W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/zawiadomienia-informacje-zewnetrzne-2021-rok","pageId":20006834,"parentPageId":20006833,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o wynikach przetargów","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-wynikach-przetargow","pageId":20047446,"parentPageId":20001969,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/gospodarka-nieruchomosciami-2021-rok","pageId":20010430,"parentPageId":20001969,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"O gminie","url":"/web/gmina-olszanka/o-gminie","pageId":20000884,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/gmina-olszanka/co-robimy","pageId":20000885,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-olszanka/aktualnosci","pageId":20000886,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/gmina-olszanka/zalatw-sprawe","pageId":20000887,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-olszanka/kontakt","pageId":20000888,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje ogólne","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-ogolne-gospodarka-odpadami-komunalnymi","pageId":20021413,"parentPageId":20001970,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka","pageId":20003243,"parentPageId":20001970,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-olszanka/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi","pageId":20009640,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-w-2021-roku","pageId":20012656,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych","url":"/web/gmina-olszanka/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych","pageId":20038407,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-o-odstapieniu-od-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-aktualizacja-planu-gospodarki-niskoemisyjnej","pageId":20028982,"parentPageId":20028981,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.2.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia Olszanka dn. 24.08.21 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę decyzji środowiskowej z dn. 15.05.2020 r. nr IRIOS 6220.9.9.2020.DSS dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 32/2 w obrębie ewidencyjnym Krzyżowice, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202221-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-olszanka-dn-240821-r-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-zmiane-decyzji-srodowiskowej-z-dn-15052020-r-nr-irios-6220992020dss-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialce-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-322-w-obrebie-ewidencyjnym-krzyzowice-gmina-olszanka2","pageId":20038719,"parentPageId":20028981,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Przylesie / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-przylesie","pageId":20024917,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Pogorzela / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-pogorzela--statut-solectwa","pageId":20024919,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Olszanka / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-olszanka--statut-solectwa","pageId":20024920,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Obórki / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-oborki--statut-solectwa","pageId":20024921,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Michałów / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-michalow--statut-solectwa","pageId":20024922,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Jankowice Wielkie / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-jankowice-wielkie--statut-solectwa","pageId":20024923,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Krzyżowice / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-krzyzowice--statut-solectwa","pageId":20024925,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Janów / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-janow--statut-solectwa","pageId":20024927,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Gierszowice / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-gierszowice--statut-solectwa","pageId":20024928,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sołectwo Czeska Wieś / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-czeska-wies--statut-solectwa","pageId":20024929,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Sołtysów","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-soltysow","pageId":20024932,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje ogólne","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-ogolne","pageId":20001975,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/gmina-olszanka/struktura-organizacyjna","pageId":20001976,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-olszanka/urzad-stanu-cywilnego","pageId":20001977,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole","url":"/web/gmina-olszanka/kontrole","pageId":20001981,"parentPageId":20001974,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rejestry i archiwa","url":"/web/gmina-olszanka/rejestry-i-archiwa","pageId":20001986,"parentPageId":20001974,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/gmina-olszanka/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20002045,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola zarządcza","url":"/web/gmina-olszanka/kontrola-zarzadcza","pageId":20018075,"parentPageId":20001981,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2020 roku","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-wojta-gminy-olszanka-z-wykonania-budzetu-gminy-w-2020-roku","pageId":20018115,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Wójta Gminy Olszanka o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-wojta-gminy-olszanka-o-przebiegu-wykonania-budzetu-w-i-polroczu-2021-roku","pageId":20038319,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie","pageId":20010431,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-na-okres-3-lat-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka","pageId":20012081,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddanie w dzierżawę - 01.03.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddanie-w-dzierzawe---01032021-r","pageId":20012937,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 08.03.2021r.","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---08032021r","pageId":20014897,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w dzierżawę - 08.03.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-dzierzawe---08032021-r","pageId":20014899,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 8 lat - 26.04.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-nieodplatne-uzyczenie-na-okres-8-lat---26042021-r","pageId":20020936,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Olszanka - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka---20072021","pageId":20031962,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pogorzeli - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-pogorzeli---20072021","pageId":20031975,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jankowicach Wielkich - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-jankowicach-wielkich---20072021","pageId":20031977,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Przylesiu - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-przylesiu---20072021","pageId":20031984,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Przylesiu - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-przylesiu---20072022","pageId":20031989,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 29.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---29072021","pageId":20033438,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 29.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---29072021","pageId":20033440,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 11.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy---11082021","pageId":20036797,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 19.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---19082021","pageId":20037523,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 30.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---30082021","pageId":20038312,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Olszanka - 30.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-na-okres-3-lat-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka---30082021","pageId":20038313,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 13.09.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---13092021","pageId":20039678,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do sprzedaży - 21.09.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-sprzedazy---21092021","pageId":20040509,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 27.09.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---27092021","pageId":20040669,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Obórkach - 11.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-oborkach---11102021","pageId":20041908,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie-11.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-michalowie-11102021","pageId":20041909,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie - 11.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-michalowie---11102021","pageId":20041910,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeskiej Wsi - 11.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-czeskiej-wsi---11102021","pageId":20041911,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 18.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---18102021","pageId":20042429,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 19.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem---19102021","pageId":20042592,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pogorzeli - 05.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-pogorzeli---05112021","pageId":20044663,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Obórkach - 05.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-oborkach---05112021","pageId":20044664,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Obórkach - 05.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-oborkach---05112022","pageId":20044666,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Obórkach - 05.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-oborkach---05112023","pageId":20044667,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 04.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---04112021","pageId":20045047,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia-wojta-gminy-olszanka","pageId":20010634,"parentPageId":20006689,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Drebschok Tymoteusz","url":"/web/gmina-olszanka/drebschok-tymoteusz","pageId":20010019,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Warowy Jan","url":"/web/gmina-olszanka/warowy-jan","pageId":20010020,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jankowski Robert","url":"/web/gmina-olszanka/jankowski-robert","pageId":20010021,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jaskuła Paweł","url":"/web/gmina-olszanka/jaskula-pawel","pageId":20010022,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rosińska Grażyna","url":"/web/gmina-olszanka/rosinska-grazyna","pageId":20010023,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiła Elżbieta","url":"/web/gmina-olszanka/zawila-elzbieta","pageId":20010024,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-z-organizacjami-pozarzadowymi-za-2020-r","pageId":20023841,"parentPageId":20023840,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-ulgach-i-umorzeniach-za-2020-rok","pageId":20023332,"parentPageId":20023331,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020","url":"/web/gmina-olszanka/zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonych-w-roku-2020","pageId":20028323,"parentPageId":20028322,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2021-rok-gospodarka-odpadami-informacje-ogolne","pageId":20021414,"parentPageId":20021413,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2019","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka-za-rok-2019","pageId":20003242,"parentPageId":20003243,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2020","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka-za-rok-2020","pageId":20021412,"parentPageId":20003243,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr UG-16/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. Wójta Gminy Olszanka w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników UG Olszanka z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-ug-162016-z-dnia-15-lipca-2016-r-wojta-gminy-olszanka-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-postepowania-pracownikow-ug-olszanka-z-podmiotami-wykonujacymi-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa","pageId":20012078,"parentPageId":20012077,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020 roku w Urzędzie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-w-2020-roku-w-urzedzie-gminy-olszanka","pageId":20012079,"parentPageId":20012077,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego","pageId":20018279,"parentPageId":20002449,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-finansowe-za-2020-rok","pageId":20023191,"parentPageId":20023190,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr WG-VIII-72/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zmianami)","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-wg-viii-722021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-3-listopada-2021-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jednolity-dzu-z-2020-r-poz-1057-z-pozn-zmianami","pageId":20044442,"parentPageId":20044441,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o przetwarzaniu danych","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-przetwarzaniu-danych","pageId":20002074,"parentPageId":20002072,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance","url":"/web/gmina-olszanka/klauzula-informacyjna-odnosnie-transmisji-nagran-z-sesji-rady-gminy-w-olszance","pageId":20002065,"parentPageId":20002072,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu budynku Urzędu Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/klauzula-informacyjna-dotyczaca-monitoringu-budynku-urzedu-gminy-olszanka","pageId":20002076,"parentPageId":20002072,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-z-realizacji-kontroli-zarzadczej-w-urzedzie-gminy-oraz-jednostkach-organizacyjnych-za-2020-rok","pageId":20018076,"parentPageId":20018075,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacje, wnioski i zapytania radnych VIII kadencji","url":"/web/gmina-olszanka/interpelacje-wnioski-i-zapytania-radnych-viii-kadencji","pageId":20010016,"parentPageId":20010012,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie Gminy Olszanka za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-gminy-olszanka-za-2020-rok","pageId":20023837,"parentPageId":20023836,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z realizacji programu współpracy","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-z-realizacji-programu-wspolpracy","pageId":20023840,"parentPageId":20023838,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konsultacje z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20044441,"parentPageId":20023838,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"VIII kadencja Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/viii-kadencja-rady-gminy","pageId":20008966,"parentPageId":20001921,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2020-roku","pageId":20024961,"parentPageId":20024960,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iv-kwartal-2020-r","pageId":20012934,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2020 r. (Informacja na podstawie art.37 ustawy o fin.publicznych)","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-2020-r-informacja-na-podstawie-art37-ustawy-o-finpublicznych","pageId":20018068,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-i-kwartal-2021-r","pageId":20021184,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-ii-kwartal-2021-r","pageId":20038314,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Olszanka za III kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iii-kwartal-2021-r","pageId":20043568,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Olszanka za III kwartał 2021 r. - korekta nr 1","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iii-kwartal-2021-r---korekta-nr-1","pageId":20044371,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nagrania Sesji Rady Gminy od numeru I do XXIV","url":"/web/gmina-olszanka/nagrania-sesji-rady-gminy-od-numeru-i-do-xxiv","pageId":20008968,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20009445,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxvi-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20012474,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxvii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20018177,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxviii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20020767,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIX Sesja Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/xxix-sesja-rady-gminy","pageId":20024879,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxx-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20027521,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/xxxi-sesja-rady-gminy","pageId":20033271,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20038993,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxiii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20040679,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxiv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20041282,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20044342,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxvi-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20047187,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia-wojta-gminy-2021-rok","pageId":20010638,"parentPageId":20010634,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o petycjach rozpatrzonych","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-petycjach-rozpatrzonych","pageId":20028322,"parentPageId":20008845,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.11.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733112021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-12072021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20029492,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-w-sprawie-odstapieniu-od-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-aktualizacja-planu-gospodarki-niskoemisyjnej","pageId":20028979,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.7.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej 1kV dla zasilania domu jednorodzinnego na działce nr 403 w miejscowości Czeska Wieś, przez teren działek nr 449, 603/4, 603/5, 601, 617, 403 obręb Czeska Wieś, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673372021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-01-czerwca-2021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-elektroenergetycznej-1kv-dla-zasilania-domu-jednorodzinnego-na-dzialce-nr-403-w-miejscowosci-czeska-wies-przez-teren-dzialek-nr-449-6034-6035-601-617-403-obreb-czeska-wies-gmina-olszanka","pageId":20024965,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.6.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 maja 2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673362021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-11-maja-2021r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20022230,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.7.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13 kwietnia 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673372021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-13-kwietnia-2021r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20019447,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.2.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 6 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673322021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-6-kwietnia-2021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20018870,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.6.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673362021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-16-marca-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20016812,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.03.2021 r. o obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-01032021-r-o-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20013108,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Nr PGN.6733.2.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.02.2021 r. o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673322021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-22022021-r-o-wszceciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20012080,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Nr PGN.6733.1.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673312021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-10022021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20010635,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.8.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673382020-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-18-stycznia-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20010640,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.7.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673372020-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-08-stycznia-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20010639,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.8.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.06.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673382021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-28062021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20027871,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia-wojta-gminy-2021-rok-999","pageId":20006691,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.12.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733122021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-12072021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20029494,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.2.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201221-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-10082021-r-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie","pageId":20037725,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.11.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 142/1, nr 240, nr 200/2 i nr 200/1 w Jankowicach Wielkich, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733112021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-31082021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-elektroenergetycznej-nn-04-kv-na-dzialkach-nr-1421-nr-240-nr-2002-i-nr-2001-w-jankowicach-wielkich-gmina-olszanka","pageId":20038409,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.12.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej na działkach nr 444, nr 666, nr 656, nr 432/1, 431/1, nr 429/1 w Michałowie, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733122021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-31082021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-elektroenergetycznej-na-dzialkach-nr-444-nr-666-nr-656-nr-4321-4311-nr-4291-w-michalowie-gmina-olszanka","pageId":20038410,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.13.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733132021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-01-wrzesnia-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20038543,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.2.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia Olszanka dn. 24.08.21 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę decyzji środowiskowej z dn. 15.05.2020 r. nr IRIOS 6220.9.9.2020.DSS dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 32/2 w obrębie ewidencyjnym Krzyżowice, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202221-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-olszanka-dn-240821-r-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-zmiane-decyzji-srodowiskowej-z-dn-15052020-r-nr-irios-6220992020dss-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialce-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-322-w-obrebie-ewidencyjnym-krzyzowice-gmina-olszanka","pageId":20038717,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.3.21.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.09.21 r. o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201321dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-100921-r-o-przesunieciu-terminu-rozstrzygniecia-sprawy-w-postepowaniu-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie","pageId":20039675,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr IRiOŚ.6232.21.2021.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios6232212021pb-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-15-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przeprowadzenia-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20039803,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.14.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733142021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-18102021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20042589,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.13.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.10.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej 1kV dla zasilania domu jednorodzinnego na działkach nr 449, nr 448/1, nr 448/2, nr 601, nr 708, nr 617 i nr 403 w miejscowości Czeska Wieś","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733132021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-19102021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-elektroenergetycznej-1kv-dla-zasilania-domu-jednorodzinnego-na-dzialkach-nr-449-nr-4481-nr-4482-nr-601-nr-708-nr-617-i-nr-403-w-miejscowosci-czeska-wies","pageId":20042591,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.3.21 DSS Wójta Gmina Olszanka z dnia 15.11.21 r. o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dn. 15.05.2020 r. nr IRIOS 6220.9.9.2020.DSS dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 32/2 w obrębie ewidencyjnym Krzyżowice, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202321-dss-wojta-gmina-olszanka-z-dnia-151121-r-o-zebranych-materialach-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-z-dn-15052020-r-nr-irios-6220992020dss-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialce-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-322-w-obrebie-ewidencyjnym-krzyzowice-gmina-olszanka","pageId":20045807,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy","pageId":20001778,"parentPageId":20001777,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rada Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/rada-gminy","pageId":20001779,"parentPageId":20001777,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Skład osobowy Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-osobowy-rady-gminy","pageId":20001902,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Stałe Komisje Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-rady-gminy","pageId":20001908,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o Sesjach Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-sesjach-rady-gminy","pageId":20001915,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-olszanka","pageId":20001919,"parentPageId":20001779,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Transmisje obrad Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy","pageId":20002064,"parentPageId":20001779,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały, wykazy głosowań, protokoły, nagrania sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-wykazy-glosowan-protokoly-z-sesji-rady-gminy","pageId":20001921,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Interpelacje i zapytania","url":"/web/gmina-olszanka/interpelacje-i-zapytania","pageId":20010012,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/przetarg-nieograniczony-nr-2020s-247-613189---odbior-transport-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-olszanka","pageId":20005070,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane---przebudowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-miejscowosci-oborki-na-dzialkach-nr-138-i-106","pageId":20019547,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane \"Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903\"","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-modernizacja-drogi-wewnetrznej-nr-2-polozonej-w-przylesiu-na-dzialkach-nr-963-957-956-9435-952-903","pageId":20026250,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Akty prawne","url":"/web/gmina-olszanka/akty-prawne","pageId":20000891,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia-publiczne","url":"/web/gmina-olszanka/zamowienia-publiczne","pageId":20001992,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenia","pageId":20002001,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Gospodarka nieruchomościami","url":"/web/gmina-olszanka/gospodarka-nieruchomosciami","pageId":20001969,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Gospodarka odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-olszanka/gospodarka-odpadami-komunalnymi","pageId":20001970,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświata","url":"/web/gmina-olszanka/oswiata","pageId":20002010,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Decyzje środowiskowe","url":"/web/gmina-olszanka/decyzje-srodowiskowe","pageId":20002011,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Współpraca z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20023838,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego","pageId":20002013,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji","url":"/web/gmina-olszanka/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-petycji","pageId":20008845,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Działalność lobbingowa","url":"/web/gmina-olszanka/dzialalnosc-lobbingowa","pageId":20012077,"parentPageId":20000885,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Działalność Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/dzialalnosc-urzedu-gminy","pageId":20018072,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-viii-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2018-2023","pageId":20001909,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-vii-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2014-2018","pageId":20001911,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-vi-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2010-2014","pageId":20001912,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-v-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2006-2010","pageId":20001913,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-iv-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2002-2006","pageId":20001914,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Gminy, WPF, podatki i opłaty lokalne na rok 2021","url":"/web/gmina-olszanka/rok-2021","pageId":20002247,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-wojta-gminy-olszanka-z-wykonania-budzetu-gminy","pageId":20018111,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o stanie mienia Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-stanie-mienia-gminy-olszanka","pageId":20018172,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-z-wykonania-planu-finansowego-gminnego-osrodka-kultury-i-sportu-w-olszance","pageId":20018174,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Okresowe informacje o wykonaniu budżetu gminy","url":"/web/gmina-olszanka/okresowe-informacje-o-wykonaniu-budzetu-gminy","pageId":20012932,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania finansowe","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-finansowe","pageId":20023190,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-wojta-gminy-o-udzielonych-ulgach-odroczeniach-umorzeniach","pageId":20023331,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-olszanka/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20033225,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pomoc publiczna","url":"/web/gmina-olszanka/pomoc-publiczna","pageId":20024960,"parentPageId":20001780,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja o gminie","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-gminie","pageId":20000892,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Położenie","url":"/web/gmina-olszanka/polozenie","pageId":20001775,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/gmina-olszanka/historia","pageId":20001776,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Herb","url":"/web/gmina-olszanka/herb","pageId":20001901,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organy","url":"/web/gmina-olszanka/organy","pageId":20001777,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Statut Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/statut-gminy","pageId":20002047,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Finanse i mienie","url":"/web/gmina-olszanka/finanse-i-mienie","pageId":20001780,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20002244,"parentPageId":20000884,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Gminna Ewidencja Zabytków","url":"/web/gmina-olszanka/gminna-ewidencja-zabytkow","pageId":20002240,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki pomocnicze - sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/jednostki-pomocnicze---solectwa","pageId":20001973,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie gminy","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-gminy","pageId":20023836,"parentPageId":20000884,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/gmina-olszanka/organizacje-pozarzadowe2","pageId":20023843,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/urzad-gminy","pageId":20001974,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Godziny pracy urzędu","url":"/web/gmina-olszanka/godziny-pracy-urzedu","pageId":20002115,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obsługa osób z niepełnosprawnościami","url":"/web/gmina-olszanka/obsluga-osob-z-niepelnosprawnosciami","pageId":20002116,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"e-Urząd","url":"/web/gmina-olszanka/e-urzad","pageId":20002117,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja działalności gospodarczej","url":"/web/gmina-olszanka/rejestracja-dzialalnosci-gospodarczej","pageId":20002722,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych","url":"/web/gmina-olszanka/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych","pageId":20002897,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości","url":"/web/gmina-olszanka/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-lub-krzewow-z-terenu-nieruchomosci","pageId":20002901,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości","url":"/web/gmina-olszanka/wniosek-o-ustalenie-numeru-porzadkowego-dla-nieruchomosci","pageId":20002903,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego","url":"/web/gmina-olszanka/zwrot-podatku-akcyzowego","pageId":20008724,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych","url":"/web/gmina-olszanka/ustalenie-wysokosci-swiadczenia-rekompensujacego-z-tytulu-odbycia-cwiczen-wojskowych","pageId":20039656,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona danych","url":"/web/gmina-olszanka/ochrona-danych","pageId":20002072,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-biezace","pageId":20000889,"parentPageId":20000886,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komunikaty i ostrzeżenia - zarządzanie kryzysowe","url":"/web/gmina-olszanka/komunikaty-i-ostrzezenia-zarzadzanie-kryzysowe","pageId":20002113,"parentPageId":20000886,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat z dnia 3 listopada 2020 r. dotyczący obsługi interesantów","url":"/web/gmina-olszanka/komunikat-z-dnia-3-listopada-2020-r-dotyczacy-obslugi-interesantow","pageId":20001535,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy Kasy Urzędu Gminy w październiku 2020","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-kasy-urzedu-gminy-w-pazdzierniku-2020","pageId":20001563,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostatni tydzień na spisanie się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020","url":"/web/gmina-olszanka/ostatni-tydzien-na-spisanie-sie-w-powszechnym-spisie-rolnym-2020","pageId":20002696,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020","url":"/web/gmina-olszanka/w-ostatnim-dniu-listopada-ruszyly-dwa-z-czterech-planowanych-jeszcze-na-ten-rok-naborow-wnioskow-o-pomoc-finansowa-z-prow-na-lata-2014-2020","pageId":20003244,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 24.12.2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dniu-wolnym-od-pracy-w-urzedzie-gminy-olszanka---24122020-r","pageId":20005233,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Świąteczne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-swiateczne-2020","pageId":20005234,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią","url":"/web/gmina-olszanka/dofinansowanie-inwestycji-chroniacych-przed-asf-lub-powodzia","pageId":20005670,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 31.12.2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-urzedu-w-dniu-31122020-r","pageId":20005815,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Właścicielu psa - pamiętaj o jego obowiązkowym szczepieniu przeciwko wściekliźnie","url":"/web/gmina-olszanka/wlascicielu-psa---pamietaj-o-jego-obowiazkowym-szczepieniu-przeciwko-wsciekliznie","pageId":20006126,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Badania mammograficzne - 01.2021 rok - przy Ochotniczej Straży Pożarnej","url":"/web/gmina-olszanka/badania-mammograficzne---012021-rok---przy-ochotniczej-strazy-pozarnej","pageId":20006692,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy w GOPS w Olszance - Główny Księgowy","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-ogloszeniu-naboru-na-wolne-stanowisko-pracy-w-gops-w-olszance---glowny-ksiegowy","pageId":20007690,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dla osób z terenu Gminy Olszanka mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-dla-osob-z-terenu-gminy-olszanka-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-sars-cov-2","pageId":20007691,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szczepienia przeciw COVID-19","url":"/web/gmina-olszanka/szczepienia-przeciw-covid-19","pageId":20008044,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego dla rolników","url":"/web/gmina-olszanka/zwrot-podatku-akcyzowego-dla-rolnikow-2021-informacja-wojta","pageId":20008727,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Brzeskim w 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-w-powiecie-brzeskim-w-2021-r","pageId":20008894,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka - Gminnego Komisarza Spisowego o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka---gminnego-komisarza-spisowego-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych-do-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r","pageId":20009548,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-informacja-promocyjna","pageId":20011471,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy Kasy Urzędu Gminy – marzec 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-kasy-urzedu-gminy--marzec-2021-rok","pageId":20012593,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-w-2021-roku-aktualnosci","pageId":20012654,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.03.2021 r. o obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-01032021-r-o-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka-aktualnosci","pageId":20013109,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Webinarium „Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia\"","url":"/web/gmina-olszanka/webinarium-wsparcie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia","pageId":20014634,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-zlozone-w-otwartych-konkursach-ofert","pageId":20015963,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia na Dzień Sołtysa","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-na-dzien-soltysa-2021","pageId":20016162,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Infolinia NSP - uzyskaj informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-olszanka/infolinia-nsp---uzyskaj-informacje-o-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20016744,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów","url":"/web/gmina-olszanka/komunikat-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-nt-organizacji-pracy-urzedow","pageId":20018492,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.04.2021 r. Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/uprzejmie-informujemy-ze-w-dniu-02042021-r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20018560,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Wielkanocne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-wielkanocne-2021","pageId":20018649,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uwaga mieszkańcy Przylesia - informacja o wywozie odpadów komunalnych - szkło","url":"/web/gmina-olszanka/uwaga-mieszkancy-przylesia---informacja-o-wywozie-odpadow-komunalnych---szklo","pageId":20018765,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja ARiMR o dopłatach do utylizacji padłego bydła, owiec, kóz, świń lub koni","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-arimr-doplatach-do-utylizacji-padlego-bydla-owiec-koz-swin-lub-koni","pageId":20018874,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?","url":"/web/gmina-olszanka/dlaczego-spis-powszechny-jest-wazny-dla-nas-wszystkich","pageId":20019244,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spełnij obowiązek - spisz się przez Internet na spis.gov.pl i weź udział w loterii","url":"/web/gmina-olszanka/spelnij-obowiazek---spisz-sie-przez-internet-na-spisgovpl-i-wez-udzial-w-loterii","pageId":20019476,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak dokonać samospisu przez Internet?","url":"/web/gmina-olszanka/jak-dokonac-samospisu-przez-internet","pageId":20019486,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spisałeś się przez Internet? Pobierz unikatowy kod i zgłoś swój udział w loterii!","url":"/web/gmina-olszanka/spisales-sie-przez-internet-pobierz-unikatowy-kod-i-zglos-swoj-udzial-w-loterii","pageId":20021005,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 04.05.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dniu-wolnym-od-pracy-w-urzedzie-gminy-olszanka---04052021-r","pageId":20021181,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"10 porad spisowych dla seniorów","url":"/web/gmina-olszanka/10-porad-spisowych-dla-seniorow","pageId":20021250,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021 to spis bezpieczny dla seniorów!","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-spis-powszechny-2021-to-spis-bezpieczny-dla-seniorow","pageId":20021253,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie","url":"/web/gmina-olszanka/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie","pageId":20021255,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ankieta dotycząca jakości życia oraz przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy Subregionu Brzeskiego","url":"/web/gmina-olszanka/ankieta-dotyczaca-jakosci-zycia-oraz-przedsiewziec-podejmowanych-w-ramach-wspolpracy-subregionu-brzeskiego","pageId":20021690,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-olszanka/trwa-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20021903,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Od 4 maja br. pracę rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni","url":"/web/gmina-olszanka/od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja-rachmistrzowie-telefoniczni","pageId":20022035,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021- co? i jak?","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-spis-powszechny-2021--co-i-jak","pageId":20022615,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spisz się przez Internet I graj o nagrody w loterii!","url":"/web/gmina-olszanka/spisz-sie-przez-internet-i-graj-o-nagrody-w-loterii","pageId":20022617,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan","pageId":20023461,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin Konkursu dla przedszkoli w województwie opolskim na najciekawszą inscenizację pt: „Spis ludności oczami przedszkolaków”","url":"/web/gmina-olszanka/regulamin-konkursu-dla-przedszkoli-w-wojewodztwie-opolskim-na-najciekawsza-inscenizacje-pt-spis-ludnosci-oczami-przedszkolakow","pageId":20024257,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nie spisałeś się przez Internet? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!","url":"/web/gmina-olszanka/nie-spisales-sie-przez-internet-spodziewaj-sie-telefonu-od-rachmistrza","pageId":20024259,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mobilny punkt do samospisu w Gminie Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/mobilny-punkt-do-samospisu-w-gminie-olszanka","pageId":20024495,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka - Gminnego Komisarza Spisowego o uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka---gminnego-komisarza-spisowego-o-uzupelniajacym-naborze-kandydatow-na-rachmistrza-spisowego-do-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r","pageId":20025205,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy Kasy Urzędu Gminy – czerwiec 2021","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-kasy-urzedu-gminy--czerwiec-2021","pageId":20025395,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rząd wysłucha postulatów młodzieży. Trwają prace nad Strategią na Rzecz Młodego Pokolenia","url":"/web/gmina-olszanka/rzad-wyslucha-postulatow-mlodziezy-trwaja-prace-nad-strategia-na-rzecz-mlodego-pokolenia","pageId":20025392,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mobilny punkt do samospisu w Gminie Olszanka - nowe terminy","url":"/web/gmina-olszanka/mobilny-punkt-do-samospisu-w-gminie-olszanka---nowe-terminy","pageId":20026174,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, na inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-sluzacych-ochronie-powietrza-na-inwestycje-polegajace-na-wymianie-starych-zrodel-ciepla-na-nowe-zrodla-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-i-lokalach-mieszkalnych","pageId":20026219,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nowy termin mobilnego punktu do samospisu w Gierszowicach","url":"/web/gmina-olszanka/nowy-termin-mobilnego-punktu-do-samospisu-w-gierszowicach","pageId":20026678,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?","url":"/web/gmina-olszanka/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy","pageId":20027181,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie","url":"/web/gmina-olszanka/od-23-czerwca-br-rachmistrzowie-spisowi-rozpoczna-wywiady-bezposrednie","pageId":20027182,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza","url":"/web/gmina-olszanka/co-warto-wiedziec-o-identyfikatorze-rachmistrza","pageId":20027183,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 03 lipca 2021 r. zmarł wieloletni Sołtys Wsi Krzyżowice","url":"/web/gmina-olszanka/z-przykroscia-zawiadamiamy-ze-w-dniu-03-lipca-2021-r-zmarl-wieloletni-soltys-wsi-krzyzowice","pageId":20028703,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb--obowiazek-skladania-deklaracji-od-1-lipca-2021-r","pageId":20029396,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kampania #SzczepimySię","url":"/web/gmina-olszanka/szczepimysie","pageId":20033155,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK)","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-fundusz-zdrowia-uruchomil-teleplatforme-pierwszego-kontaktu-tpk","pageId":20037519,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki spisu decydują o liczbie lokalizacji w gminie m. in.: szkół, przedszkoli, miejsc pracy","url":"/web/gmina-olszanka/wyniki-spisu-decyduja-o-liczbie-lokalizacji-w-gminie-m-in-szkol-przedszkoli-miejsc-pracy","pageId":20037516,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XX Europejskie Targi Chłopskie - zaproszenie","url":"/web/gmina-olszanka/xx-europejskie-targi-chlopskie---zaproszenie","pageId":20037608,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dożynki Gminne 2021","url":"/web/gmina-olszanka/dozynki-gminne-2021","pageId":20037813,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa na Opolszczyźnie","url":"/web/gmina-olszanka/wojewodzka-inauguracja-europejskich-dni-dziedzictwa-na-opolszczyznie","pageId":20037814,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zachęcamy mieszkańców Gminy Olszanka do skorzystania z możliwości zaszczepienia się szczepionką jednodawkową Johnson & Johnson podczas Festynu Rodzinnego na boisku sportowym w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/zachecamy-mieszkancow-gminy-olszanka-do-skorzystania-z-mozliwosci-zaszczepienia-sie-szczepionka-jednodawkowa-johnson--johnson-podczas-festynu-rodzinnego-na-boisku-sportowym-w-przylesiu","pageId":20038077,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Olszanka zaprasza do udziału w XXV Jubileuszowym Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO”","url":"/web/gmina-olszanka/gmina-olszanka-zaprasza-do-udzialu-w-xxv-jubileuszowym-wojewodzkim-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polsko","pageId":20038094,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki konkursu pn. \"Zaszczepmy się na pikniku\", który odbył się w dniu 04.09.2021r. na pikniku rodzinnym w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/wyniki-konkursu-pn-zaszczepmy-sie-na-pikniku-ktory-odbyl-sie-w-dniu-04092021r-na-pikniku-rodzinnym-w-przylesiu","pageId":20039324,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana terminu odbioru szkła w październiku 2021 roku dla REJONU 2!","url":"/web/gmina-olszanka/zmiana-terminu-odbioru-szkla-w-pazdzierniku-2021-roku-dla-rejonu-2","pageId":20040494,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XX Europejskie Targi Chłopskie - zapraszamy","url":"/web/gmina-olszanka/xx-europejskie-targi-chlopskie---zapraszamy","pageId":20040510,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"W noc spisową 25 września br. wybrane punkty spisowe będą czynne do godz. 24.00.","url":"/web/gmina-olszanka/w-noc-spisowa-25-wrzesnia-br-wybrane-punkty-spisowe-beda-czynne-do-godz-2400","pageId":20040578,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"W czwartek, 30 września Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy Olszanka będzie działać aż do godz. 24.00!","url":"/web/gmina-olszanka/w-czwartek-30-wrzesnia-gminne-biuro-spisowe-w-urzedzie-gminy-olszanka-bedzie-dzialac-az-do-godz-2400","pageId":20040753,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej","pageId":20042238,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXV Jubileuszowy Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO - eliminacje festiwalowe","url":"/web/gmina-olszanka/xxv-jubileuszowy-wojewodzki-festiwal-piesni-patriotycznej-tobie-polsko---eliminacje-festiwalowe","pageId":20042459,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich","url":"/web/gmina-olszanka/sprzet-komputerowy-dla-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich","pageId":20042609,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Laureaci XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tobie Polska w Olszance 23-24 października 2021r.","url":"/web/gmina-olszanka/laureaci-xxv-jubileuszowego-wojewodzkiego-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polska-w-olszance-23-24-pazdziernika-2021r","pageId":20043367,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Afrykański Pomór Świń - informacja","url":"/web/gmina-olszanka/afrykanski-pomor-swin---informacja","pageId":20043663,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"W piątek szybciej po dowody","url":"/web/gmina-olszanka/w-piatek-szybciej-po-dowody","pageId":20044536,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncert Laureatów - XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO","url":"/web/gmina-olszanka/koncert-laureatow---xxv-jubileuszowego-wojewodzkiego-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polsko","pageId":20044538,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"12 listopada Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/12-listopada-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20045054,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PUP w Brzegu rozpoczął nabór wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. Młodzi przedsiębiorcy","url":"/web/gmina-olszanka/pup-w-brzegu-rozpoczal-nabor-wnioskow-o-jednorazowe-srodki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-do-projektu-pn-mlodzi-przedsiebiorcy","pageId":20045905,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czasowe zawieszenie przyjęć odpadów komunalnych na PSZOK-u w Gierszowicach","url":"/web/gmina-olszanka/czasowe-zawieszenie-przyjec-odpadow-komunalnych-na-pszok-u-w-gierszowicach","pageId":20046022,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-dla-rolnikow-utrzymujacych-swinie-w-sprawie-planu-bezpieczenstwa-biologicznego","pageId":20047913,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/gmina-olszanka/dane-kontaktowe","pageId":20002114,"parentPageId":20000888,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/gmina-olszanka/deklaracja-dostepnosci","pageId":20002449,"parentPageId":20000888,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej","url":"/web/gmina-olszanka/redakcja-bip","pageId":20002450,"parentPageId":20000888,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-sesjach-viii-kadencji-rady-gminy-olszanka---2018-2023","pageId":20001917,"parentPageId":20001915,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy","pageId":20000973,"parentPageId":20000891,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Wójta","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenia-wojta","pageId":20000974,"parentPageId":20000891,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia","pageId":20006689,"parentPageId":20000891,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia i informacje podmiotów zewnętrznych przekazane do publikacji","url":"/web/gmina-olszanka/zawiadomienia-i-informacje-podmiotow-zewnetrznych-przekazane-do-publikacji","pageId":20006833,"parentPageId":20000891,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"XXIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 06.11.2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxiii-sesja-rady-gminy-olszanka---06112020-r","pageId":20001918,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.01.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxv-sesja-rady-gminy-olszanka---28012021-r","pageId":20008483,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 22.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxvi-sesja-rady-gminy-olszanka---22022021-r","pageId":20011246,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.03.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxvii-sesja-rady-gminy-olszanka---29032021-r","pageId":20017298,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.04.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxviii-sesja-rady-gminy-olszanka---23042021-r","pageId":20020422,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIX Sesja Rady Gminy - 21.05.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxix-sesja-rady-gminy---21052021-r","pageId":20022753,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxx-sesja-rady-gminy-olszanka---18062021-r","pageId":20025871,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja Rady Gminy Olszanka - 19.07.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxi-sesja-rady-gminy-olszanka---19072021-r","pageId":20030552,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Gminy Olszanka - 03.09.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxii-sesja-rady-gminy-olszanka---03092021-r","pageId":20038545,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.09.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxiv-sesja-rady-gminy-olszanka---30092021-r","pageId":20040748,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.10.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxv-sesja-rady-gminy-olszanka---25102021-r","pageId":20042541,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.11.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxvi-sesja-rady-gminy-olszanka---25112021-r","pageId":20046549,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o stanie mienia Gminy Olszanka na dzień 31.12.2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-stanie-mienia-gminy-olszanka-na-dzien-31122020-r","pageId":20018173,"parentPageId":20018172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKIS za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-z-wykonania-planu-finansowego-gokis-za-2020-rok","pageId":20018175,"parentPageId":20018174,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o przebiegu planu finansowego GOKiS w I półroczu 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-przebiegu-planu-finansowego-gokis-w-i-polroczu-2021-roku","pageId":20038321,"parentPageId":20018174,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego---2021-rok","pageId":20018280,"parentPageId":20018279,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr WG VIII/68/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Olszanka: - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-wg-viii682021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-15-pazdziernika-2021r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-dz-u-z-2020-r-poz-1057-z-pozn-zm-projektu-uchwaly-rady-gminy-olszanka---w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-wysokosci-stawki-tej-oplaty-oraz-zwolnienia-z-czesci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-wlascicieli-nieruchomosci-zabudowanych-budynkami-mieszkalnymi-jednorodzinnymi-kompostujacych-bioodpady-stanowiace-odpady-komunalne-w-kompostowniku-przydomowym","pageId":20042351,"parentPageId":20042350,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-viii-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2018-2023","pageId":20001907,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-vii-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2014-2018","pageId":20001906,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-vi-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2010-2014","pageId":20001905,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-v-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2006-2010","pageId":20001904,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-iv-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2002-2006","pageId":20001903,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Otwarte konkursy ofert","url":"/web/gmina-olszanka/otwarte-konkursy","pageId":20002002,"parentPageId":20002001,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/gmina-olszanka/konsultacje-spoleczne","pageId":20002003,"parentPageId":20002001,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oferty na realizację zadań publicznych","url":"/web/gmina-olszanka/oferty-na-realizacje-zadan-publicznych","pageId":20002004,"parentPageId":20002001,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2021-roku","pageId":20009646,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2020 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2020-roku","pageId":20008786,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2019-roku","pageId":20008787,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2018-roku","pageId":20008788,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2021","url":"/web/gmina-olszanka/2021-konsultacje-spoleczne","pageId":20042350,"parentPageId":20002003,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/otwarte-konkursy-2021-rok","pageId":20010444,"parentPageId":20002002,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o wynikach przetargów - 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-wynikach-przetargow---2021-rok","pageId":20038612,"parentPageId":20047446,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2021","url":"/web/gmina-olszanka/decyzje-srodowiskowe-2021","pageId":20028981,"parentPageId":20002011,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje oświatowe 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-oswiatowe-2021-rok","pageId":20009546,"parentPageId":20002010,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-2021-rok","pageId":20009638,"parentPageId":20002010,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/plan-zamowien-publicznych-gminy-olszanka-na-2020-r","pageId":20002242,"parentPageId":20002241,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/plan-zamowien-publicznych-gminy-olszanka-na-2021-r","pageId":20007589,"parentPageId":20002241,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10","url":"/web/gmina-olszanka/przekroczenie-poziomu-informowania-i-ryzyko-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-pm10","pageId":20003531,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – silny wiatr / oblodzenie – 04-05.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych--silny-wiatr--oblodzenie--04-05022021-r","pageId":20010011,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - intensywne opady śniegu - 08-09.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---intensywne-opady-sniegu-08-09-02-2021-r","pageId":20010266,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny mróz - 08-10.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-mroz---08-10022021-r","pageId":20010320,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny mróz - 09-13.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-mroz---09-13022021-r","pageId":20010393,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 10.02.2021 r. ","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu-10022021","pageId":20010459,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 25.02.2021 r.pdf","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-informowania-i-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-25022021-rpdf","pageId":20012620,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 26.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-informowania-dla-pylu-pm10-z-dn-26022021-r","pageId":20012622,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr - 12-13.03.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr---12-13032021-r","pageId":20016167,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem 12-13.05.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem-12-13052021-r","pageId":20022307,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem 13-14.05.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem-13-14052021-r","pageId":20022618,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem 21-22.06.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem-21-22062021-r","pageId":20026707,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 24.06.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---24062021-r","pageId":20027324,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 24-25.06.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---24-25062021-r","pageId":20027384,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 08.07.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---08072021-r","pageId":20029176,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 09.07.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---09072021-r","pageId":20029367,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 14-15.07.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---14-15072021-r","pageId":20029656,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 26-27.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---26-27072021","pageId":20032821,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"1 sierpnia 2021 o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych","url":"/web/gmina-olszanka/1-sierpnia-2021-o-godz-1700-nastapi-uruchomienie-syren-alarmowych","pageId":20033147,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 28.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---28072021","pageId":20033223,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 02.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---02082021","pageId":20033870,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 03 - 04.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---02082022","pageId":20033966,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - intensywne opady deszczu/1 - 05 - 06.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/rognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---intensywne-opady-deszczu","pageId":20034289,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 16.08.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---16082021-r","pageId":20037058,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 23.08.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---23082021-r","pageId":20037705,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.Burze z gradem/1 - 29.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/burze-z-gradem1","pageId":20038135,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr/1 - 21.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr1---21102021","pageId":20042731,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Afrykański Pomór Świń","url":"/web/gmina-olszanka/afrykanski-pomor-swin","pageId":20043664,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 15.11.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-15112021-r","pageId":20045516,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr instytucji kultury","url":"/web/gmina-olszanka/rejestr-instytucji-kultury","pageId":20038694,"parentPageId":20001986,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XLII/274/2014 z dnia 24.01.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xlii2742014-z-dnia-24012014-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-zakresie-trasy-linii-elektroenergetycznej-400-kv-dobrzen---pasikurowicewroclaw","pageId":20008840,"parentPageId":20002244,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIX/173/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego terenywzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xxxix1732012-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obszaru-obejmujacego-terenywzdluz-napowietrznej-dwutorowej-linii-elektroenergetycznej-110-kv-relacji-groszowice--hermanowice-w-granicach-gminy-olszanka","pageId":20008839,"parentPageId":20002244,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIV/211/2009 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka (Plan uchylony)","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xxxiv2112009-z-dnia-01122009-r-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-w-rejonie-miejscowosci-przylesie-oborki-i-jankowice-wielkie-w-gminie-olszanka","pageId":20008837,"parentPageId":20002244,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII/172/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego Przylesie we wsi Przylesie","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xxvii1722009-z-dnia-30032009-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmu-jacego-tereny-zorganizowanej-dzialalnosci-inwestycyjnej-w-rejonie-wezla-autostradowego-przylesie-we-wsi-przylesie","pageId":20008835,"parentPageId":20002244,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXX/297/2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogolnego zagospodarownia przestrzennego Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xxx-297-2002-rady-gminy-w-olszance-z-dnia-22-marca-2002-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-planu-ogolnego-zagospodarownia-przestrzennego-gminy-olszanka","pageId":20008833,"parentPageId":20002244,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchała Nr XXX/296/2002 z dnia 22.03.2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/uchala-nr-xxx2962002-z-dnia-22032002-r-w-sprawie-zmiany-planu-ogolnego-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olszanka","pageId":20008824,"parentPageId":20002244,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-113-99 Rady Gminy Olsanka z dnia z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xii-113-99-rady-gminy-olsanka-z-dnia-z-dnia-17-grudnia-1999r-w-sprawie-zmiany-planu-ogolnego-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olszanka","pageId":20002246,"parentPageId":20002244,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII/112/99 z dnia 17.12.1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xii11299-z-dnia-17121999r-w-sprawie-zmiany-planu-ogolnego-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olszanka","pageId":20002245,"parentPageId":20002244,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Projekt budżetu gminy na 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/projekt-budzetu-gminy-na-2021-rok","pageId":20002248,"parentPageId":20002247,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030","url":"/web/gmina-olszanka/projekt-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-olszanka-na-lata-2021-2030","pageId":20002249,"parentPageId":20002247,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/podatki-i-oplaty-lokalne-na-2021-rok","pageId":20006327,"parentPageId":20002247,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-olszanka-na-rok-2021","pageId":20006703,"parentPageId":20002247,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała w sprawie uchwalenia WPF Gminy Olszanka na lata 2021-2030","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-wpf-gminy-olszanka-na-lata-2021-2030","pageId":20006704,"parentPageId":20002247,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe z lat ubiegłych","url":"/web/gmina-olszanka/oswiadczenia-majatkowe-z-lat-ubieglych","pageId":20033226,"parentPageId":20033225,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021","url":"/web/gmina-olszanka/oswiadczenia-majatkowe-zlozone-w-roku-2021","pageId":20033228,"parentPageId":20033225,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wyszukiwarka zamówień publicznych","url":"/web/gmina-olszanka/wyszukiwarka-zamowien-publicznych","pageId":20001781,"parentPageId":20001992,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Lista zamówień publicznych","url":"/web/gmina-olszanka/lista-zamowien-publicznych","pageId":20005079,"parentPageId":20001992,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin udzielania zamówień publicznych","url":"/web/gmina-olszanka/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych","pageId":20001998,"parentPageId":20001992,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych","url":"/web/gmina-olszanka/plan-zamowien-publicznych","pageId":20002241,"parentPageId":20001992,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-viii-kadencji-rady-gminy---2018-2023","pageId":20008784,"parentPageId":20000973,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy poprzednich kadencji","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-poprzednich-kadencji","pageId":20008785,"parentPageId":20000973,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-w-formie-wspierania-zadania-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20010446,"parentPageId":20010444,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-do-komisji-konkursowych-2021-otwarte-konkursy-ofert","pageId":20015948,"parentPageId":20010444,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne","url":"/web/gmina-olszanka/pracownicy-urzedu-i-osoby-wydajace-decyzje-administracyjne-2021","pageId":20033229,"parentPageId":20033228,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/radni-gminy-2021","pageId":20033230,"parentPageId":20033228,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych","url":"/web/gmina-olszanka/kierownicy-gminnych-jednostek-organizacyjnych-2021","pageId":20033232,"parentPageId":20033228,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenia-wojta-gminy-2021-rok","pageId":20008174,"parentPageId":20000974,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenia-wojta-gminy---kierownika-urzedu---2021-r","pageId":20008175,"parentPageId":20000974,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false}]
true
{"register":{"columns":[]}}