe-iganie-pruszyn-pienki-pruszynek-ujrzanow-zelkow-kolonia","pageId":20033567,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Siedleckiego","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-starosty-siedleckiego","pageId":20037200,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie2","pageId":20037511,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejących rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego nr R-54 tj. przebudowę istniejących rowów przydrożnych obręb 0028 Ujrzanów","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-tj-przebudowe-istniejacych-rowow-przydroznych-przebudowe-rowu-melioracyjnego-nr-r-54-tj-przebudowe-istniejacych-rowow-przydroznych-obreb-0028-ujrzanow","pageId":20037758,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji2","pageId":20038345,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Siedleckiego z dn. 27.08.2021r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-starosty-siedleckiego-z-dn-27082021r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20038487,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania","pageId":20038563,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan polowań koło łowieckie Podlasie","url":"/web/gmina-siedlce/plan-polowan-kolo-lowieckie-podlasie","pageId":20038617,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 148, 149, 150 we wsi Stare Opole, w gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ewidencyjnych-nr-148-149-150-we-wsi-stare-opole-w-gminie-siedlce","pageId":20038765,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 475/11, 475/13, 475/16, 475/17, 475/18, 475/9, 511/2, 545/7, 601 we wsi Żelków-Kolonia, w gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ewidencyjnych-nr-47511-47513-47516-47517-47518-4759-5112-5457-601-we-wsi-zelkow-kolonia-w-gminie-siedlce","pageId":20038766,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w miejscowości Pruszyn","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-uslugi-wodne-w-miejscowosci-pruszyn","pageId":20040152,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan polowań Koło Łowieckie nr 321","url":"/web/gmina-siedlce/plan-polowan-kolo-lowieckie-nr-321","pageId":20040540,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Siedleckiego z dnia 30.09.2021r. o wydanej decyzji nr 9/2021 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-starosty-siedleckiego-z-dnia-30092021r-o-wydanej-decyzji-nr-92021-w-sprawie-zezwolenia-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20041388,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jagodnia Kanalizacja, OBWIESZCZENIE o wszczeciu postepowania.","url":"/web/gmina-siedlce/jagodnia-kanalizacja-obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania","pageId":20041805,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczeciu postepowania Regionalne Drogi Podlaskie","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-regionalne-drogi-podlaskie","pageId":20042230,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie z dnia 15.10.2021","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-z-dnia-15102021","pageId":20042742,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie zawiadamiające o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów zarządzeń zamieniających: Zarządzenie nr …","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-zawiadamiajace-o-zamiarze-przystapienia-do-sporzadzenia-projektow-zarzadzen-zamieniajacych-zarzadzenie-nr-","pageId":20043629,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie ws sprawie wydania decyzji dla PWiK w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzenie ścieków pochodzących z Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce w m. Purzec","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-ws-sprawie-wydania-decyzji-dla-pwik-w-sprawie-udzielania-pozwolenia-wodnoprawnego-na-uslugi-wodne-tj-wprowadzenie-sciekow-pochodzacych-z-stacji-uzdatniania-wody-zlokalizowanej-na-dzialce-w-m-purzec","pageId":20043955,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzenie ścieków pochodzących z Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce w m. Purzec","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielania-pozwolenia-wodnoprawnego-na-uslugi-wodne-tj-wprowadzenie-sciekow-pochodzacych-z-stacji-uzdatniania-wody-zlokalizowanej-na-dzialce-w-m-purzec","pageId":20043956,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie, że w związku ze złożonym wnioskiem Carignan Sp.z.o.o. wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PANATTONI EUROPE","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-ze-w-zwiazku-ze-zlozonym-wnioskiem-carignan-spzoo-wszczyna-postepowanie-administracyjne-w-sprawie-przeniesienia-pozwolenia-wodnoprawnego-udzielonego-panattoni-europe","pageId":20043959,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych w sprawie ustalenia czy działka położona w obrębie Pruszynek oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 67 o pow. 0,4609 ha , stanowi własność Skarbu Państwa","url":"/web/gmina-siedlce/zawiadomienie-ze-zostalo-wszczete-postepowanie-administracyjne-o-zagospodarowaniu-wspolnot-gruntowych-w-sprawie-ustalenia-czy-dzialka-polozona-w-obrebie-pruszynek-oznaczona-w-ewidencji-gruntow-i-budynkow-nr-67-o-pow-04609-ha--stanowi-wlasnosc-skarbu-panstwa","pageId":20044093,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-o-koniecznosci-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-i-sporzadzenia-raportu-o-oddzialywaniu-na-srodowisko","pageId":20044235,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-siedlce","pageId":20044237,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"plan polowań wojskowego koła łowieckiego nr 308 w sezonie 2021-2020","url":"/web/gmina-siedlce/plan-polowan-wojskowego-kola-lowieckiego-nr-308-w-sezonie-2021-2020","pageId":20044348,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"plan polowań koła łowieckiego Knieja w sezonie 2021/22","url":"/web/gmina-siedlce/plan-polowan-kola-lowieckiego-knieja","pageId":20044351,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"plan polowań zbiorowych w sezonie 2021-2022","url":"/web/gmina-siedlce/plan-polowan-zbiorowych-w-sezonie-2021-2022","pageId":20044353,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 628/1, 630/1, 631/1, 632/1 i fragmentu działki ewidencyjnej nr 625/1, we wsi Ujrzanów, w gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ewidencyjnych-nr-6281-6301-6311-6321-i-fragmentu-dzialki-ewidencyjnej-nr-6251-we-wsi-ujrzanow-w-gminie-siedlce","pageId":20044915,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 569/2, 570, 571, 572, 573 we wsi Strzała, w gminie Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ewidencyjnych-nr-5692-570-571-572-573-we-wsi-strzala-w-gminie-siedlce","pageId":20044916,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w ramach inwestycji : projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku obw. Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielania-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-i-usluge-wodna-w-ramach-inwestycji--projekt-i-budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-obw-siedlce","pageId":20045555,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ramach inwestycji : Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku odw. Siedlce-węzeł Cicibór","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-ramach-inwestycji--projekt-i-budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-odw-siedlce-wezel-cicibor","pageId":20045557,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurach osłonowych oraz przepustów, regulacje wód oraz odcinkową likwidację koryt cieków naturalnych, Zbuczynka, dopływ z Ujrzanowa, dopływ z Tarcz i Dopływ z Olęd oraz kształtowanie ich nowych koryt na działkach w obrębach ewidencyjnych Białki ….","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-pozwolenia-wodnoprawnych-na-prowadzenie-przez-wody-powierzchniowe-plynace-przewodow-w-rurach-oslonowych-oraz-przepustow-regulacje-wod-oraz-odcinkowa-likwidacje-koryt-ciekow-naturalnych-zbuczynka-doplyw-z-ujrzanowa-doplyw-z-tarcz-i-doplyw-z-oled-oraz-ksztaltowanie-ich-nowych-koryt-na-dzialkach-w-obrebach-ewidencyjnych-bialki-","pageId":20045559,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie z sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w ramach inwestycji pn. „ Budowa Autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku odw. Siedlce-węzeł „Cicibór”","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-z-sprawie-wydania-pozwolen-wodnoprawnych-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-oraz-na-uslugi-wodne-tj-odprowadzenie-wod-opadowych-i-roztopowych-do-urzadzen-wodnych-w-ramach-inwestycji-pn--budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-odw-siedlce-wezel-cicibor","pageId":20045876,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie z sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, w ramach inwestycji pn. „ Budowa Autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku odw. Siedlce-węzeł „Cicibór”","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-z-sprawie-wydania-pozwolen-wodnoprawnych-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-oraz-na-uslugi-wodne-tj-odprowadzenie-wod-opadowych-i-roztopowych-do-wod-w-ramach-inwestycji-pn--budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-odw-siedlce-wezel-cicibor","pageId":20045877,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 107/SPEC/2021","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-o-wydaniu-decyzji-nr-107spec2021","pageId":20046541,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan polowań zbiorowych wojskowego koła łowieckiego w sezonie 2021/22 (korekta)","url":"/web/gmina-siedlce/plan-polowan-zbiorowych-wojskowego-kola-lowieckiego-w-sezonie-202122-korekta","pageId":20046861,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie marszałka_DOSTĘPNY_WCAG_z datami","url":"/web/gmina-siedlce/Obwieszczenie-marszalkadostepnywcagz-datami","pageId":20046891,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie z dnia 22.11.2021r.","url":"/web/gmina-siedlce/obwieszczenie-z-dnia-22112021r","pageId":20047065,"parentPageId":20005262,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy 2020","url":"/web/gmina-siedlce/konkursy-2020","pageId":20014722,"parentPageId":20012657,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy 2019","url":"/web/gmina-siedlce/konkursy-2019","pageId":20014721,"parentPageId":20012657,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy 2021 r.","url":"/web/gmina-siedlce/konkursy-2021-r","pageId":20027619,"parentPageId":20012657,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biel","url":"/web/gmina-siedlce/biel","pageId":20007547,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Białki","url":"/web/gmina-siedlce/bialki","pageId":20007549,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Błogoszcz","url":"/web/gmina-siedlce/blogoszcz","pageId":20007553,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Chodów","url":"/web/gmina-siedlce/chodow","pageId":20009346,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Golice","url":"/web/gmina-siedlce/golice","pageId":20009347,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Golice - kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/golice---kolonia","pageId":20009348,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grabianów","url":"/web/gmina-siedlce/grabianow","pageId":20009349,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grubale","url":"/web/gmina-siedlce/grubale","pageId":20009350,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jagodnia","url":"/web/gmina-siedlce/jagodnia","pageId":20009351,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Joachimów","url":"/web/gmina-siedlce/joachimow","pageId":20009352,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe Iganie","url":"/web/gmina-siedlce/nowe-iganie","pageId":20009353,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe Opole","url":"/web/gmina-siedlce/nowe-opole","pageId":20009354,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opole Świerczyna","url":"/web/gmina-siedlce/opole-swierczyna","pageId":20009355,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Osiny","url":"/web/gmina-siedlce/osiny","pageId":20009357,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pruszynek","url":"/web/gmina-siedlce/pruszynek","pageId":20009358,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pruszyn","url":"/web/gmina-siedlce/pruszyn","pageId":20009359,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pruszyn Pieńki","url":"/web/gmina-siedlce/pruszyn-pienki","pageId":20009360,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Purzec","url":"/web/gmina-siedlce/purzec","pageId":20009361,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pustki","url":"/web/gmina-siedlce/pustki","pageId":20009362,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rakowiec","url":"/web/gmina-siedlce/rakowiec","pageId":20009363,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stare Iganie","url":"/web/gmina-siedlce/stare-iganie","pageId":20009364,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stare Opole","url":"/web/gmina-siedlce/stare-opole","pageId":20009365,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stok Lacki - Folwark","url":"/web/gmina-siedlce/stok-lacki---folwark","pageId":20009366,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stok Lacki","url":"/web/gmina-siedlce/stok-lacki","pageId":20009367,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Strzała","url":"/web/gmina-siedlce/strzala","pageId":20009368,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Swoboda","url":"/web/gmina-siedlce/swoboda","pageId":20009477,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Topórek","url":"/web/gmina-siedlce/toporek","pageId":20009478,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ujrzanów","url":"/web/gmina-siedlce/ujrzanow","pageId":20009481,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wołyńce","url":"/web/gmina-siedlce/wolynce","pageId":20009483,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wołyńce-Kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/wolynce-kolonia","pageId":20009484,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wólka Leśna","url":"/web/gmina-siedlce/wolka-lesna","pageId":20009485,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Żelków-Kolonia","url":"/web/gmina-siedlce/zelkow-kolonia","pageId":20009487,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Żabokliki","url":"/web/gmina-siedlce/zabokliki","pageId":20009488,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Żytnia","url":"/web/gmina-siedlce/zytnia","pageId":20024212,"parentPageId":20007538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2021","url":"/web/gmina-siedlce/2021.rok","pageId":20014622,"parentPageId":20012149,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-siedlce/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20005239,"parentPageId":20005238,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-siedlce/studium-uwarunkowan","pageId":20005240,"parentPageId":20005238,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu","url":"/web/gmina-siedlce/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-wylozone-do-publicznego-wgladu","pageId":20022786,"parentPageId":20005238,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka odpadami","url":"/web/gmina-siedlce/gospodarka-odpadami","pageId":20005242,"parentPageId":20005241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/gmina-siedlce/ochrona-srodowiska","pageId":20005243,"parentPageId":20005241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"EKOPORTAL","url":"/web/gmina-siedlce/ekoportal","pageId":20005255,"parentPageId":20005241,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji","url":"/web/gmina-siedlce/osiagniete-poziomy-recyklingu-oraz-ogdraniczenia-masy-odpadow-ulegajacych-biodegradacji","pageId":20017367,"parentPageId":20005243,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/wojt-gminy-info","pageId":20004918,"parentPageId":20012155,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Zastępca Wójta Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/zastepca-wojta-gminy","pageId":20009749,"parentPageId":20012155,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sekretarz Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/sekretarz-gminy","pageId":20004923,"parentPageId":20012155,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/skarbnik-gminy","pageId":20004924,"parentPageId":20012155,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"informacja z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2020","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-z-wykonania-budzetu-Gminy-Siedlce-za-2020","pageId":20012174,"parentPageId":20012157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2019","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-siedlce-za-2019","pageId":20013021,"parentPageId":20012157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2018","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-siedlce-za-2018","pageId":20013022,"parentPageId":20012157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2017","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-siedlce-za-2017","pageId":20013027,"parentPageId":20012157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2016","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-siedlce-za-2016","pageId":20013028,"parentPageId":20012157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2015","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-siedlce-za-2015","pageId":20013029,"parentPageId":20012157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2021","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-siedlce-za-2021","pageId":20040392,"parentPageId":20012157,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szef Obrony Cywilnej Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/szef-obrony-cywilnej-gminy-siedlce","pageId":20005245,"parentPageId":20005244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podstawowe Informacje","url":"/web/gmina-siedlce/podstawowe-informacje","pageId":20005246,"parentPageId":20005244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład osobowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/sklad-osobowy-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-dla-gminy-siedlce","pageId":20005247,"parentPageId":20005244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podstawy systemu wykrywania i alarmowania","url":"/web/gmina-siedlce/podstawy-systemu-wykrywania-i-alarmowania","pageId":20005248,"parentPageId":20005244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zagrożenia","url":"/web/gmina-siedlce/zagrozenia2","pageId":20009951,"parentPageId":20005244,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Audytor wewnętrzny","url":"/web/gmina-siedlce/audytor-wewnetrzny","pageId":20009737,"parentPageId":20009726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/stanowisko-ds-obslugi-rady-gminy","pageId":20009740,"parentPageId":20009726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej","url":"/web/gmina-siedlce/stanowisko-ds-zarzadzania-kryzysowego-obrony-cywilnej","pageId":20009742,"parentPageId":20009726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanowisko ds. obsługi prawnej","url":"/web/gmina-siedlce/stanowisko-ds-obslugi-prawnej","pageId":20009745,"parentPageId":20009726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanowisko ds. oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3","url":"/web/gmina-siedlce/stanowisko-ds-oswiaty-i-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3","pageId":20009746,"parentPageId":20009726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki- czerwiec ","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-na-realizacje-zadan-z-zakresu-profilaktyki-czerwiec","pageId":20027620,"parentPageId":20027619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Roztrzygnięcie konkursu z zakresu profilaktyki","url":"/web/gmina-siedlce/roztrzygniecie-konkursu-z-zakresu-profilaktyki","pageId":20027797,"parentPageId":20027619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na realizację zadan z zakresu kultury i sportu","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-na-realizacje-zadan-z-zakresu-kultury-i-sportu","pageId":20027798,"parentPageId":20027619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na realizaję zadań z zakresu profilaktyki","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-na-realizaje-zadan-z-zakresu-profilaktykii","pageId":20027800,"parentPageId":20027619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-na-realizacje-zadan-z-zakresu-pomocy-spolecznej","pageId":20027801,"parentPageId":20027619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs w zakresie pomocy społecznej - 02.08.2021","url":"/web/gmina-siedlce/konkurs-w-zakresie-pomocy-spolecznej---02082021","pageId":20034124,"parentPageId":20027619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Żłobek Gminny w Chodowie","url":"/web/gmina-siedlce/zlobek-gminny-w-chodowie","pageId":20009750,"parentPageId":20009059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminny Żłobek nr 2 w Chodowie","url":"/web/gmina-siedlce/gminny-zlobek-nr-2-w-chodowie","pageId":20009062,"parentPageId":20009059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-siedlce/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej","pageId":20009751,"parentPageId":20009059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie","url":"/web/gmina-siedlce/gminny-osrodek-kultury","pageId":20009752,"parentPageId":20009059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzienny Dom \"Senior+\"","url":"/web/gmina-siedlce/dzienny-dom-senior","pageId":20009755,"parentPageId":20009059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakład Gospodarki Komunalnej","url":"/web/gmina-siedlce/zaklad-gospodarki-komunalnej","pageId":20009757,"parentPageId":20009059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty 2021","url":"/web/gmina-siedlce/projekty-2021","pageId":20042821,"parentPageId":20004965,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty 2020","url":"/web/gmina-siedlce/projekty-2020","pageId":20015874,"parentPageId":20004965,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty 2019","url":"/web/gmina-siedlce/projekty-2019","pageId":20015875,"parentPageId":20004965,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.04.14","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210414","pageId":20019388,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny 2021-04-15","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-2021-04-15","pageId":20019498,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat opadowy 2021-04-15","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-opadowy-2021-04-15","pageId":20019499,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.04.16","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210416","pageId":20019553,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza","pageId":20021167,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.05.05","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210505","pageId":20021729,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne 05.05.2021","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenie-meteorologiczne-05052021","pageId":20021728,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat opadowy 30.04.2021","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-opadowy-30042021","pageId":20021358,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny 30.04.2021","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-30042021","pageId":20021357,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.05.11","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210511","pageId":20022229,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.05.14","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210514","pageId":20022775,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tygodniowa prognozam pogody dla Mazowsza","url":"/web/gmina-siedlce/tygodniowa-prognozam-pogody-dla-mazowsza","pageId":20023399,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.05.21","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210521","pageId":20023429,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza hydrologiczno-meteorologiczna - miesięczna","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-hydrologiczno-meteorologiczna---miesieczna","pageId":20024844,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.06.01","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210601","pageId":20024874,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny i komunikat opadowy 10.06.2021 r.","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-i-komunikat-opadowy-10062021-r","pageId":20025678,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tygodniowa prognoza pogody dla Mazowsza 10.06.2021","url":"/web/gmina-siedlce/tygodniowa-prognoza-pogody-dla-mazowsza-10062021","pageId":20025732,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-54","pageId":20026960,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny 24.06.2021","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-meteorologiczny-24062021","pageId":20027441,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie nr 31 - 25.06.2021","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenie-nr-31---25062021","pageId":20027588,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 122 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-122-wykaz-obowiazujacych-ostrzezen","pageId":20029222,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 124","url":"/web/gmina-siedlce/wojewodztwo-mazowieckie-ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-124","pageId":20029359,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 126","url":"/web/gmina-siedlce/wojewodztwo-mazowieckie-ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-126","pageId":20029360,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KOMUNIKAT HYDROLOGICZNY z dnia 14.07.2021","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-z-dnia-14072021","pageId":20029691,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KOMUNIKAT OPADOWY z dnia 14.07.2021","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-opadowy-z-dnia-14072021","pageId":20029692,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.07.15","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210715","pageId":20029858,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73 dnia 15.07.2021","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-73-dnia-15072021","pageId":20029860,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 138 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 13:59 dnia 15.07.2021","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-138-wykaz-obowiazujacych-ostrzezen-o-godz-1359-dnia-15072021","pageId":20030192,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-74","pageId":20030201,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat opadowy 2021-07-20","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-opadowy-2021-07-20","pageId":20032121,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny 2021-07-20","url":"/web/gmina-siedlce/komunikathydrologiczny2021-07-206utc","pageId":20032125,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat_opadowy 2021-08-11","url":"/web/gmina-siedlce/komunikatopadowy-2021-08-11","pageId":20036802,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny 2021-08-11","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-2021-08-11","pageId":20036803,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.08.12","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210812","pageId":20036804,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny 2021-08-24","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-2021-08-24","pageId":20037776,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat opadowy 2021-08-24","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-opadowy-2021-08-24","pageId":20037780,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.08.25","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210825","pageId":20037833,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza_pogody dla Mazowsza 2021.08.30","url":"/web/gmina-siedlce/prognozapogody-dla-mazowsza-20210830","pageId":20038148,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat opadowy 2021-09-07","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-opadowy-2021-09-07","pageId":20038892,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny 2021-09-07","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-2021-09-07","pageId":20038893,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.09.10","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210910","pageId":20039344,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.09.13","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210913","pageId":20039467,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.09.17","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20210917","pageId":20039901,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-92","pageId":20039903,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 22.09.2021","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-22092021","pageId":20040326,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 26.09.2021","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-26092021","pageId":20040667,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 07.10.2021","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-07102021","pageId":20041581,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.10.13","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20211013","pageId":20042114,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat opadowy 15.10.2021","url":"/web/gmina-siedlce/komunikatopadowy-15102021","pageId":20042375,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny 15.10.2021","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-15102021","pageId":20042376,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat opadowy 2021-10-22","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-opadowy-2021-10-22","pageId":20042990,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat hydrologiczny 2021-10-25","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-hydrologiczny-2021-10-25","pageId":20043327,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.10.23","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20211023","pageId":20043328,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat opadowy 2021-10-25","url":"/web/gmina-siedlce/komunikat-opadowy-2021-10-25","pageId":20043329,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.10.28","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20211028","pageId":20043963,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.11.10","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20211110","pageId":20045215,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 96","url":"/web/gmina-siedlce/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-96","pageId":20045364,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.11.13","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20211113","pageId":20045541,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.11.15","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20211115","pageId":20045542,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.11.24","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20211124","pageId":20046892,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza pogody dla Mazowsza 2021.11.26","url":"/web/gmina-siedlce/prognoza-pogody-dla-mazowsza-20211126","pageId":20047169,"parentPageId":20005348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowo--wychowawczy-w-bialkach","pageId":20009758,"parentPageId":20009060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowo-wychowawczy-w-strzale","pageId":20009759,"parentPageId":20009060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Golicach","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-golicach","pageId":20009760,"parentPageId":20009060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-nowych-iganiach","pageId":20009761,"parentPageId":20009060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Pruszynie","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-pruszynie","pageId":20009762,"parentPageId":20009060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Stoku Lackim","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-stoku-lackim","pageId":20009764,"parentPageId":20009060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-zelkowie-kolonii","pageId":20009765,"parentPageId":20009060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opinie 2021","url":"/web/gmina-siedlce/opinie-2021","pageId":20008056,"parentPageId":20008039,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opinie 2020","url":"/web/gmina-siedlce/opinie-2020","pageId":20008041,"parentPageId":20008039,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opinie 2019","url":"/web/gmina-siedlce/opinie-2019","pageId":20008040,"parentPageId":20008039,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"\"Wspólny Plan\"","url":"/web/gmina-siedlce/wspolny-plan","pageId":20010317,"parentPageId":20004967,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia Publiczne Urzędu","url":"/web/gmina-siedlce/zamowienia-publiczne-urzedu","pageId":20005253,"parentPageId":20004968,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plany Zamówień","url":"/web/gmina-siedlce/plany-zamowien","pageId":20011594,"parentPageId":20004968,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy na rok 2021","url":"/web/gmina-siedlce/program-wspolpracy-na-rok-2021","pageId":20014712,"parentPageId":20012655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy na rok 2020","url":"/web/gmina-siedlce/Program-wspolpracy-na-rok-2020","pageId":20012659,"parentPageId":20012655,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy na rok 2019","url":"/web/gmina-siedlce/Program-wspolpracy-na-rok-2019","pageId":20012658,"parentPageId":20012655,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy na rok 2022","url":"/web/gmina-siedlce/program-wspolpracy-na-rok-2022","pageId":20043098,"parentPageId":20012655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie zobowiązania w podatku od nieruchomości osób fizycznych","url":"/web/gmina-siedlce/ustalenie-zaobowiazania-w-podatku-od-nieruchomosci-osob-fizycznych","pageId":20005330,"parentPageId":20005329,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych","url":"/web/gmina-siedlce/zobowiazanie-podatkowe-w-podatku-od-nieruchomosci-osob-prawnych","pageId":20005331,"parentPageId":20005329,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"E - urząd","url":"/web/gmina-siedlce/e---urzad","pageId":20005264,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dowody i sprawy meldunkowe","url":"/web/gmina-siedlce/dowody-i-sprawy-meldunkowe","pageId":20005272,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/gmina-siedlce/ochrona-srodowiska3","pageId":20005275,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działalność gospodarcza","url":"/web/gmina-siedlce/dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20005274,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu","url":"/web/gmina-siedlce/zezwolenie-na-detaliczna-sprzedaz-alkoholu","pageId":20005276,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nieruchomości","url":"/web/gmina-siedlce/nieruchomosci","pageId":20005277,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Planowanie przestrzenne","url":"/web/gmina-siedlce/planowanie-przestrzenne2","pageId":20005312,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Drogi","url":"/web/gmina-siedlce/drogi","pageId":20015446,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc Społeczna","url":"/web/gmina-siedlce/pomoc-spoleczna","pageId":20005278,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia dla rodziny","url":"/web/gmina-siedlce/swiadczenia-dla-rodziny","pageId":20014087,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświata","url":"/web/gmina-siedlce/oswiata","pageId":20005279,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Podatki i opłaty","url":"/web/gmina-siedlce/podatki-i-oplaty","pageId":20005280,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka Odpadami","url":"/web/gmina-siedlce/gospodarka-odpadami2","pageId":20005281,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczeństwo","url":"/web/gmina-siedlce/bezpieczenstwo","pageId":20005282,"parentPageId":20003281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MEMORIAŁ BRACI STRUSÓW W MIĘDZYNARODOWEJ OBSADZIE","url":"/web/gmina-siedlce/memorial-braci-strusow-w-miedzynarodowej-obsadzie","pageId":20043352,"parentPageId":20043091,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/gmina-siedlce/dane-kontaktowe","pageId":20019928,"parentPageId":20003282,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/gmina-siedlce/redakcja-bip","pageId":20003283,"parentPageId":20003282,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapa lokalizacji urzędu","url":"/web/gmina-siedlce/mapa-lokalizacji-urzedu","pageId":20005269,"parentPageId":20003282,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie zobowiązania w podatku rolnym osób fizycznych","url":"/web/gmina-siedlce/ustalenie-zaobowiazania-w-podatku-rolnym-osob-fizycznych","pageId":20005333,"parentPageId":20005332,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym od osób prawnych","url":"/web/gmina-siedlce/zobowiazanie-podatkowe-w-podatku-rolnym-od-osob-prawnych","pageId":20005334,"parentPageId":20005332,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustalanie z zobowiązania w podatku leśnym","url":"/web/gmina-siedlce/ustalanie-z-zobowiazania-w-podatku-lesnym","pageId":20005336,"parentPageId":20005335,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym od osób prawnych","url":"/web/gmina-siedlce/zobowiazanie-podatkowe-w-podatku-lesnym-od-osob-prawnych","pageId":20005337,"parentPageId":20005335,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Małe Granty 2019","url":"/web/gmina-siedlce/male-granty-2019","pageId":20014740,"parentPageId":20014294,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Małe Granty 2018","url":"/web/gmina-siedlce/male-granty-2018","pageId":20014741,"parentPageId":20014294,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia robót","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-na-czas-prowadzenia-robot","pageId":20015854,"parentPageId":20015446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia/obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-lokalizacje-w-pasie-drogowym-drogi-gminnej-urzadzenia-obiektu","pageId":20015855,"parentPageId":20015446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-lokalizacje-lub-przebudowe-zjazdu","pageId":20015856,"parentPageId":20015446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-ustanowienie-sluzebnosci-przesylu","pageId":20015868,"parentPageId":20015446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania droga","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-w-pasie-drogowym-urzadzen-infrastruktury-technicznej-niezwiazanej-z-potrzebami-zarzadzania-droga","pageId":20015869,"parentPageId":20015446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego","url":"/web/gmina-siedlce/zwrot-podatku-akcyzowego","pageId":20005339,"parentPageId":20005338,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samorząd Mazowsza wspiera lokalne inwestycje oraz działalność jednostek OSP na terenie gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/samorzad-mazowsza-wspiera-lokalne-inwestycje-oraz-dzialalnosc-jednostek-osp-na-terenie-gminy-siedlce","pageId":20042169,"parentPageId":20039772,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Śnieżyce","url":"/web/gmina-siedlce/sniezyce","pageId":20009952,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skażenie promieniotwórcze","url":"/web/gmina-siedlce/skazenie-promieniotworcze","pageId":20009956,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Huragany","url":"/web/gmina-siedlce/huragany","pageId":20009957,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powódź","url":"/web/gmina-siedlce/powodz","pageId":20009958,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pożary","url":"/web/gmina-siedlce/pozary","pageId":20009959,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Upały","url":"/web/gmina-siedlce/upaly","pageId":20009960,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Katastrofy budowlane","url":"/web/gmina-siedlce/katastrofy-budowlane","pageId":20009961,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych","url":"/web/gmina-siedlce/uwolnienie-niebezpiecznych-srodkow-chemicznych","pageId":20009962,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zagrożenie terroryzmem","url":"/web/gmina-siedlce/zagrozenie-terroryzmem","pageId":20009963,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, (CO, czadem)","url":"/web/gmina-siedlce/jak-uniknac-zatrucia-tlenkiem-wegla-co-czadem","pageId":20009964,"parentPageId":20009951,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-siedlce/wydanie-wypisu-i-wyrysu-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20005313,"parentPageId":20005312,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki wg. Planu zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-siedlce/wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-przeznaczeniu-dzialki-wg-planu-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20005314,"parentPageId":20005312,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji","url":"/web/gmina-siedlce/wnioske-o-wydanie-zaswiadczenia-o-rewitalizacji","pageId":20005315,"parentPageId":20005312,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Żłobek Gminny w Chodowie","url":"/web/gmina-siedlce/zlobek-gminny-w-chodowie3","pageId":20017496,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-zelkowie-kolonii3","pageId":20017497,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Stoku Lackim","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-stoku-lackim3","pageId":20017498,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-nowych-iganiach3","pageId":20017499,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowo-wychowawczy-w-strzale3","pageId":20017500,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowo-wychowawczy-w-bialkach2","pageId":20017501,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/urzad-gminy2","pageId":20017502,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Pruszynie","url":"/web/gmina-siedlce/szkola-podstawowa-w-pruszynie2","pageId":20017503,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Golicach","url":"/web/gmina-siedlce/szkola-podstawowa-w-golicach2","pageId":20017504,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-siedlce/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej3","pageId":20017505,"parentPageId":20017475,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2019","url":"/web/gmina-siedlce/2019r","pageId":20017475,"parentPageId":20017474,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2018","url":"/web/gmina-siedlce/2018r.","pageId":20017476,"parentPageId":20017474,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIAS MAZOWSZE 2021 Truskawkowa Żabokliki - Kol.","url":"/web/gmina-siedlce/mias-mazowsze-2021-truskawkowa-zabokliki---kol","pageId":20042822,"parentPageId":20042821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIAS MAZOWSZE 2021 Plac zabaw Nowe Iganie","url":"/web/gmina-siedlce/mias-mazowsze-2021-plac-zabaw-nowe-iganie","pageId":20044240,"parentPageId":20042821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIAS MAZOWSZE 2021 wyposażenie Chodów","url":"/web/gmina-siedlce/mias-mazowsze-2021-wyposazenie-chodow","pageId":20044242,"parentPageId":20042821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Wieloletni „ Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł II „ Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „ Senior +”","url":"/web/gmina-siedlce/program-wieloletni--senior--na-lata-2021-2025-edycja-2021-modul-ii--zapewnienie-funkcjonowania-dziennego-domuklubu--senior-","pageId":20045213,"parentPageId":20042821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIAS MAZOWSZE 2021 Budowa chodnika w miejscowości Topórek","url":"/web/gmina-siedlce/mias-mazowsze-2021-budowa-chodnika-w-miejscowosci-toporek","pageId":20046809,"parentPageId":20042821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"budżet 2021","url":"/web/gmina-siedlce/budzet-2021","pageId":20046742,"parentPageId":20004933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Żłobek Gminny w Chodowie","url":"/web/gmina-siedlce/zlobek-gminny-w-chodowie2","pageId":20017486,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-zelkowie-kolonii2","pageId":20017487,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Stoku Lackim","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-stoku-lackim2","pageId":20017488,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowy-w-nowych-iganiach2","pageId":20017489,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowo-wychowawczy-w-strzale2","pageId":20017490,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-oswiatowo-wychowawczy-w-bialkach","pageId":20017491,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/urzad-gminy","pageId":20017492,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Pruszynie","url":"/web/gmina-siedlce/szkola-podstawowa-w-pruszynie","pageId":20017493,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoła Podstawowa w Golicach","url":"/web/gmina-siedlce/szkola-podstawowa-w-golicach","pageId":20017494,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-siedlce/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej2","pageId":20017495,"parentPageId":20017476,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Gminy Siedlce wraz z załącznikami","url":"/web/gmina-siedlce/budzet-gminy-siedlce-wraz-z-zalacznikami","pageId":20004933,"parentPageId":20004932,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Realizacja dochodów i wydatków","url":"/web/gmina-siedlce/realizacja-dochodow-i-wydatkow","pageId":20004935,"parentPageId":20004932,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opinie o budżecie","url":"/web/gmina-siedlce/opinie-o-budzecie","pageId":20008039,"parentPageId":20004932,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania","pageId":20004939,"parentPageId":20004932,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Siedlce","url":"/web/gmina-siedlce/informacja-kwartalna-z-wykonania-budzetu-gminy-siedlce","pageId":20012157,"parentPageId":20004932,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2021","url":"/web/gmina-siedlce/petycje-2021","pageId":20013187,"parentPageId":20004936,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2020","url":"/web/gmina-siedlce/petycje-2020","pageId":20013188,"parentPageId":20004936,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-finansowe","pageId":20011275,"parentPageId":20004939,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonania budżetu","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-z-wykonania-budzetu","pageId":20017446,"parentPageId":20004939,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania jednostek","url":"/web/gmina-siedlce/sprawozdania-jednostek","pageId":20017474,"parentPageId":20004939,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych na rok 2021","url":"/web/gmina-siedlce/plan-zamowien-publicznych-na-rok-2021","pageId":20011595,"parentPageId":20011594,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych na rok 2020","url":"/web/gmina-siedlce/plan-zamowien-publicznych-na-rok-2020","pageId":20011596,"parentPageId":20011594,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Charakterystyka Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/charakterystyka-gminy","pageId":20004902,"parentPageId":20003277,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/statut-gminy","pageId":20004930,"parentPageId":20003277,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/rada-gminy","pageId":20004907,"parentPageId":20003277,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Władze Gminy","url":"/web/gmina-siedlce/wladze-gminy2","pageId":20012155,"parentPageId":20003277,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Struktura organizacyjna urzędu","url":"/web/gmina-siedlce/struktura-organizacyjna-urzedu","pageId":20004925,"parentPageId":20003277,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki oświatowe","url":"/web/gmina-siedlce/jednostki-oswiatowe","pageId":20009060,"parentPageId":20003277,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki organizacyjne","url":"/web/gmina-siedlce/jednostki-organizacyjne","pageId":20009059,"parentPageId":20003277,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwa","url":"/web/gmina-siedlce/solectwa","pageId":20007538,"parentPageId":20003277,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-siedlce/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20010774,"parentPageId":20003277,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet i finanse","url":"/web/gmina-siedlce/budzet-i-finanse","pageId":20004932,"parentPageId":20003277,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/gmina-siedlce/petycje","pageId":20004936,"parentPageId":20003277,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie gminy","url":"/web/gmina-siedlce/raport-o-stanie-gminy","pageId":20004938,"parentPageId":20003277,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Numery kont bankowych","url":"/web/gmina-siedlce/numery-kont-bankowych","pageId":20018028,"parentPageId":20003277,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wiadomości","url":"/web/gmina-siedlce/wiadomosci","pageId":20005260,"parentPageId":20003279,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Galeria","url":"/web/gmina-siedlce/galeria2","pageId":20005261,"parentPageId":20003279,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenia","pageId":20005262,"parentPageId":20003279,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprzedaż mienia, inne oferty","url":"/web/gmina-siedlce/sprzedaz-mienia-inne-oferty","pageId":20005263,"parentPageId":20003279,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie","url":"/web/gmina-siedlce/nabor-kandydatow-do-pracy-w-urzedzie","pageId":20012149,"parentPageId":20003279,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wynik konkursu historycznego z okazji 190 – rocznicy Bitwy pod Iganiami.","url":"/web/gmina-siedlce/wynik-konkursu-historycznego-z-okazji-190--rocznicy-bitwy-pod-iganiami","pageId":20018965,"parentPageId":20003279,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021","url":"/web/gmina-siedlce/narodowy-spis-powszechny-2021","pageId":20019884,"parentPageId":20003279,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgromadzenia publiczne","url":"/web/gmina-siedlce/zgromadzenia-publiczne","pageId":20022285,"parentPageId":20003279,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o wynikach naboru do projektu „Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce”","url":"/web/gmina-siedlce/ogloszenie-o-wynikach-naboru-do-projektu-zlobek-publiczny-nr-2-w-gminie-siedlce","pageId":20038526,"parentPageId":20003279,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty dofinansowane (wymóg publikacji)","url":"/web/gmina-siedlce/projekty-dofinansowane","pageId":20004965,"parentPageId":20003278,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/gmina-siedlce/konsultacje-spoleczne","pageId":20004967,"parentPageId":20003278,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przetargi","url":"/web/gmina-siedlce/przetargi","pageId":20004968,"parentPageId":20003278,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Planowanie przestrzenne","url":"/web/gmina-siedlce/planowanie-przestrzenne","pageId":20005238,"parentPageId":20003278,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ochrona środowiska i gospodarka odpadami","url":"/web/gmina-siedlce/ochrona-srodowsika-i-gospodarka-odpadami","pageId":20005241,"parentPageId":20003278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/gmina-siedlce/zespol-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20005244,"parentPageId":20003278,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminna Ewidencja Zabytów","url":"/web/gmina-siedlce/gminna-ewidencja-zabytow","pageId":20005250,"parentPageId":20003278,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prowadzone rejestry","url":"/web/gmina-siedlce/prowadzone-rejestry","pageId":20005256,"parentPageId":20003278,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych","url":"/web/gmina-siedlce/gminna-komisja-rozwiazania-problemow-alkoholowych","pageId":20005257,"parentPageId":20003278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Strategia rozwoju gminy","url":"/web/gmina-siedlce/strategia-rozwoju-gminy","pageId":20004937,"parentPageId":20003278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/gmina-siedlce/organizacje-pozarzadowe","pageId":20012596,"parentPageId":20003278,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorów","url":"/web/gmina-siedlce/schemat-kontroli-podatkowej-przedsiebiorow","pageId":20014792,"parentPageId":20003278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świetlice wiejskie","url":"/web/gmina-siedlce/swietlice-wiejskie","pageId":20019281,"parentPageId":20003278,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Infrastruktura wodno-kanalizacyjna","url":"/web/gmina-siedlce/infrastruktura-wodno-kanalizacyjna","pageId":20023095,"parentPageId":20003278,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pomoc publiczna","url":"/web/gmina-siedlce/pomoc-publiczna","pageId":20024213,"parentPageId":20003278,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false}]
true
{"register":{"columns":[]}}