W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O gminie","url":"/web/gmina-olszanka/o-gminie","pageId":20000884,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Co robimy","url":"/web/gmina-olszanka/co-robimy","pageId":20000885,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-olszanka/aktualnosci","pageId":20000886,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/gmina-olszanka/zalatw-sprawe","pageId":20000887,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-olszanka/kontakt","pageId":20000888,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-o-odstapieniu-od-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-aktualizacja-planu-gospodarki-niskoemisyjnej","pageId":20028982,"parentPageId":20028981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.2.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia Olszanka dn. 24.08.21 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę decyzji środowiskowej z dn. 15.05.2020 r. nr IRIOS 6220.9.9.2020.DSS dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 32/2 w obrębie ewidencyjnym Krzyżowice, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202221-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-olszanka-dn-240821-r-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-zmiane-decyzji-srodowiskowej-z-dn-15052020-r-nr-irios-6220992020dss-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialce-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-322-w-obrebie-ewidencyjnym-krzyzowice-gmina-olszanka2","pageId":20038719,"parentPageId":20028981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IROS 6220.1.5.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.01.2022 o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-iros-62201521-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-14012022-o-zebranych-materialach-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie-2","pageId":20055705,"parentPageId":20028981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka3","pageId":20185919,"parentPageId":20185918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport za okres od 01.01.2020 – 31.12.2021","url":"/web/gmina-olszanka/raport-za-okres-od-01012020--31122021","pageId":20098624,"parentPageId":20098623,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia-wojta-gminy-olszanka","pageId":20010634,"parentPageId":20006689,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacja o realizacji przez Gminę Olszanka projektu grantowego \"Granty PPGR\" w ramach projektu \"Cyfrowa Gmina\"","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-realizacji-przez-gmine-olszanka-projektu-grantowego-granty-ppgr-w-ramach-projektu-cyfrowa-gmina","pageId":20082467,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W dniu 05.09.2022r. Gmina Olszanka rozpoczęła przekazywanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i myszkami dla dzieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020","url":"/web/gmina-olszanka/w-dniu-05092022r-gmina-olszanka-rozpoczela-przekazywanie-sprzetu-komputerowego-wraz-z-oprogramowaniem-i-myszkami-dla-dzieci-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020","pageId":20085318,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Drebschok Tymoteusz","url":"/web/gmina-olszanka/drebschok-tymoteusz","pageId":20010019,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Warowy Jan","url":"/web/gmina-olszanka/warowy-jan","pageId":20010020,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Jankowski Robert","url":"/web/gmina-olszanka/jankowski-robert","pageId":20010021,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Jaskuła Paweł","url":"/web/gmina-olszanka/jaskula-pawel","pageId":20010022,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rosińska Grażyna","url":"/web/gmina-olszanka/rosinska-grazyna","pageId":20010023,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiła Elżbieta","url":"/web/gmina-olszanka/zawila-elzbieta","pageId":20010024,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Barwiński Sławomir","url":"/web/gmina-olszanka/barwinski-slawomir2","pageId":20090722,"parentPageId":20010016,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-z-organizacjami-pozarzadowymi-za-2020-r","pageId":20023841,"parentPageId":20023840,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-z-organizacjami-pozarzadowymi-za-2021-r","pageId":20079636,"parentPageId":20023840,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-z-organizacjami-pozarzadowymi-za-2022-r","pageId":20182893,"parentPageId":20023840,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2023 r.","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-z-organizacjami-pozarzadowymi-za-2023-r","pageId":20182894,"parentPageId":20023840,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Archiwum, zdrowia i spraw socjalnych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-urzedniczym-oraz-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze---stanowisko-pracy-ds-archiwum-zdrowia-i-spraw-socjalnych","pageId":20141097,"parentPageId":20141089,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko pracy ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-urzedniczym-oraz-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze---samodzielne-stanowisko-pracy-ds-planowania-przestrzennego-i-gospodarki-nieruchomosciami","pageId":20151882,"parentPageId":20141089,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Informacja za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-ulgach-i-umorzeniach-za-2020-rok","pageId":20023332,"parentPageId":20023331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja za 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-za-2021-rok","pageId":20074061,"parentPageId":20023331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja za 2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-za-2022-rok","pageId":20123282,"parentPageId":20023331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja za 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-za-2023-rok","pageId":20177910,"parentPageId":20023331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja za 2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-za-2024-rok","pageId":20182559,"parentPageId":20023331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr petycji - 2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/rejestr-petycji---2022-rok","pageId":20079656,"parentPageId":20079654,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rejestr petycji - 2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/rejestr-petycji---2024-rok","pageId":20181422,"parentPageId":20079654,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. Archiwum, zdrowia i spraw socjalnych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracy-ds-archiwum-zdrowia-i-spraw-socjalnych","pageId":20141101,"parentPageId":20141097,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o kandydatach na stanowisko ds. Archiwum zdrowia i spraw socjalnych.doc","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-kandydatach-na-stanowisko-ds-archiwum-zdrowia-i-spraw-socjalnychdoc","pageId":20143518,"parentPageId":20141097,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Archiwum, zdrowia i spraw socjalnych","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wyniku-naboru-na-stanowisko-ds-archiwum-zdrowia-i-spraw-socjalnych","pageId":20145089,"parentPageId":20141097,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja nr OR.152.1.2022","url":"/web/gmina-olszanka/petycja-nr-or15212022","pageId":20079657,"parentPageId":20079656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja nr OR.152.3.2022","url":"/web/gmina-olszanka/petycja-nr-or15222022","pageId":20079661,"parentPageId":20079656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja nr OR.152.2.2022","url":"/web/gmina-olszanka/petycja-nr-or15232022","pageId":20079663,"parentPageId":20079656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"II Sesja Rady Gminy Olszanka - 22.05.2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/ii-sesja-rady-gminy-olszanka---22052024r","pageId":20181550,"parentPageId":20178984,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"III Sesja Rady Gminy Olszanka - 20.06.2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/iii-sesja-rady-gminy-olszanka---20062024r","pageId":20187475,"parentPageId":20178984,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała Nr XXXVI-227-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r.w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xxxvi-227-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-25112021rw-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-olszanka-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20091437,"parentPageId":20091433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała Nr XLVII-293-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2022r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-xlvii-293-2022-rady-gminy-olszanka-z-dn-27102022r-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-olszanka-z-organizacjami-pozarzadowymi3","pageId":20091438,"parentPageId":20091433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała Nr LXI-370-2023 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2023r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-lxi-370-2023-rady-gminy-olszanka-z-dn-27112023r-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-olszanka-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20155748,"parentPageId":20091433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr UG-16/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. Wójta Gminy Olszanka w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników UG Olszanka z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-ug-162016-z-dnia-15-lipca-2016-r-wojta-gminy-olszanka-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-postepowania-pracownikow-ug-olszanka-z-podmiotami-wykonujacymi-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa","pageId":20012078,"parentPageId":20012077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020 roku w Urzędzie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-w-2020-roku-w-urzedzie-gminy-olszanka","pageId":20012079,"parentPageId":20012077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w Urzędzie Gminy Olszanka w roku 2021","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-w-urzedzie-gminy-olszanka-w-roku-2021","pageId":20066934,"parentPageId":20012077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o działaniach podejmowanych w roku 2022 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-w-roku-2022-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa","pageId":20109367,"parentPageId":20012077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w Urzędzie Gminy Olszanka w roku 2023","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-w-urzedzie-gminy-olszanka-w-roku-2023","pageId":20172095,"parentPageId":20012077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Radni Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/radni-gminy","pageId":20133681,"parentPageId":20133676,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych","url":"/web/gmina-olszanka/kierownicy-gminnych-jednostek-organizacyjnych2","pageId":20133682,"parentPageId":20133676,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne","url":"/web/gmina-olszanka/pracownicy-urzedu-i-osoby-wydajace-decyzje-administracyjne2","pageId":20133683,"parentPageId":20133676,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzula informacyjna – oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-olszanka/klauzula-informacyjna--oswiadczenia-majatkowe","pageId":20133694,"parentPageId":20133676,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Decyzja Wójta Gminy Olszanka nr IRiOŚ.6236.1.5.2022.PB w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego w całości w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania","url":"/web/gmina-olszanka/decyzja-wojta-gminy-olszanka-nr-irios6236152022pb-w-sprawie-umorzenia-postepowania-jako-bezprzedmiotowego-w-calosci-w-sprawie-usuniecia-odpadow-z-miejsca-nieprzeznaczonego-do-ich-skladowania","pageId":20066068,"parentPageId":20066067,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.5.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.02.2022 roku o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201521-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-10022022-roku-o-przesunieciu-terminu-rozstrzygniecia-sprawy-w-postepowaniu-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie2","pageId":20060434,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.6.21.2021 DSS z dn. 24. 02.2022r. Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-622016212021-dss-z-dn-24-022022r-wojta-gminy-olszanka-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie","pageId":20062113,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.3.2.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.01.2022 r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 3” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62203221-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-31012022-r-w-sprawie-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia---budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-3-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka","pageId":20065343,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.1.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201122-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-5-maja-2022-roku-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej","pageId":20071461,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS.6220.3.5.21.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.05.2022 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 3” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios62203521dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-16052022-r-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pn-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-3-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka","pageId":20072281,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie IRIOS 6220.2.1.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-irios-62202122-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-9-czerwca-2022-r-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia---budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka","pageId":20075924,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.1.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.06.22 r. w sprawie przedłużenia terminu postępowania wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: \"Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie gmina Olszanka\"","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201122-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-150622-r-w-sprawie-przedluzenia-terminu-postepowania-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-budynkow-magazynowo-produkcyjnych-wraz-z-zapleczem-socjalno-biurowym-oraz-infrastruktura-techniczna-i-towarzyszaca-na-dzialkach-nr-829-8351-8352-8353-841-846-8471-8472-853-obreb-przylesie-gmina-olszanka","pageId":20076927,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.3.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.07.2022 r. w sprawie przedłużenia terminu postępowania wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201322-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-06072022-r-w-sprawie-przedluzenia-terminu-postepowania-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-budynkow-magazynowo-produkcyjnych-wraz-z-zapleczem-socjalno-biurowym-oraz-infrastruktura-techniczna-i-towarzyszaca-na-dzialkach-nr-829-8351-8352-8353-841-846-8471-8472-853-obreb-przylesie-gmina-olszanka","pageId":20079121,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.2.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.07.2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202222-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-13072022-r-w-sprawie-przedluzenia-terminu-rozstrzygniecia-sprawy-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka","pageId":20079122,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.3.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie zawiadomienia o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202322-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-03-sierpnia-2022-r-w-sprawie-zawiadomienia-o-zebranym-materiale-w-sprawie-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka","pageId":20080940,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.4.1.22.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 07.09.2022 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-622024122dss-wojta-gminy-olszanka-z-dn-07092022-r-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pn-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka","pageId":20084524,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.4.22 DSS Wójt Gminy Olszanka z dn. 29.09.2022 r w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : „Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie gmina Olszanka”.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201422-dss-wojt-gminy-olszanka-z-dn-29092022-r-w-sprawie-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia--budowa-budynkow-magazynowo-produkcyjnych-wraz-z-zapleczem-socjalno-biurowym-oraz-infrastruktura-techniczna-i-towarzyszaca-na-dzialkach-nr-829-8351-8352-8353-841-846-8471-8472-853-obreb-przylesie-gmina-olszanka","pageId":20087261,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.6.22DSS Wójt Gminy Olszanka z dn. 12.10.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : „Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie gmina Olszanka”.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201622dss-wojt-gminy-olszanka-z-dn-12102022-r-w-sprawie-wydania-postanowienia-o-koniecznosci-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-dla-przedsiewziecia--budowa-budynkow-magazynowo-produkcyjnych-wraz-z-zapleczem-socjalno-biurowym-oraz-infrastruktura-techniczna-i-towarzyszaca-na-dzialkach-nr-829-8351-8352-8353-841-846-8471-8472-853-obreb-przylesie-gmina-olszanka2","pageId":20088453,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.7.2022 Wójt Gminy Olszanka z dn. 19.12.2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : „Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-6220172022-wojt-gminy-olszanka-z-dn-19122022-r-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-dla-przedsiewziecia--budowa-budynkow-magazynowo-produkcyjnych-wraz-z-zapleczem-socjalno-biurowym-oraz-infrastruktura-techniczna-i-towarzyszaca-na-dzialkach-nr-829-8351-8352-8353-841-846-8471-8472-853-obreb-przylesie-gmina-olszanka","pageId":20098609,"parentPageId":20060433,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Decyzje wydane w 2022 roku","url":"/web/gmina-olszanka/decyzje-wydane-w-2022-roku","pageId":20066067,"parentPageId":20066065,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Konsultacje w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki wodnej","url":"/web/gmina-olszanka/konsultacje-w-sprawie-projektow-uchwal-dotyczacych-gospodarki-wodnej","pageId":20181014,"parentPageId":20181013,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o przetwarzaniu danych","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-przetwarzaniu-danych","pageId":20002074,"parentPageId":20002072,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance","url":"/web/gmina-olszanka/klauzula-informacyjna-odnosnie-transmisji-nagran-z-sesji-rady-gminy-w-olszance","pageId":20002065,"parentPageId":20002072,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu budynku Urzędu Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/klauzula-informacyjna-dotyczaca-monitoringu-budynku-urzedu-gminy-olszanka","pageId":20002076,"parentPageId":20002072,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy","pageId":20101920,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podziały i rozgraniczenia nieruchomości","url":"/web/gmina-olszanka/podzialy-i-rozgraniczenia-nieruchomosci","pageId":20105253,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-na-okres-do-3-lat","pageId":20110484,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie na zbycie nieruchomości w przeznaczeniu do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r.","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-na-zbycie-nieruchomosci-w-przeznaczeniu-do-sprzedazy-w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-ktory-odbedzie-sie-w-dniu-12-kwietnia-2023-r","pageId":20110794,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem","pageId":20111531,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-na-okres-1-roku","pageId":20111533,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie na zbycie nieruchomości o przeznaczeniu do sprzedaży, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 o godz 10 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszance pokój nr 15","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-na-zbycie-nieruchomosci-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-ktore-odbedzie-sie-w-dniu-19-kwietnia-2023-o-godz-10-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-olszance-pokoj-nr-15","pageId":20111612,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomość stanowiąca działkę nr 480/2, o powierzchni 0,0700 ha, położona w Michałowie. W drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 10 maja 2023r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszance pokój nr 15","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosc-stanowiaca-dzialke-nr-4802-o-powierzchni-00700-ha-polozona-w-michalowie-w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-ktory-odbedzie-sie-w-dniu-10-maja-2023r-o-godz-1000-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-olszance-pokoj-nr-15","pageId":20115220,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 3 lat","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-do-3-lat","pageId":20117007,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 3 lat","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-do-3-lat2","pageId":20117956,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem - z dnia 05-05-2023","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem---z-dnia-05-05-2023","pageId":20119706,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 3 lat - z dnia 05-05-2023","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-do-3-lat---z-dnia-05-05-2023","pageId":20119708,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem do 3 lat - z dnia 12-05-2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem-do-3-lat---z-dnia-12-05-2023","pageId":20120439,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 3 lat - z dnia 12-05-2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-do-3-lat---z-dnia-12-05-2023","pageId":20120442,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 3 lat - z dnia 22-05-2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-do-3-lat---z-dnia-22-05-2023","pageId":20122109,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomość stanowiąca działkę nr 480/2 w Michałowie w drodze II w przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 04 lipca 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszance pokój nr 15","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosc-stanowiaca-dzialke-nr-4802-w-michalowie-w-drodze-ii-w-przetargu-ustnego-nieograniczonego-ktory-odbedzie-sie-w-dniu-04-lipca-2023r-o-godz-1000-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-olszance-pokoj-nr-15","pageId":20123662,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomość stanowiąca działkę nr 310/1 w Przylesie w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 04 lipca 2023r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszance pokój nr 15","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosc-stanowiaca-dzialke-nr-3101-w-przylesie-w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-ktory-odbedzie-sie-w-dniu-04-lipca-2023r-o-godz-1030-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-olszance-pokoj-nr-15","pageId":20123663,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem dnia 20.07.2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem-dnia-20072023-rok","pageId":20134094,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 3 lat z dnia 27.07.2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-do-3-lat-z-dnia-27072023-rok","pageId":20135016,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 10.08.2023","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---10082023","pageId":20137889,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 10.08.2023","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---10082023","pageId":20137890,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem - 15.09.2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem---15092023","pageId":20142996,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 15.09.2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---15092023","pageId":20142999,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 3 lat z dnia 02.10.2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-do-3-lat-z-dnia-02102023-rok","pageId":20145120,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 13.11.2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---13112023","pageId":20151362,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w użyczenie - 22.11.2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-uzyczenie---22112023","pageId":20154437,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem - 22.11.2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem---22112023","pageId":20154439,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem - 18.12.2023","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem---18122023","pageId":20159032,"parentPageId":20101918,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Interpelacje, wnioski i zapytania radnych VIII kadencji","url":"/web/gmina-olszanka/interpelacje-wnioski-i-zapytania-radnych-viii-kadencji","pageId":20010016,"parentPageId":20010012,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Raport o stanie Gminy Olszanka za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-gminy-olszanka-za-2020-rok","pageId":20023837,"parentPageId":20023836,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport o stanie Gminy Olszanka za 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-gminy-olszanka-za-2021-rok","pageId":20076011,"parentPageId":20023836,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport o stanie Gminy Olszanka za 2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-gminy-olszanka-za-2022-rok","pageId":20123461,"parentPageId":20023836,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport o stanie Gminy Olszanka za 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-gminy-olszanka-za-2023-rok","pageId":20181547,"parentPageId":20023836,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdania z realizacji programu współpracy","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-z-realizacji-programu-wspolpracy","pageId":20023840,"parentPageId":20023838,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Konsultacje z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20044441,"parentPageId":20023838,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Programy współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/programu-wspolpracy-gminy-olszanka-z-organizacjami-pozarzadowymi2","pageId":20091433,"parentPageId":20023838,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Postanowienie nr 146-2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Olszanka na stałe obwody głosowania","url":"/web/gmina-olszanka/postanowienie-nr-146-2023-komisarza-wyborczego-w-opolu-ii-z-dnia-12-maja-2023-r-w-sprawie-zmian-w-podziale-gminy-olszanka-na-stale-obwody-glosowania2","pageId":20138243,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej","url":"/web/gmina-olszanka/serwis-informacyjny-panstwowej-komisji-wyborczej","pageId":20138245,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-z-niepelnosprawnoscia","pageId":20139069,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania","url":"/web/gmina-olszanka/wniosek-o-ujecie-w-stalym-obwodzie-glosowania","pageId":20139070,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o zmianę miejsca głosowania","url":"/web/gmina-olszanka/wniosek-o-zmiane-miejsca-glosowania","pageId":20139071,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego w Gminie Olszanka – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-dyzurow-urzednika-wyborczego-w-gminie-olszanka--przyjmowanie-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20139901,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie i dyżurach","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-okregowej-komisji-wyborczej-w-opolu-o-skladzie-i-dyzurach","pageId":20140201,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-wojta-gminy-olszanka-w-sprawie-wyznaczenia-miejsc-na-umieszczanie-urzedowych-obwieszczen-i-plakatow-wyborczych","pageId":20141153,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-o-numerach-i-granicach-obwodow-glosowania-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu-rzeczypospolitej-polskiejj","pageId":20141448,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.","url":"/web/gmina-olszanka/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-sejmu-rp-i-senatu-rp-zarzadzonych-na-dzien-15-pazdziernika-2023-r","pageId":20144293,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zwołania pierwszych posiedzień obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.","url":"/web/gmina-olszanka/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-w-sprawie-zwolania-pierwszych-posiedzien-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-sejmu-rp-i-senatu-rp-zarzadzonych-na-dzien-15-pazdziernika-2023-r","pageId":20144294,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Materiały szkoleniowe (prezentacje w wersji edytowanej oraz filmy instruktażowe)","url":"/web/gmina-olszanka/materialy-szkoleniowe-prezentacje-w-wersji-edytowanej-oraz-filmy-instruktazowe","pageId":20145497,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na terenie Gminy Olszanka dla wyborców ujętych w stałych obwodach głosowania","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-organizacji-bezplatnego-gminnego-przewozu-pasazerskiego-na-terenie-gminy-olszanka-dla-wyborcow-ujetych-w-stalych-obwodach-glosowania","pageId":20145504,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Okręg wyborczy numer 21 w wyborach do Sejmu w 2023 r.","url":"/web/gmina-olszanka/okreg-wyborczy-numer-21-w-wyborach-do-sejmu-w-2023-r","pageId":20145764,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Okręg wyborczy numer 51 w wyborach do Senatu w 2023 r.","url":"/web/gmina-olszanka/okreg-wyborczy-numer-51-w-wyborach-do-senatu-w-2023-r","pageId":20145765,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy","url":"/web/gmina-olszanka/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-ustawa-z-dnia-5-stycznia-2011-r-kodeks-wyborczy","pageId":20146349,"parentPageId":20138242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Projekt budżetu gminy na 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/projekt-budzetu-gminy-na-2023-rok","pageId":20093208,"parentPageId":20093184,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2023-2030","url":"/web/gmina-olszanka/projekt-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-olszanka-na-lata-2023-2030","pageId":20093200,"parentPageId":20093184,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/podatki-i-oplaty-lokalne-na-2023-rok","pageId":20096567,"parentPageId":20093184,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2023","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-olszanka-na-rok-2023","pageId":20101395,"parentPageId":20093184,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała w sprawie uchwalenia WPF Gminy Olszanka na lata 2023-2030","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-wpf-gminy-olszanka-na-lata-2023-2030","pageId":20101396,"parentPageId":20093184,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-18-marca-2024-r-o-postanowieniu-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-poslow-do-parlamentu-europejskiego-oraz-o-okregach-wyborczych-i-siedzibach-okregowych-komisji-wyborczych","pageId":20177928,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie i dyżurach","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-rejonowej-komisji-wyborczej-nr-34-w-opolu-o-skladzie-i-dyzurach","pageId":20178953,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Harmonogram dyżurów - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Obwoodowych Komisji Wyborczych przez Urzędnika Wyborczego 2024 EP","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-dyzurow---przyjmowanie-zgloszen-kandydatow-do-obwoodowych-komisji-wyborczych-przez-urzednika-wyborczego-2024-ep","pageId":20179584,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 7 maja 2024r. o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-7-maja-2024r-o-numerach-i-granicach-obwodow-glosowania-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-zarzadzonych-na-dzien-9-czerwca-2024r","pageId":20179871,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 13 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-13-maja-2024r-w-sprawie-wyznaczenia-miejsc-na-umieszczanie-urzedowych-obwieszczen-i-plakatow-wyborczych","pageId":20180933,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu II z dnia 13 maja 2024 r. o losowaniach i możliwości dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-komisarzy-wyborczych-w-opolu-ii-z-dnia-13-maja-2024-r-o-losowaniach-i-mozliwosci-dodatkowych-zgloszen-do-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego","pageId":20181078,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych","url":"/web/gmina-olszanka/postanowienia-komisarza-wyborczego-w-opolu-ii-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych2","pageId":20182261,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Broszura - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-olszanka/broszura---wytyczne-dla-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20182453,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.","url":"/web/gmina-olszanka/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-ii-z-dnia-20-maja-2024-r-w-sprawie-zwolania-pierwszych-posiedzen-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-zarzadzonych-na-dzien-9-czerwca-2024-r","pageId":20182548,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o bezpłatnym dowozie wyborców do lokali wyborczych na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-bezplatnym-dowozie-wyborcow-do-lokali-wyborczych-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20184472,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do PE","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow-na-poslow-w-wyborach-do-pe","pageId":20184703,"parentPageId":20177926,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2024-rok6","pageId":20167066,"parentPageId":20109575,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2023-rok10","pageId":20109576,"parentPageId":20109575,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nagrania Sesji Rady Gminy od numeru I do XXIV","url":"/web/gmina-olszanka/nagrania-sesji-rady-gminy-od-numeru-i-do-xxiv","pageId":20008968,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20009445,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXVI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxvi-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20012474,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXVII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxvii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20018177,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXVIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxviii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20020767,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXIX Sesja Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/xxix-sesja-rady-gminy","pageId":20024879,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXX Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxx-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20027521,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXI Sesja Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/xxxi-sesja-rady-gminy","pageId":20033271,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20038993,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxiii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20040679,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXIV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxiv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20041282,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20044342,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXVI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxvi-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20047187,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXVII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxvii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20052424,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxviii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20056047,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXIX Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxxix-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20059430,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XL Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xl-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20064396,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xli-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20067190,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xlii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20071891,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xliii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20074262,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLIV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xliv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20078273,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xlv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20085299,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLVI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xlvi-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20086791,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLVII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xlvii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20090397,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLVIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xlviii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20096135,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLIX Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xlix-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20098379,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"L Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/l-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20099982,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/li-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20103003,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20108896,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/liii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20111285,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LIV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/liv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20115060,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20119009,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lvi-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20123693,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lvii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20128117,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lviii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20130179,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LIX Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lix-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20142963,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LX Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lx-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20148990,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lxi-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20155057,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lxii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20158782,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXIII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lxiii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20165141,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXIV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lxiv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20167303,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXV Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lxv-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20170254,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXVI Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lxvi-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20174418,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXVII Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/lxvii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20177905,"parentPageId":20008966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie węzła autostradowego „Brzeg”, pomiędzy drogą wojewódzką nr 401 i autostradą A4, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olszanka-w-rejonie-wezla-autostradowego-brzeg-pomiedzy-droga-wojewodzka-nr-401-i-autostrada-a4-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko","pageId":20109577,"parentPageId":20109576,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała Nr LII-318-2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.02.2023r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-lii-318-2023-rady-gminy-olszanka-z-dnia-22022023rw-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-mpzp-gminy-olszanka","pageId":20110755,"parentPageId":20109576,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plik GML do Uchwały nr LII-318-2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.02.2023 LII-318-2023_akt-in","url":"/web/gmina-olszanka/plik-gml-do-uchwaly-nr-lii-318-2023-rady-gminy-olszanka-z-dnia-22022023-lii-318-2023akt-in","pageId":20110759,"parentPageId":20109576,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie węzła autostradowego „Brzeg”, pomiędzy drogą wojewódzką nr 401 i autostradą A4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olszanka-w-rejonie-wezla-autostradowego-brzeg-pomiedzy-droga-wojewodzka-nr-401-i-autostrada-a4-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko","pageId":20149934,"parentPageId":20109576,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-na-okres-3-lat","pageId":20054283,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 10.01.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---10012022","pageId":20054766,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 07.03.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---07032022","pageId":20063593,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1002, 1003, 1005 w Przylesiu - 25.03.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-sprzedazy---dzialki-nr-1002-1003-1005-w-przylesiu---25032022","pageId":20066190,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości , w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny w Obórkach","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci--w-drodze-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego---lokal-mieszkalny-w-oborkach","pageId":20066192,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości , w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 457-2 w Czeskiej Wsi","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci--w-drodze-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego---dzialka-nr-457-2-w-czeskiej-wsi","pageId":20066193,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości , w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego - działka 223-8 w Michałowie","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci--w-drodze-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego---dzialka-223-8-w-michalowie","pageId":20066194,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości , w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego - działka 129-9 w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przeznaczeniu-do-sprzedazy-nieruchomosci--w-drodze-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego---dzialka-129-9-w-przylesiu","pageId":20066196,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w najem - 05.05.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-najem---05052022","pageId":20070846,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 13.05.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---13052022","pageId":20071991,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 29.07.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---29072022","pageId":20080636,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie - 29.07.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-bezplatne-uzyczenie---29072022","pageId":20080637,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do sprzedaży - 10.08.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-sprzedazy---10082022","pageId":20081702,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 16.09.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---16092022","pageId":20085365,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do sprzedaży - 30.09.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-sprzedazy---30092022","pageId":20086866,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w dzierżawę","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-dzierzawe","pageId":20088434,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem 14.11.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem-14112022","pageId":20093170,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w najem 12.12.2022","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-najem-12122022","pageId":20097478,"parentPageId":20054281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zrzeszenie LZS w Olszance z/s w Krzyżowicach","url":"/web/gmina-olszanka/zrzeszenie-lzs-w-olszance-zs-w-krzyzowicach","pageId":20077939,"parentPageId":20077937,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka","pageId":20078958,"parentPageId":20077937,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Akty prawne","url":"/web/gmina-olszanka/akty-prawne","pageId":20000891,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zamówienia-publiczne","url":"/web/gmina-olszanka/zamowienia-publiczne","pageId":20001992,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenia","pageId":20002001,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Gospodarka nieruchomościami","url":"/web/gmina-olszanka/gospodarka-nieruchomosciami","pageId":20001969,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Gospodarka odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-olszanka/gospodarka-odpadami-komunalnymi","pageId":20001970,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Oświata","url":"/web/gmina-olszanka/oswiata","pageId":20002010,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Decyzje środowiskowe","url":"/web/gmina-olszanka/decyzje-srodowiskowe","pageId":20002011,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Współpraca z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20023838,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego","pageId":20002013,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji","url":"/web/gmina-olszanka/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-petycji","pageId":20008845,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Działalność lobbingowa","url":"/web/gmina-olszanka/dzialalnosc-lobbingowa","pageId":20012077,"parentPageId":20000885,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Działalność Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/dzialalnosc-urzedu-gminy","pageId":20018072,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabory na wolne stanowiska urzędnicze","url":"/web/gmina-olszanka/nabory-na-wolne-stanowiska-urzednicze2","pageId":20074498,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej","url":"/web/gmina-olszanka/projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej","pageId":20068488,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport z realizacji programu ochrony środowiska","url":"/web/gmina-olszanka/raport-z-realizacji-programu-ochrony-srodowiska","pageId":20098623,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Preferencyjny zakup węgla","url":"/web/gmina-olszanka/preferencyjny-zakup-wegla2","pageId":20099456,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rządowy Program Odbudowy Zabytków","url":"/web/gmina-olszanka/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow","pageId":20102573,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Planowanie przestrzenne","url":"/web/gmina-olszanka/planowanie-przestrzenne2","pageId":20109575,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-o-przeprowadzeniu-kwalifikacji-wojskowej","pageId":20114555,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Inwestor","url":"/web/gmina-olszanka/inwestor","pageId":20121543,"parentPageId":20000885,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gospodarka wodno-ściekowa","url":"/web/gmina-olszanka/gospodarka-wodno-sciekowa2","pageId":20131557,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”","url":"/web/gmina-olszanka/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie","pageId":20132023,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gminny Program Rewitalizacji 2024-2030","url":"/web/gmina-olszanka/gminny-program-rewitalizacji-2024-2030","pageId":20147588,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Ochrona Powietrza","url":"/web/gmina-olszanka/ochrona-powietrza","pageId":20166113,"parentPageId":20000885,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Stałe Komisje IX kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2024-2029","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-ix-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2024-2029","pageId":20180309,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-viii-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2018-2023","pageId":20001909,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-vii-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2014-2018","pageId":20001911,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-vi-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2010-2014","pageId":20001912,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-v-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2006-2010","pageId":20001913,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-iv-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2002-2006","pageId":20001914,"parentPageId":20001908,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o gminie","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-gminie","pageId":20000892,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Położenie","url":"/web/gmina-olszanka/polozenie","pageId":20001775,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Historia","url":"/web/gmina-olszanka/historia","pageId":20001776,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Herb","url":"/web/gmina-olszanka/herb","pageId":20001901,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Organy","url":"/web/gmina-olszanka/organy","pageId":20001777,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Statut Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/statut-gminy","pageId":20002047,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Finanse i mienie","url":"/web/gmina-olszanka/finanse-i-mienie","pageId":20001780,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20002244,"parentPageId":20000884,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Gminna Ewidencja Zabytków","url":"/web/gmina-olszanka/gminna-ewidencja-zabytkow","pageId":20002240,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Jednostki pomocnicze - sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/jednostki-pomocnicze---solectwa","pageId":20001973,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Raport o stanie gminy","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-gminy","pageId":20023836,"parentPageId":20000884,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/gmina-olszanka/organizacje-pozarzadowe2","pageId":20023843,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wybory","url":"/web/gmina-olszanka/wybory","pageId":20002015,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/urzad-gminy","pageId":20001974,"parentPageId":20000884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wybory ławników na kadencję 2024-2027","url":"/web/gmina-olszanka/wybory-lawnikow-na-kadencje-2024-2027","pageId":20123955,"parentPageId":20000884,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Godziny pracy urzędu","url":"/web/gmina-olszanka/godziny-pracy-urzedu","pageId":20002115,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obsługa osób z niepełnosprawnościami","url":"/web/gmina-olszanka/obsluga-osob-z-niepelnosprawnosciami","pageId":20002116,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"e-Urząd","url":"/web/gmina-olszanka/e-urzad","pageId":20002117,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestracja działalności gospodarczej","url":"/web/gmina-olszanka/rejestracja-dzialalnosci-gospodarczej","pageId":20002722,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych","url":"/web/gmina-olszanka/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych","pageId":20002897,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości","url":"/web/gmina-olszanka/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-lub-krzewow-z-terenu-nieruchomosci","pageId":20002901,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości","url":"/web/gmina-olszanka/wniosek-o-ustalenie-numeru-porzadkowego-dla-nieruchomosci","pageId":20002903,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego","url":"/web/gmina-olszanka/zwrot-podatku-akcyzowego","pageId":20008724,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych","url":"/web/gmina-olszanka/ustalenie-wysokosci-swiadczenia-rekompensujacego-z-tytulu-odbycia-cwiczen-wojskowych","pageId":20039656,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy","url":"/web/gmina-olszanka/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy","pageId":20055409,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ochrona danych","url":"/web/gmina-olszanka/ochrona-danych","pageId":20002072,"parentPageId":20000887,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-biezace","pageId":20000889,"parentPageId":20000886,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Komunikaty i ostrzeżenia - zarządzanie kryzysowe","url":"/web/gmina-olszanka/komunikaty-i-ostrzezenia-zarzadzanie-kryzysowe","pageId":20002113,"parentPageId":20000886,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat z dnia 3 listopada 2020 r. dotyczący obsługi interesantów","url":"/web/gmina-olszanka/komunikat-z-dnia-3-listopada-2020-r-dotyczacy-obslugi-interesantow","pageId":20001535,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy Kasy Urzędu Gminy w październiku 2020","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-kasy-urzedu-gminy-w-pazdzierniku-2020","pageId":20001563,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostatni tydzień na spisanie się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020","url":"/web/gmina-olszanka/ostatni-tydzien-na-spisanie-sie-w-powszechnym-spisie-rolnym-2020","pageId":20002696,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020","url":"/web/gmina-olszanka/w-ostatnim-dniu-listopada-ruszyly-dwa-z-czterech-planowanych-jeszcze-na-ten-rok-naborow-wnioskow-o-pomoc-finansowa-z-prow-na-lata-2014-2020","pageId":20003244,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 24.12.2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dniu-wolnym-od-pracy-w-urzedzie-gminy-olszanka---24122020-r","pageId":20005233,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia Świąteczne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-swiateczne-2020","pageId":20005234,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią","url":"/web/gmina-olszanka/dofinansowanie-inwestycji-chroniacych-przed-asf-lub-powodzia","pageId":20005670,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 31.12.2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-urzedu-w-dniu-31122020-r","pageId":20005815,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Właścicielu psa - pamiętaj o jego obowiązkowym szczepieniu przeciwko wściekliźnie","url":"/web/gmina-olszanka/wlascicielu-psa---pamietaj-o-jego-obowiazkowym-szczepieniu-przeciwko-wsciekliznie","pageId":20006126,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Badania mammograficzne - 01.2021 rok - przy Ochotniczej Straży Pożarnej","url":"/web/gmina-olszanka/badania-mammograficzne---012021-rok---przy-ochotniczej-strazy-pozarnej","pageId":20006692,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy w GOPS w Olszance - Główny Księgowy","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-ogloszeniu-naboru-na-wolne-stanowisko-pracy-w-gops-w-olszance---glowny-ksiegowy","pageId":20007690,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja dla osób z terenu Gminy Olszanka mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-dla-osob-z-terenu-gminy-olszanka-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-sars-cov-2","pageId":20007691,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szczepienia przeciw COVID-19","url":"/web/gmina-olszanka/szczepienia-przeciw-covid-19","pageId":20008044,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego dla rolników","url":"/web/gmina-olszanka/zwrot-podatku-akcyzowego-dla-rolnikow-2021-informacja-wojta","pageId":20008727,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Brzeskim w 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-w-powiecie-brzeskim-w-2021-r","pageId":20008894,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka - Gminnego Komisarza Spisowego o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka---gminnego-komisarza-spisowego-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych-do-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r","pageId":20009548,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-informacja-promocyjna","pageId":20011471,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy Kasy Urzędu Gminy – marzec 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-kasy-urzedu-gminy--marzec-2021-rok","pageId":20012593,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-w-2021-roku-aktualnosci","pageId":20012654,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.03.2021 r. o obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-01032021-r-o-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka-aktualnosci","pageId":20013109,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Webinarium „Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia\"","url":"/web/gmina-olszanka/webinarium-wsparcie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia","pageId":20014634,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-zlozone-w-otwartych-konkursach-ofert","pageId":20015963,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia na Dzień Sołtysa","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-na-dzien-soltysa-2021","pageId":20016162,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Infolinia NSP - uzyskaj informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-olszanka/infolinia-nsp---uzyskaj-informacje-o-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20016744,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów","url":"/web/gmina-olszanka/komunikat-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-nt-organizacji-pracy-urzedow","pageId":20018492,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.04.2021 r. Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/uprzejmie-informujemy-ze-w-dniu-02042021-r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20018560,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia Wielkanocne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-wielkanocne-2021","pageId":20018649,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uwaga mieszkańcy Przylesia - informacja o wywozie odpadów komunalnych - szkło","url":"/web/gmina-olszanka/uwaga-mieszkancy-przylesia---informacja-o-wywozie-odpadow-komunalnych---szklo","pageId":20018765,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja ARiMR o dopłatach do utylizacji padłego bydła, owiec, kóz, świń lub koni","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-arimr-doplatach-do-utylizacji-padlego-bydla-owiec-koz-swin-lub-koni","pageId":20018874,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?","url":"/web/gmina-olszanka/dlaczego-spis-powszechny-jest-wazny-dla-nas-wszystkich","pageId":20019244,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spełnij obowiązek - spisz się przez Internet na spis.gov.pl i weź udział w loterii","url":"/web/gmina-olszanka/spelnij-obowiazek---spisz-sie-przez-internet-na-spisgovpl-i-wez-udzial-w-loterii","pageId":20019476,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jak dokonać samospisu przez Internet?","url":"/web/gmina-olszanka/jak-dokonac-samospisu-przez-internet","pageId":20019486,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spisałeś się przez Internet? Pobierz unikatowy kod i zgłoś swój udział w loterii!","url":"/web/gmina-olszanka/spisales-sie-przez-internet-pobierz-unikatowy-kod-i-zglos-swoj-udzial-w-loterii","pageId":20021005,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 04.05.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-dniu-wolnym-od-pracy-w-urzedzie-gminy-olszanka---04052021-r","pageId":20021181,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"10 porad spisowych dla seniorów","url":"/web/gmina-olszanka/10-porad-spisowych-dla-seniorow","pageId":20021250,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021 to spis bezpieczny dla seniorów!","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-spis-powszechny-2021-to-spis-bezpieczny-dla-seniorow","pageId":20021253,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie","url":"/web/gmina-olszanka/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie","pageId":20021255,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ankieta dotycząca jakości życia oraz przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy Subregionu Brzeskiego","url":"/web/gmina-olszanka/ankieta-dotyczaca-jakosci-zycia-oraz-przedsiewziec-podejmowanych-w-ramach-wspolpracy-subregionu-brzeskiego","pageId":20021690,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/gmina-olszanka/trwa-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20021903,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od 4 maja br. pracę rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni","url":"/web/gmina-olszanka/od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja-rachmistrzowie-telefoniczni","pageId":20022035,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny 2021- co? i jak?","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-spis-powszechny-2021--co-i-jak","pageId":20022615,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spisz się przez Internet I graj o nagrody w loterii!","url":"/web/gmina-olszanka/spisz-sie-przez-internet-i-graj-o-nagrody-w-loterii","pageId":20022617,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan","pageId":20023461,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Regulamin Konkursu dla przedszkoli w województwie opolskim na najciekawszą inscenizację pt: „Spis ludności oczami przedszkolaków”","url":"/web/gmina-olszanka/regulamin-konkursu-dla-przedszkoli-w-wojewodztwie-opolskim-na-najciekawsza-inscenizacje-pt-spis-ludnosci-oczami-przedszkolakow","pageId":20024257,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nie spisałeś się przez Internet? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!","url":"/web/gmina-olszanka/nie-spisales-sie-przez-internet-spodziewaj-sie-telefonu-od-rachmistrza","pageId":20024259,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mobilny punkt do samospisu w Gminie Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/mobilny-punkt-do-samospisu-w-gminie-olszanka","pageId":20024495,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka - Gminnego Komisarza Spisowego o uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-wojta-gminy-olszanka---gminnego-komisarza-spisowego-o-uzupelniajacym-naborze-kandydatow-na-rachmistrza-spisowego-do-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r","pageId":20025205,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy Kasy Urzędu Gminy – czerwiec 2021","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-kasy-urzedu-gminy--czerwiec-2021","pageId":20025395,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rząd wysłucha postulatów młodzieży. Trwają prace nad Strategią na Rzecz Młodego Pokolenia","url":"/web/gmina-olszanka/rzad-wyslucha-postulatow-mlodziezy-trwaja-prace-nad-strategia-na-rzecz-mlodego-pokolenia","pageId":20025392,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mobilny punkt do samospisu w Gminie Olszanka - nowe terminy","url":"/web/gmina-olszanka/mobilny-punkt-do-samospisu-w-gminie-olszanka---nowe-terminy","pageId":20026174,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, na inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-sluzacych-ochronie-powietrza-na-inwestycje-polegajace-na-wymianie-starych-zrodel-ciepla-na-nowe-zrodla-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-i-lokalach-mieszkalnych","pageId":20026219,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nowy termin mobilnego punktu do samospisu w Gierszowicach","url":"/web/gmina-olszanka/nowy-termin-mobilnego-punktu-do-samospisu-w-gierszowicach","pageId":20026678,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?","url":"/web/gmina-olszanka/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy","pageId":20027181,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie","url":"/web/gmina-olszanka/od-23-czerwca-br-rachmistrzowie-spisowi-rozpoczna-wywiady-bezposrednie","pageId":20027182,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza","url":"/web/gmina-olszanka/co-warto-wiedziec-o-identyfikatorze-rachmistrza","pageId":20027183,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 03 lipca 2021 r. zmarł wieloletni Sołtys Wsi Krzyżowice","url":"/web/gmina-olszanka/z-przykroscia-zawiadamiamy-ze-w-dniu-03-lipca-2021-r-zmarl-wieloletni-soltys-wsi-krzyzowice","pageId":20028703,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb--obowiazek-skladania-deklaracji-od-1-lipca-2021-r","pageId":20029396,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kampania #SzczepimySię","url":"/web/gmina-olszanka/szczepimysie","pageId":20033155,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK)","url":"/web/gmina-olszanka/narodowy-fundusz-zdrowia-uruchomil-teleplatforme-pierwszego-kontaktu-tpk","pageId":20037519,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki spisu decydują o liczbie lokalizacji w gminie m. in.: szkół, przedszkoli, miejsc pracy","url":"/web/gmina-olszanka/wyniki-spisu-decyduja-o-liczbie-lokalizacji-w-gminie-m-in-szkol-przedszkoli-miejsc-pracy","pageId":20037516,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XX Europejskie Targi Chłopskie - zaproszenie","url":"/web/gmina-olszanka/xx-europejskie-targi-chlopskie---zaproszenie","pageId":20037608,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dożynki Gminne 2021","url":"/web/gmina-olszanka/dozynki-gminne-2021","pageId":20037813,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa na Opolszczyźnie","url":"/web/gmina-olszanka/wojewodzka-inauguracja-europejskich-dni-dziedzictwa-na-opolszczyznie","pageId":20037814,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zachęcamy mieszkańców Gminy Olszanka do skorzystania z możliwości zaszczepienia się szczepionką jednodawkową Johnson & Johnson podczas Festynu Rodzinnego na boisku sportowym w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/zachecamy-mieszkancow-gminy-olszanka-do-skorzystania-z-mozliwosci-zaszczepienia-sie-szczepionka-jednodawkowa-johnson--johnson-podczas-festynu-rodzinnego-na-boisku-sportowym-w-przylesiu","pageId":20038077,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Olszanka zaprasza do udziału w XXV Jubileuszowym Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO”","url":"/web/gmina-olszanka/gmina-olszanka-zaprasza-do-udzialu-w-xxv-jubileuszowym-wojewodzkim-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polsko","pageId":20038094,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki konkursu pn. \"Zaszczepmy się na pikniku\", który odbył się w dniu 04.09.2021r. na pikniku rodzinnym w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/wyniki-konkursu-pn-zaszczepmy-sie-na-pikniku-ktory-odbyl-sie-w-dniu-04092021r-na-pikniku-rodzinnym-w-przylesiu","pageId":20039324,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana terminu odbioru szkła w październiku 2021 roku dla REJONU 2!","url":"/web/gmina-olszanka/zmiana-terminu-odbioru-szkla-w-pazdzierniku-2021-roku-dla-rejonu-2","pageId":20040494,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XX Europejskie Targi Chłopskie - zapraszamy","url":"/web/gmina-olszanka/xx-europejskie-targi-chlopskie---zapraszamy","pageId":20040510,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W noc spisową 25 września br. wybrane punkty spisowe będą czynne do godz. 24.00.","url":"/web/gmina-olszanka/w-noc-spisowa-25-wrzesnia-br-wybrane-punkty-spisowe-beda-czynne-do-godz-2400","pageId":20040578,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W czwartek, 30 września Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy Olszanka będzie działać aż do godz. 24.00!","url":"/web/gmina-olszanka/w-czwartek-30-wrzesnia-gminne-biuro-spisowe-w-urzedzie-gminy-olszanka-bedzie-dzialac-az-do-godz-2400","pageId":20040753,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej","pageId":20042238,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XXV Jubileuszowy Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO - eliminacje festiwalowe","url":"/web/gmina-olszanka/xxv-jubileuszowy-wojewodzki-festiwal-piesni-patriotycznej-tobie-polsko---eliminacje-festiwalowe","pageId":20042459,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich","url":"/web/gmina-olszanka/sprzet-komputerowy-dla-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich","pageId":20042609,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Laureaci XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tobie Polska w Olszance 23-24 października 2021r.","url":"/web/gmina-olszanka/laureaci-xxv-jubileuszowego-wojewodzkiego-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polska-w-olszance-23-24-pazdziernika-2021r","pageId":20043367,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Afrykański Pomór Świń - informacja","url":"/web/gmina-olszanka/afrykanski-pomor-swin---informacja","pageId":20043663,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W piątek szybciej po dowody","url":"/web/gmina-olszanka/w-piatek-szybciej-po-dowody","pageId":20044536,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koncert Laureatów - XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO","url":"/web/gmina-olszanka/koncert-laureatow---xxv-jubileuszowego-wojewodzkiego-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polsko","pageId":20044538,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"12 listopada Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/12-listopada-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20045054,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"PUP w Brzegu rozpoczął nabór wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pn. Młodzi przedsiębiorcy","url":"/web/gmina-olszanka/pup-w-brzegu-rozpoczal-nabor-wnioskow-o-jednorazowe-srodki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-do-projektu-pn-mlodzi-przedsiebiorcy","pageId":20045905,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Czasowe zawieszenie przyjęć odpadów komunalnych na PSZOK-u w Gierszowicach","url":"/web/gmina-olszanka/czasowe-zawieszenie-przyjec-odpadow-komunalnych-na-pszok-u-w-gierszowicach","pageId":20046022,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-dla-rolnikow-utrzymujacych-swinie-w-sprawie-planu-bezpieczenstwa-biologicznego","pageId":20047913,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” - informacja o uzupełnieniu wniosków","url":"/web/gmina-olszanka/granty-ppgr--wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym---informacja-o-uzupelnieniu-wnioskow","pageId":20049154,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"CEIDG dla przedsiębiorców","url":"/web/gmina-olszanka/ceidg-dla-przedsiebiorcow","pageId":20049323,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-2022-roku","pageId":20051216,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"24 grudnia Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/24-grudnia-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20051956,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia Świąteczne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-swiateczne","pageId":20052315,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpłatne badania mammograficzne finansowane w ramach NFZ w dniu 20 stycznia 2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/bezplatne-badania-mammograficzne-finansowane-w-ramach-nfz-w-dniu-20-stycznia-2022-r","pageId":20054257,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"7 stycznia Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/7-stycznia-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20054267,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego w zakresie podatków","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-zmianie-numeru-rachunku-bankowego-w-zakresie-podatkow","pageId":20054725,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej w Jankowicach Wielkich","url":"/web/gmina-olszanka/ferie-z-ekonomia-w-szkole-podstawowej-w-jankowicach-wielkich","pageId":20054966,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej lokalnych zwyczajów i tradycji","url":"/web/gmina-olszanka/zachecamy-do-wypelnienia-ankiety-dotyczacej-lokalnych-zwyczajow-i-tradycji","pageId":20055415,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2022 r. w związku z wprowadzeniem obowiązku pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-obowiazku-pracy-zdalnej-w-urzedach-administracji-publicznej","pageId":20057350,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła lub źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych","url":"/web/gmina-olszanka/instrukcja-skladania-deklaracji-dotyczacej-zrodla-lub-zrodel-ciepla-i-spalania-paliw-w-budynkach-mieszkalnych-oraz-niemieszkalnych","pageId":20057842,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, na inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-sluzacych-ochronie-powietrza-na-inwestycje-polegajace-na-wymianie-starych-zrodel-ciepla-na-nowe-zrodla-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-i-lokalach-mieszkalnych-2022","pageId":20058058,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konkurs ”Rosnąca Odporność”","url":"/web/gmina-olszanka/konkurs-rosnaca-odpornosc","pageId":20058493,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapraszamy na webinarium „Dotacje z POWEREM – wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia”","url":"/web/gmina-olszanka/zapraszamy-na-webinarium-dotacje-z-powerem--wsparcie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia","pageId":20062251,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wznowienie przyjęć odpadów komunalnych na PSZOK-u w Gierszowicach","url":"/web/gmina-olszanka/wznowienie-przyjec-odpadow-komunalnych-na-pszok-u-w-gierszowicach","pageId":20062282,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Olszanka przyłącza się do pomocy uchodźcom z Ukrainy","url":"/web/gmina-olszanka/gmina-olszanka-przylacza-sie-do-pomocy-uchodzcom-z-ukrainy","pageId":20062369,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pomoc Ukrainie","url":"/web/gmina-olszanka/pomoc-ukrainie","pageId":20062670,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Punkt Recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy - komunikat dotyczący postępowania w przypadku zgłoszenia się uchodźców z Ukrainy","url":"/web/gmina-olszanka/punkt-recepcyjny-dla-uchodzcow-z-ukrainy","pageId":20062849,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pomoc uchodźcom - ważne informacje","url":"/web/gmina-olszanka/pomoc-uchodzcom---wazne-informacje","pageId":20063372,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy","url":"/web/gmina-olszanka/rynek-pracy---pomoc-dla-obywateli-ukrainy","pageId":20065022,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapraszamy na webinarium „Dotacje z POWEREM – wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż”","url":"/web/gmina-olszanka/zapraszamy-na-webinarium-dotacje-z-powerem--wsparcie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-ponizej-30-rz","pageId":20065336,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informacja dla uchodźców z Ukrainy","url":"/web/gmina-olszanka/przygotowana-przez-kancelarie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy","pageId":20065692,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Taryfa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Olszanka na okres 3 lat","url":"/web/gmina-olszanka/taryfa-zakladu-gospodarki-komunalnej-w-olszance-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzanie-sciekow-na-terenie-gminy-olszanka-na-okres-3-lat","pageId":20066148,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE - konkurs","url":"/web/gmina-olszanka/dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue---konkurs","pageId":20067273,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Akcja \"Kręci nas recykling\"","url":"/web/gmina-olszanka/akcja-kreci-nas-recykling","pageId":20068050,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 15.04.2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-godzinach-pracy-urzedu-w-dniu-15042022-r","pageId":20068414,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia Wielkanocne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-wielkanocne","pageId":20068410,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"2 maja Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/2-maja-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20069987,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19","url":"/web/gmina-olszanka/wsparcie-psychologiczne-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-czasie-pandemii-covid-19","pageId":20071260,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Gminę Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-stosowanych-srodkach-poprawy-efektywnosci-energetycznej-przez-gmine-olszanka","pageId":20071897,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zapraszamy na spotkanie rodzinne - Piaskownica","url":"/web/gmina-olszanka/zapraszamy-na-spotkanie-rodzinne---piaskownica","pageId":20073542,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/gmina-olszanka/kondolencje","pageId":20073753,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Na terenie Gminy Olszanka przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).","url":"/web/gmina-olszanka/na-terenie-gminy-olszanka-przeprowadzana-bedzie-inwentaryzacja-wyrobow-zawierajacych-azbest-eternit","pageId":20074350,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB - dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji","url":"/web/gmina-olszanka/obowiazek-zlozenia-deklaracji-do-ceeb---dla-wszystkich-zapominalskich--natychmiastowe-zlozenie-deklaracji","pageId":20077901,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oferta na realizację zadania publicznego - Zrzeszenie LZS w Olszance z/s w Krzyżowicach","url":"/web/gmina-olszanka/oferta-na-realizacje-zadania-publicznego---zrzeszenie-lzs-w-olszance-zs-w-krzyzowicach","pageId":20077940,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Informatyki","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-urzedniczym-oraz-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze---stanowisko-pracy-ds-informatyki2","pageId":20078524,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oferta na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/oferta-na-realizacje-zadania-publicznego---stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka","pageId":20078960,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XXI Europejskie Targi Chłopskie - Krzyżowice, Gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/xxi-europejskie-targi-chlopskie---krzyzowice-gmina-olszanka","pageId":20080344,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XXVI Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”","url":"/web/gmina-olszanka/xxvi-wojewodzki-festiwal-piesni-patriotycznej-tobie-polsko","pageId":20082579,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie integracyjne w Michałowie w ramach EDD \"Połączeni tradycją i dziedzictwem\"","url":"/web/gmina-olszanka/spotkanie-integracyjne-w-michalowie-w-ramach-edd-polaczeni-tradycja-i-dziedzictwem","pageId":20084527,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konsultacje Społeczne - Stowarzyszenie \"Brzesko - Oławska Wieś Historyczna\"","url":"/web/gmina-olszanka/konsultacje-spoleczne---stowarzyszenie-brzesko---olawska-wies-historyczna","pageId":20085946,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program Ciepłe Mieszkanie","url":"/web/gmina-olszanka/program-cieple-mieszkanie","pageId":20085986,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Upadki - to największa grupa wypadków w rolnictwie","url":"/web/gmina-olszanka/upadki---to-najwieksza-grupa-wypadkow-w-rolnictwie","pageId":20086974,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rządowy Fundusz Polski Ład","url":"/web/gmina-olszanka/rzadowy-fundusz-polski-lad","pageId":20087301,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.","url":"/web/gmina-olszanka/konsultacje-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-olszanka-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art3-ust3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2023-rok","pageId":20088282,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14.10.2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej---14102022-r","pageId":20088256,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XXVI Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej \"TOBIE POLSKO\" w Olszance","url":"/web/gmina-olszanka/xxvi-wojewodzki-festiwal-piesni-patriotycznej-tobie-polsko-w-olszance","pageId":20089144,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!","url":"/web/gmina-olszanka/obywatelski-monitoring-funduszy-europejskich---nie-przegap","pageId":20089933,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"INFORMACJA - dnia 31 października 2022r. Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/informacja---dnia-31-pazdziernika-2022r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20089958,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Procedura dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem w sytuacji zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/procedura-dystrybucji-preparatu-ze-stabilnym-jodem-w-sytuacji-zdarzenia-radiacyjnego-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20087472,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koncert Laureatów XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO”","url":"/web/gmina-olszanka/koncert-laureatow-xxvi-wojewodzkiego-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polsko","pageId":20090348,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"WSTĘPNE ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP PALIWA STAŁEGO PO CENIE PREFERENCYJNEJ TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ – 7 LISTOPADA 2022 r DO GODZINY 15:00.","url":"/web/gmina-olszanka/wstepne-zgloszenie-zapotrzebowania-na-zakup-paliwa-stalego-po-cenie-preferencyjnej-termin-przyjmowania-zgloszen--7-listopada-2022-r-do-godziny-1500","pageId":20090859,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Preferencyjny zakup węgla","url":"/web/gmina-olszanka/preferencyjny-zakup-wegla","pageId":20091895,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"NABÓR DEKLARACJI AZBEST 2022","url":"/web/gmina-olszanka/nabor-deklaracji-azbest-2022","pageId":20092125,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO","url":"/web/gmina-olszanka/wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego-dla-gospodarstwa-domowego","pageId":20092644,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim","url":"/web/gmina-olszanka/zakup-urzadzenia-do-badania-stanu-trzezwosci-dla-komisariatu-policji-w-lewinie-brzeskim","pageId":20095253,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, z dnia 23 listopada 2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-23-listopada-2022-r","pageId":20095487,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja dotycząca płatności za opał","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-dotyczaca-platnosci-za-opal","pageId":20096565,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie informacyjne dla Mieszkańców miejscowości Pogorzela i Olszanka dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE.","url":"/web/gmina-olszanka/spotkanie-informacyjne-dla-mieszkancow-miejscowosci-pogorzela-i-olszanka-dotyczace-programu-czyste-powietrze","pageId":20097945,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia Świąteczne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-swiateczne2","pageId":20098396,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny 23.12.2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny-23122022-r","pageId":20099016,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Olszanka od dnia 1 stycznia 2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-w-sprawie-zakupu-preferencyjnego-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych-na-terenie-gminy-olszanka-od-dnia-1-stycznia-2023r2","pageId":20101107,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Inwestuj w Opolskiem - pożyczki dla przedsiębiorców","url":"/web/gmina-olszanka/inwestuj-w-opolskiem---pozyczki-dla-przedsiebiorcowpdf","pageId":20101424,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od stycznia elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty","url":"/web/gmina-olszanka/od-stycznia-elektroniczna-wersja-legitymacji-emeryta-i-rencisty","pageId":20101621,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadania-publicznego-w-formie-wspierania-zadania-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-olszanka2","pageId":20102068,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-proponowanych-do-zgloszenia-do-dofinansowania-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow","pageId":20102565,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przedłużenie do dnia 10 lutego 2023 r. terminu naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków","url":"/web/gmina-olszanka/przedluzenie-do-dnia-10-lutego-2023-r-terminu-naboru-wnioskow-proponowanych-do-zgloszenia-do-dofinansowania-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow","pageId":20103500,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia działki","url":"/web/gmina-olszanka/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-rozgraniczenia-dzialki","pageId":20105256,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Weź udział w ogólnopolskim projekcie językowym i naucz się 4 języków obcych za darmo","url":"/web/gmina-olszanka/wez-udzial-w-ogolnopolskim-projekcie-jezykowym-i-naucz-sie-4-jezykow-obcych-za-darmo","pageId":20109529,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-oglasza-pisemny-przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-samochodu-pozarniczego","pageId":20109563,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie węzła autostradowego „Brzeg”, pomiędzy drogą wojewódzką nr 401 i autostradą A4.docx","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olszanka-w-rejonie-wezla-autostradowego-brzeg-pomiedzy-droga-wojewodzka-nr-401-i-autostrada-a4docx2","pageId":20109573,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uchwała Nr LII-318-2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.02.2023r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-nr-lii-318-2023-rady-gminy-olszanka-z-dnia-22022023rw-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-mpzp-gminy-olszanka2","pageId":20110762,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program Stypendialny Horyzonty","url":"/web/gmina-olszanka/program-stypendialny-horyzonty","pageId":20110828,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców do udziału w Projekcie pn.: AKTYWNI MIESZKAŃCY","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-projekcie-pn-aktywni-mieszkancy","pageId":20110830,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Towarzystwo Przyjaciół Michałowa zaprasza do udziału w Projekcie pn. TWÓRCZY I AKTYWNI MIESZKAŃCY","url":"/web/gmina-olszanka/towarzystwo-przyjaciol-michalowa-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-pn-tworczy-i-aktywni-mieszkancy","pageId":20112059,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat dotyczący woda w miejscowości Michałów - jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu","url":"/web/gmina-olszanka/komunikat-dotyczacy-woda-w-miejscowosci-michalow-jest-warunkowo-przydatna-do-spozycia-po-uprzednim-przegotowaniu","pageId":20112395,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bitwa Regionów","url":"/web/gmina-olszanka/bitwa-regionow","pageId":20112509,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach ekokreatywnych, realizowanych w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\"","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-warsztatach-ekokreatywnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy","pageId":20112916,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Michałów","url":"/web/gmina-olszanka/komunikat-nr-2-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-brzegu-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-publicznego-michalow","pageId":20113828,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Urząd Gminy Olszanka prosi o odbiór węgla – wnioskowanego o preferencyjny zakup do dnia 15.04.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/urzad-gminy-olszanka-prosi-o-odbior-wegla--wnioskowanego-o-preferencyjny-zakup-do-dnia-15042023r","pageId":20115098,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rusza kwalifikacja wojskowa 2023","url":"/web/gmina-olszanka/rusza-kwalifikacja-wojskowa-2023","pageId":20115350,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina","url":"/web/gmina-olszanka/procedura-monitorowania-utrzymania-efektow-projektu-cyfrowa-gmina","pageId":20115642,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia Świąt Wielkanocnych","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-swiat-wielkanocnych","pageId":20115593,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-sluzacych-ochronie-powietrza-polegajacych-na-wymianie-starych-zrodel-ciepla-na-nowe-zrodla-ciepla-oraz-montazu-mikroinstalacji-fotowoltaicznej-w-budynkach-mieszkalnych-i-lokalach-mieszkalnych","pageId":20117950,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podpisanie umowy na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”","url":"/web/gmina-olszanka/podpisanie-umowy-na-realizacje-programu-cieple-mieszkanie","pageId":20118261,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski Zaprasza Na Uroczystość Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja","url":"/web/gmina-olszanka/wojewoda-opolski-slawomir-klosowski-zaprasza-na-uroczystosc-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja","pageId":20118422,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka informuje, że w dniu 02.05.2023 Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-informuje-ze-w-dniu-02052023-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20118921,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"GRYPA PTAKÓW - ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO","url":"/web/gmina-olszanka/grypa-ptakow---rozporzadzenie-wojewody-opolskiego2","pageId":20119202,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Apel do mieszkańców Gminy Olszanka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu","url":"/web/gmina-olszanka/apel-do-mieszkancow-gminy-olszanka---komendanta-wojewodzkiego-policji-w-opolu","pageId":20119224,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Preferencyjny zakup węgla - sprzedaż końcowa","url":"/web/gmina-olszanka/preferencyjny-zakup-wegla---sprzedaz-koncowa","pageId":20119580,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"AKTUALIZACJA - GRYPA PTAKÓW. OBOSTRZENIA PRZEDŁUŻONE DO 6 CZERWCA 2023","url":"/web/gmina-olszanka/aktualizacja---grypa-ptakow-obostrzenia-przedluzone-do-6-czerwca-2023","pageId":20120230,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, lekarzy i rolników z zakresu sprawozdawczości oraz ewidencji odpadów w systemie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami","url":"/web/gmina-olszanka/bezplatne-szkolenia-dla-przedsiebiorcow-lekarzy-i-rolnikow-z-zakresu-sprawozdawczosci-oraz-ewidencji-odpadow-w-systemie-bazy-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami","pageId":20120652,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 480/2 o powierzchni 0,0700 ha, położonej w Michałowie","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wyniku-przetargu-na-sprzedaz-dzialki-nr-4802-o-powierzchni-00700-ha-polozonej-w-michalowie","pageId":20121740,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)","url":"/web/gmina-olszanka/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn","pageId":20123388,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ankieta dotycząca mobilności mieszkańców województwa opolskiego","url":"/web/gmina-olszanka/ankieta-dotyczaca-mobilnosci-mieszkancow-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20123720,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Strategia Subregionu Brzeskiego - nabór na partnerów społecznych","url":"/web/gmina-olszanka/strategia-subregionu-brzeskiego---nabor-na-partnerow-spolecznych","pageId":20123884,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wybory ławników na kadencję 2024-2027","url":"/web/gmina-olszanka/wybory-lawnikow-na-kadencje-2024-2028","pageId":20123962,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"INFORMUJE SIĘ, ŻE DNIA 09.06. 2023r. URZĄD GMINY OLSZANKA BĘDZIE NIECZYNNY.","url":"/web/gmina-olszanka/informuje-sie-ze-dnia-0906-2023r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20124999,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"!!!UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MICHAŁOWA I CZESKIEJ WSI","url":"/web/gmina-olszanka/uwaga-wazny-komunikat-dla-mieszkancow-michalowa-i-czeskiej-wsi","pageId":20126269,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"!!!UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MICHAŁOWA I CZESKIEJ WSI - WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA","url":"/web/gmina-olszanka/uwaga-wazny-komunikat-dla-mieszkancow-michalowa-i-czeskiej-wsi---woda-jest-przydatna-do-spozycia","pageId":20126739,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Finansowe wsparcie na OZE w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki - webinar dla przedsiębiorców","url":"/web/gmina-olszanka/finansowe-wsparcie-na-oze-w-ramach-funduszy-europejskich-dla-nowoczesnej-gospodarki---webinar-dla-przedsiebiorcow","pageId":20127544,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostałych bez zatrudnienia realizowane przez PUP w Brzegu","url":"/web/gmina-olszanka/powiatowy-urzad-pracy-w-brzegu-informuje-ze-rozpoczal-realizacje-projektu-pn-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostalych-bez-zatrudnienia-realizowane-przez-pup-w-brzegu","pageId":20131750,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-priorytetowego-cieple-mieszkanie-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20132100,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach ekokreatywnych, realizowanych w ramach Projektu pn. „AKTYWNI MIESZKAŃCY”","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-warsztatach-ekokreatywnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy2","pageId":20133338,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XXII EUROPEJSKIE TARGI CHŁOPSKIE - Krzyżowice, Gmina Olszanka – 1 października 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/xxii-europejskie-targi-chlopskie---krzyzowice-gmina-olszanka--1-pazdziernika-2023-rok","pageId":20134494,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła !","url":"/web/gmina-olszanka/sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla-","pageId":20134588,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"II edycja akcji zdrowia \"Skóra pod lupą. Profilaktyka nowotworów skóry\"","url":"/web/gmina-olszanka/ii-edycja-akcji-zdrowia-skora-pod-lupa-profilaktyka-nowotworow-skory","pageId":20134998,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"1 sierpnia 2023 o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych","url":"/web/gmina-olszanka/1-sierpnia-2023-o-godz-1700-nastapi-uruchomienie-syren-alarmowych2","pageId":20135047,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego dot. Rzeki Nysa Kłodzka","url":"/web/gmina-olszanka/zawiadomienie-dotyczace-pozwolenia-wodnoprawnego-dot-rzeki-nysa-klodzka","pageId":20135592,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-sluzacych-ochronie-powietrza-polegajacych-na-wymianie-starych-zrodel-ciepla-na-nowe-zrodla-ciepla-oraz-montazu-mikroinstalacji-fotowoltaicznej-w-budynkach-mieszkalnych-i-lokalach-mieszkalnych","pageId":20137073,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"INFORMUJE SIĘ, ŻE DNIA 14.08.2023r. URZĄD GMINY OLSZANKA BĘDZIE NIECZYNNY","url":"/web/gmina-olszanka/informuje-sie-ze-dnia-14082023r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20137250,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „TOBIE POLSKO”","url":"/web/gmina-olszanka/wojewodzki-festiwal-piesni-patriotycznej-tobie-polsko","pageId":20137909,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Harmonogram konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag dla organizacji pozarządowych w związku z aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-konsultacji-oraz-formularz-zglaszania-uwag-dla-organizacji-pozarzadowych-w-zwiazku-z-aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20137937,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Olszanka nie współpracuje z firmami oferującymi dofinansowanie na montaż źródeł ciepła i instalacji fotowoltaicznych","url":"/web/gmina-olszanka/gmina-olszanka-nie-wspolpracuje-z-firmami-oferujacymi-dofinansowanie-na-montaz-zrodel-ciepla-i-instalacji-fotowoltaicznych","pageId":20138277,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dożynki Gminne w Michałowie - 3 września 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/dozynki-gminne-w-michalowie---3-wrzesnia-2023-rok","pageId":20140490,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od 14 września 2023 r. do 20 października 2023 r. zapraszamy do konsultacji projektu Strategii Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030.","url":"/web/gmina-olszanka/od-14-wrzesnia-2023-r-do-20-pazdziernika-2023-r-zapraszamy-do-konsultacji-projektu-strategii-subregionu-brzeskiego-na-lata-2021-2030","pageId":20142907,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XXII EUROPEJSKIE TARGI CHŁOPSKIE - Krzyżowice, Gmina Olszanka – 1 października 2023 rok Godz. 10:00 – 23:00","url":"/web/gmina-olszanka/xxii-europejskie-targi-chlopskie---krzyzowice-gmina-olszanka--1-pazdziernika-2023-rok-godz-1000--2300","pageId":20143009,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka IRiOŚ.6232.29.2023.PB z dnia 11.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-irios6232292023pb-z-dnia-11092023-r-w-sprawie-przeprowadzenia-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20143166,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na terenie Gminy Olszanka dla wyborców ujętych w stałych obwodach głosowania","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-organizacji-bezplatnego-gminnego-przewozu-pasazerskiego-na-terenie-gminy-olszanka-dla-wyborcow-ujetych-w-stalych-obwodach-glosowania2","pageId":20146220,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-o-numerach-i-granicach-obwodow-glosowania-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu-rzeczypospolitej-polskiej","pageId":20146223,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"BONUS FREKWENCYJNY DLA GMIN DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW","url":"/web/gmina-olszanka/bonus-frekwencyjny-dla-gmin-do-20-tys-mieszkancow","pageId":20146845,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o możliwości zakupu żużla","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-mozliwosci-zakupu-zuzla","pageId":20146991,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14.10.2023 r.","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej---14102023-r","pageId":20147081,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Olszanka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji","url":"/web/gmina-olszanka/wojta-gminy-olszanka-informuje-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-gminy-olszanka-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji","pageId":20147585,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ćwiczenia obronne pk. „PIAST-23”","url":"/web/gmina-olszanka/cwiczenia-obronne-pk-piast-23","pageId":20148123,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"INFORMUJE SIĘ, ŻE DNIA 2 LISTOPADA 2023r. URZĄD GMINY OLSZANKA BĘDZIE NIECZYNNY.","url":"/web/gmina-olszanka/informuje-sie-ze-dnia-2-listopada-2023r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20148972,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Protokół Jury XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO – Olszanka 2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/protokol-jury-xxvii-wojewodzkiego-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polsko--olszanka-2023r","pageId":20149292,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/dane-dotyczace-realizacji-programu-priorytetowego-cieple-mieszkanie-w-gminie-olszanka","pageId":20149570,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”","url":"/web/gmina-olszanka/procedura-monitorowania-utrzymania-efektow-projektu-cyfrowa-gmina--wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr","pageId":20149894,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Olszanka zaprasza na Koncert Laureatów XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO","url":"/web/gmina-olszanka/gmina-olszanka-zaprasza-na-koncert-laureatow-xxvii-wojewodzkiego-festiwalu-piesni-patriotycznej-tobie-polsko","pageId":20149955,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uważaj na nieuczciwych wykonawców. Program „Czyste Powietrze”.","url":"/web/gmina-olszanka/uwazaj-na-nieuczciwych-wykonawcow-program-czyste-powietrze","pageId":20150101,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OTWARCIE EKOPRACOWNI W PSP OLSZANKA","url":"/web/gmina-olszanka/otwarcie-ekopracowni-w-psp-olszanka","pageId":20150362,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie węzła autostradowego „Brzeg”, pomiędzy drogą wojewódzką nr 401 i autostradą A4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olszanka-w-rejonie-wezla-autostradowego-brzeg-pomiedzy-droga-wojewodzka-nr-401-i-autostrada-a4-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko2","pageId":20150804,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Burmistrza Brzegu ws. konsultacji projektu Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2023-2033 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-burmistrza-brzegu-ws-konsultacji-projektu-strategii-rozwoju-subregionu-brzeskiego-na-lata-2023-2033-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko","pageId":20151222,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jankowice Wielkie","url":"/web/gmina-olszanka/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-brzegu-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-publicznego-jankowice-wielkie","pageId":20151579,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jankowice Wielkie","url":"/web/gmina-olszanka/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-brzegu-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-publicznego-jankowice-wielkie2","pageId":20152052,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach ekokreatywnych, realizowanych w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\"","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-warsztatach-ekokreatywnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy3","pageId":20155066,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach rękodzielniczych - zdobienie pierników, realizowany w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\"","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-dzieci-i-mlodziez-do-udzialu-w-warsztatach-rekodzielniczych---zdobienie-piernikow-realizowany-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy","pageId":20155067,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"8 grudnia 2023 r. zapraszamy na dzień otwarty w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ poświęcony profilaktyce nowotworów skóry po hasłem „Zdrowa skóra-Zdrowa/y JA”","url":"/web/gmina-olszanka/8-grudnia-2023-r-zapraszamy-na-dzien-otwarty-w-opolskim-oddziale-wojewodzkim-nfz-poswiecony-profilaktyce-nowotworow-skory-po-haslem-zdrowa-skora-zdroway-ja","pageId":20155484,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach rękodzielniczych - zdobienie pierników, realizowany w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\"","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-dzieci-i-mlodziez-do-udzialu-w-warsztatach-rekodzielniczych---zdobienie-piernikow-realizowany-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy2","pageId":20155538,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach kulinarnych, realizowanych w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\"","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-warsztatach-kulinarnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy","pageId":20155539,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Ciepłe Mieszkanie” – nabór wstępnych deklaracji do II edycji Programu","url":"/web/gmina-olszanka/cieple-mieszkanie--nabor-wstepnych-deklaracji-do-ii-edycji-programu","pageId":20157449,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-z-dnia-4-grudnia-2023-r-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-zarzadzenia-wojewody-opolskiego-w-sprawie-ustalenia-liczby-radnych-wybieranych-w-wyborach-w-2024-r-do-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-rad-powiatow-i-rad-gmin-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20157482,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-powiatowego-lekarza-weterynarii-w-brzegu","pageId":20158422,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/dane-dotyczace-realizacji-programu-priorytetowego-cieple-mieszkanie-w-gminie-olszanka2","pageId":20159123,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"INFORMUJE SIĘ, ŻE DNIA 22 GRUDNIA 2023r. URZĄD GMINY OLSZANKA BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13:00.","url":"/web/gmina-olszanka/informuje-sie-ze-dnia-22-grudnia-2023r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-czynny-do-godziny-1300","pageId":20159610,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia Świąteczne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-swiateczne3","pageId":20159612,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"INFORMUJE SIĘ, ŻE DNIA 29 GRUDNIA 2023r. URZĄD GMINY OLSZANKA BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13:30.","url":"/web/gmina-olszanka/informuje-sie-ze-dnia-29-grudnia-2023r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-czynny-do-godziny-1330","pageId":20160467,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2024 r. Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/uprzejmie-informujemy-ze-w-dniu-05012024-r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20160877,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadania-publicznego-w-formie-wspierania-zadania-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20161895,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2024 roku","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-o-przeprowadzeniu-kwalifikacji-wojskowej-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-w-2024-roku2","pageId":20162438,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach kulinarnych, realizowanych w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\"","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-warsztatach-kulinarnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy2","pageId":20162781,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”","url":"/web/gmina-olszanka/programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20164000,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna do udziału w cyklu warsztatów kulinarnych, realizowanych w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\".","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-obszaru-stowarzyszenia-brzesko-olawska-wies-historyczna-do-udzialu-w-cyklu-warsztatow-kulinarnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy","pageId":20165099,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach.","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze---glowny-ksiegowy-w-gminnym-zespole-ekonomiczno-administracyjnym-szkol-i-przedszkoli-w-olszance-zs-w-krzyzowicach","pageId":20165328,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kraina Zdrowia Dzieci - 10 Lutego godzina 9:00-17:00, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe, Opole, ul. Wrocławska 158","url":"/web/gmina-olszanka/kraina-zdrowia-dzieci---10-lutego-godzina-900-1700-centrum-wystawienniczo---kongresowe-opole-ul-wroclawska-158","pageId":20165655,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Rejonie Węzła Autostradowego Brzeg","url":"/web/gmina-olszanka/zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-wezla-autostradowego-brzeg","pageId":20166143,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zestawienie złożonych ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/zestawienie-zlozonych-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadania-publicznego-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20166400,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka w 2024 r.","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-olszanka-w-2024-r","pageId":20166501,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego na terenie gm. Olszanka msc. Jankowice Wielkie","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-planowanych-pomiarach-pola-elektromagnetycznego-na-terenie-gm-olszanka-msc-jankowice-wielkie","pageId":20166641,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach rękodzielnych - \"kwiaty z bibuły\" realizowanych w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\"","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-dzieci-i-mlodziez-do-udzialu-w-warsztatach-rekodzielnych---kwiaty-z-bibuly-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy","pageId":20167458,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"UWAGA !!! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW ( HPAI ). Powiat brzeski w strefie zapowietrzonej i zagrożonej HPAI.","url":"/web/gmina-olszanka/uwaga--wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow--hpai--powiat-brzeski-w-strefie-zapowietrzonej-i-zagrozonej-hpai","pageId":20167845,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Ochrona dziedzictwa kulturowego na szlaku Polichromii Brzeskich poprzez wymianę pokrycia dachu kościoła w Przylesiu ” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/10885/PolskiLad.","url":"/web/gmina-olszanka/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-na-szlaku-polichromii-brzeskich-poprzez-wymiane-pokrycia-dachu-kosciola-w-przylesiu--dofinansowanego-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow-nr-rpoz202210885polskilad","pageId":20168063,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Światowy Dzień Słuchu","url":"/web/gmina-olszanka/swiatowy-dzien-sluchu","pageId":20168878,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dragon-24. Wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.","url":"/web/gmina-olszanka/dragon-24-wojsko-na-najwiekszych-planowych-cwiczeniach","pageId":20169264,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych - marzec 2024","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-zbiorki-odpadow-komunalnych-niesegregowanych-zmieszanych-i-segregowanych---marzec-2024","pageId":20169599,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka IRiOŚ.6232.10.2024.PB z dnia 28.02.2024 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-irios6232102024pb-z-dnia-28022024-r-w-sprawie-przeprowadzenia-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka2","pageId":20169617,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wynik rozpatrzenia skargi uczestnika przetargu złożonej w dniu 26 lutego 2024 r. na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, który miał miejsce w dniu 20 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Jankowicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 1513","url":"/web/gmina-olszanka/wynik-rozpatrzenia-skargi-uczestnika-przetargu-zlozonej-w-dniu-26-lutego-2024-r-na-czynnosci-zwiazane-z-przeprowadzeniem-przetargu-ktory-mial-miejsce-w-dniu-20-lutego-2024-r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-polozonej-w-jankowicach-wielkich-stanowiacej-dzialke-nr-1514","pageId":20169676,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach ekokreatywnych, realizowanych w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\"","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-warsztatach-ekokreatywnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy4","pageId":20169688,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego i Przedszkoli w Olszance zs w Krzyżowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Olszance zs w Krzyżowicach","url":"/web/gmina-olszanka/kierownik-gminnego-zespolu-ekonomiczno-administracyjnego-i-przedszkoli-w-olszance-zs-w-krzyzowicach-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-w-gminnym-zespole-ekonomiczno-administracyjnym-szkol-i-przedszkoli-w-olszance-zs-w-krzyzowicach2","pageId":20169742,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach rękodzielniczych - kroszonki, pisanki realizowanych w ramach Projektu pn. „AKTYWNI MIESZKAŃCY”","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-dzieci-i-mlodziez-do-udzialu-w-warsztatach-rekodzielniczych---kroszonki-pisanki-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkancy","pageId":20170397,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia na Dzień Sołtysa","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-na-dzien-soltysa","pageId":20171119,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców, radnych i sołtysów do udziału w bezpłatnym kursie (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy","url":"/web/gmina-olszanka/siec-obywatelska-watchdog-polska-zaprasza-mieszkancow-radnych-i-soltysow-do-udzialu-w-bezplatnym-kursie-beznadzieja-malej-i-duzej-gminy","pageId":20171717,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/5/2024 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 13 marca 2024 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów brzeskiego i opolskiego","url":"/web/gmina-olszanka/rozporzadzenie-nr-0510p52024-wojewody-opolskiego-z-dnia-13-marca-2024-r-uchylajace-rozporzadzenie-w-sprawie-zwalczania-wysoce-zjadliwiej-grypy-ptakow-hpai-na-terenie-powiatow-brzeskiego-i-opolskiego","pageId":20172320,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych na okres kwiecień 2024 r. - grudzień 2024 r.","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-zbiorki-odpadow-komunalnych-niesegregowanych-zmieszanych-i-segregowanych-na-okres-kwiecien-2024-r---grudzien-2024-r","pageId":20172990,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Główny Księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach.","url":"/web/gmina-olszanka/kierownik-gminnego-zespolu-ekonomiczno-administracyjnego-szkol-i-przedszkoli-w-olszance-zs-w-krzyzowicach-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze--glowny-ksiegowy-w-gminnym-zespole-ekonomiczno-administracyjnym-szkol-i-przedszkoli-w-olszance-zs-w-krzyzowicach","pageId":20173783,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"INFORMUJE SIĘ, ŻE DNIA 29 MARCA 2024r. URZĄD GMINY OLSZANKA BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13:00.","url":"/web/gmina-olszanka/informuje-sie-ze-dnia-29-marca-2024r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-czynny-do-godziny-1300","pageId":20174134,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia Świąteczne","url":"/web/gmina-olszanka/zyczenia-swiateczne4","pageId":20174148,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W sprawie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, proszę o kontakt telefoniczny w dniu 29 marca 2024 r. najpóźniej do godziny 15:00, pod numer telefonu: 668116672","url":"/web/gmina-olszanka/w-sprawie-wnioskow-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania-prosze-o-kontakt-telefoniczny-w-dniu-29-marca-2024-r-najpozniej-do-godziny-1500-pod-numer-telefonu-668116672","pageId":20174433,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) uruchomiło stronę z poradnikami dotyczącymi zagrożeń CBRNE.","url":"/web/gmina-olszanka/rzadowe-centrum-bezpieczenstwa-rcb-uruchomilo-strone-z-poradnikami-dotyczacymi-zagrozen-cbrne","pageId":20174782,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Olszanka popiera rolników z terenu Gminy Olszanka, którzy w obliczu trudności w sektorze rolnictwa postanowili podjąć działania protestacyjne","url":"/web/gmina-olszanka/gmina-olszanka-popiera-rolnikow-z-terenu-gminy-olszanka-ktorzy-w-obliczu-trudnosci-w-sektorze-rolnictwa-postanowili-podajac-dzialania-protestacyjne","pageId":20177005,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła /lub montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-oglasza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-do-wymiany-starego-zrodla-ciepla-na-nowe-ekologiczne-zrodlo-ciepla-lub-montazu-mikroinstalacji-fotowoltaicznej","pageId":20177380,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy Olszanka zaprasza mieszkańców Gminy Olszanka do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Olszanka w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-zaprasza-mieszkancow-gminy-olszanka-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-ktorych-przedmiotem-jest-projekt-uchwaly-rady-gminy-olszanka-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-zasady-wyznaczania-skladu-oraz-zasady-dzialania-komitetu-rewitalizacji","pageId":20178110,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/uprzejmie-informujemy-ze-w-dniu-02052024-r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20178952,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Burze/1 w dniach 06-07.05.2024 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-atmosferycznych-burze1-w-dniach-06-07052024-r","pageId":20179424,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna do udziału w cyklu warsztatów kulinarnych, realizowanych w ramach Projektu pn. \"AKTYWNI MIESZKAŃCY\".","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-obszaru-stowarzyszenia-brzesko-olawska-wies-historyczna-do-udzialu-w-cyklu-warsztatow-kulinarnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-aktywni-mieszkanct","pageId":20179801,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych - przymrozki wiosenne","url":"/web/gmina-olszanka/zglaszanie-szkod-w-uprawach-rolnych---przymrozki-wiosenne","pageId":20180080,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych","pageId":20182045,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych - przymrozki wiosenne","url":"/web/gmina-olszanka/zglaszanie-szkod-w-uprawach-rolnych---przymrozki-wiosenne2","pageId":20182504,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-atmosferycznych","pageId":20182776,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-przylesiu2","pageId":20183021,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie do udziału w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Olszanka na lata 2024-2030","url":"/web/gmina-olszanka/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-nad-gminnym-programem-rewitalizacji-dla-gminy-olszanka-na-lata-2024-2030","pageId":20183034,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2024 r. Urząd Gminy Olszanka będzie nieczynny","url":"/web/gmina-olszanka/uprzejmie-informujemy-ze-w-dniu-31052024-r-urzad-gminy-olszanka-bedzie-nieczynny","pageId":20183840,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o bezpłatnym dowozie wyborców do lokali wyborczych na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-bezplatnym-dowozie-wyborcow-do-lokali-wyborczych-na-terenie-gminy-olszanka2","pageId":20184473,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach ekokreatywnych, realizowanych w ramach Projektu pn.: AKYWNI MIESZKAŃCY","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka-zaprasza-mieszkancow-do-udzialu-w-warsztatach-ekokreatywnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-akywni-mieszkancy","pageId":20184726,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują","url":"/web/gmina-olszanka/stopnie-alarmowe-bravo-i-bravocrp-na-terenie-calego-kraju-wciaz-obowiazuja","pageId":20184801,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”","url":"/web/gmina-olszanka/procedura-monitorowania-utrzymania-efektow-projektu-cyfrowa-gmina--wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym--granty-ppgr","pageId":20185887,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju-solectwa-olszanka4","pageId":20185928,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0","url":"/web/gmina-olszanka/zastrzez-pesel-i-chron-swoje-dane-w-mobywatelu-20","pageId":20187015,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Promowanie Systemu QMP","url":"/web/gmina-olszanka/promowanie-systemu-qmp","pageId":20187905,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nieodpłatna zbiórka folii rolniczych","url":"/web/gmina-olszanka/nieodplatna-zbiorka-folii-rolniczych","pageId":20187915,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne - 21.06.2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/ostrzezenie-meteorologiczne---21062024r","pageId":20189014,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o upałach - racjonalne gospodarowanie wodą","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-upalach---racjonalne-gospodarowanie-woda","pageId":20189130,"parentPageId":20000889,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2023-rok11","pageId":20114556,"parentPageId":20114555,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2024-rok2","pageId":20162435,"parentPageId":20114555,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/gmina-olszanka/dane-kontaktowe","pageId":20002114,"parentPageId":20000888,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/gmina-olszanka/deklaracja-dostepnosci","pageId":20002449,"parentPageId":20000888,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej","url":"/web/gmina-olszanka/redakcja-bip","pageId":20002450,"parentPageId":20000888,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-sesjach-viii-kadencji-rady-gminy-olszanka---2018-2023","pageId":20001917,"parentPageId":20001915,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacje o Sesjach IX kadencji Rady Gminy Olszanka - 2024-2029","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-sesjach-ix-kadencji-rady-gminy-olszanka---2024-2029","pageId":20178984,"parentPageId":20001915,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Uchwały Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy","pageId":20000973,"parentPageId":20000891,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zarządzenia Wójta","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenia-wojta","pageId":20000974,"parentPageId":20000891,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenia","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia","pageId":20006689,"parentPageId":20000891,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zawiadomienia i informacje podmiotów zewnętrznych przekazane do publikacji","url":"/web/gmina-olszanka/zawiadomienia-i-informacje-podmiotow-zewnetrznych-przekazane-do-publikacji","pageId":20006833,"parentPageId":20000891,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Decyzje środowiskowe","url":"/web/gmina-olszanka/decyzje-srodowiskowe2","pageId":20062115,"parentPageId":20000891,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Decyzje Wójta Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/decyzje-wojta-gminy-olszanka","pageId":20066065,"parentPageId":20000891,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"XXIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 06.11.2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxiii-sesja-rady-gminy-olszanka---06112020-r","pageId":20001918,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXV Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.01.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxv-sesja-rady-gminy-olszanka---28012021-r","pageId":20008483,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 22.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxvi-sesja-rady-gminy-olszanka---22022021-r","pageId":20011246,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.03.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxvii-sesja-rady-gminy-olszanka---29032021-r","pageId":20017298,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.04.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxviii-sesja-rady-gminy-olszanka---23042021-r","pageId":20020422,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXIX Sesja Rady Gminy - 21.05.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxix-sesja-rady-gminy---21052021-r","pageId":20022753,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXX Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxx-sesja-rady-gminy-olszanka---18062021-r","pageId":20025871,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXI Sesja Rady Gminy Olszanka - 19.07.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxi-sesja-rady-gminy-olszanka---19072021-r","pageId":20030552,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXII Sesja Rady Gminy Olszanka - 03.09.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxii-sesja-rady-gminy-olszanka---03092021-r","pageId":20038545,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.09.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxiv-sesja-rady-gminy-olszanka---30092021-r","pageId":20040748,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXV Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.10.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxv-sesja-rady-gminy-olszanka---25102021-r","pageId":20042541,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.11.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/xxxvi-sesja-rady-gminy-olszanka---25112021-r","pageId":20046549,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 16.12.2021","url":"/web/gmina-olszanka/xxxvii-sesja-rady-gminy-olszanka---16122021","pageId":20049558,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 11.01.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xxxviii-sesja-rady-gminy-olszanka---11012022","pageId":20054755,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XXXIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.01.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xxxix-sesja-rady-gminy-olszanka---28012022","pageId":20057444,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XL Sesja Rady Gminy Olszanka - 07.03.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xl-sesja-rady-gminy-olszanka---07032022","pageId":20062503,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLI Sesja Rady Gminy Olszanka - 31.03.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xli-sesja-rady-gminy-olszanka---31032022","pageId":20066071,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.04.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xlii-sesja-rady-gminy-olszanka---29042022","pageId":20069600,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xliii-sesja-rady-gminy-olszanka---30052022","pageId":20072893,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.06.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xliv-sesja-rady-gminy-olszanka---28062022","pageId":20076832,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLV Sesja Rady Gminy Olszanka - 15.09.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xlv-sesja-rady-gminy-olszanka---15092022","pageId":20084591,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.09.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xlvi-sesja-rady-gminy-olszanka---29092022","pageId":20086518,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.10.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xlvii-sesja-rady-gminy-olszanka---27102022r","pageId":20089367,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.11.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xlviii-sesja-rady-gminy-olszanka---30112022","pageId":20094916,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"XLIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 16.12.2022","url":"/web/gmina-olszanka/xlix-sesja-rady-gminy-olszanka---16122022","pageId":20097255,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LI Sesja Rady Gminy Olszanka - 19.01.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/li-sesja-rady-gminy-olszanka---19012023r","pageId":20101725,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LII Sesja Rady Gminy Olszanka – 22.02.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lii-sesja-rady-gminy-olszanka--22022023r","pageId":20107110,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LIV Sesję Rady Gminy Olszanka - 31.03.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/liv-sesje-rady-gminy-olszanka---31032023r","pageId":20113651,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LV Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.04.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lv-sesja-rady-gminy-olszanka---28042023r","pageId":20117664,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lvi-sesja-rady-gminy-olszanka---30052023r","pageId":20122171,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 20.06.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lvii-sesja-rady-gminy-olszanka---20062023r","pageId":20126022,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.06.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lviii-sesja-rady-gminy-olszanka---29062023r","pageId":20129823,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.09.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lix-sesje-rady-gminy-olszanka---14092023r","pageId":20141690,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LX Sesja Rady Gminy Olszanka - 26.10.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lx-sesja-rady-gminy-olszanka---26102023r","pageId":20147867,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.11.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lxi-sesja-rady-gminy-olszanka---27112023r","pageId":20152778,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXII Sesja Rady Gminy Olszanka - 15.12.2023r.","url":"/web/gmina-olszanka/lxii-sesje-rady-gminy-olszanka---15122023r","pageId":20157294,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.01.2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/lxiii-sesja-rady-gminy-olszanka---30012024r","pageId":20163942,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.02.2024 r.","url":"/web/gmina-olszanka/lxiv-sesja-rady-gminy-olszanka---14022024-r","pageId":20167003,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXV Sesja Rady Gminy Olszanka - 05.03.2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/lxv-sesja-rady-gminy-olszanka---05032024r","pageId":20169984,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.03.2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/lxvi-sesja-rady-gminy-olszanka---28032024r","pageId":20173005,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LXVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.04.2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/lxvii-sesja-rady-gminy-olszanka---23042024r","pageId":20177774,"parentPageId":20001917,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023 roku","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-o-przeprowadzeniu-kwalifikacji-wojskowej-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-w-2023-roku","pageId":20114557,"parentPageId":20114556,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 13.06.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---13062022","pageId":20076025,"parentPageId":20075616,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego---2021-rok","pageId":20018280,"parentPageId":20018279,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr WG VIII/68/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Olszanka: - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-wg-viii682021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-15-pazdziernika-2021r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-dz-u-z-2020-r-poz-1057-z-pozn-zm-projektu-uchwaly-rady-gminy-olszanka---w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-wysokosci-stawki-tej-oplaty-oraz-zwolnienia-z-czesci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-wlascicieli-nieruchomosci-zabudowanych-budynkami-mieszkalnymi-jednorodzinnymi-kompostujacych-bioodpady-stanowiace-odpady-komunalne-w-kompostowniku-przydomowym","pageId":20042351,"parentPageId":20042350,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-wg-viii792021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-06-grudnia-2021-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-dz-u-z-2020-r-poz-1057-z-pozn-zm-projektow-uchwal-rady-gminy-olszanka---w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow-w-zamian-za-uiszczona-przez-wlasciciela-nieruchomosci-oplate-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi---w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20049110,"parentPageId":20042350,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład IX kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2024-2029","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-ix-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2024-2029","pageId":20180307,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-viii-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2018-2023","pageId":20001907,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-vii-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2014-2018","pageId":20001906,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-vi-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2010-2014","pageId":20001905,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-v-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2006-2010","pageId":20001904,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-iv-kadencji-rady-gminy-olszanka-na-lata-2002-2006","pageId":20001903,"parentPageId":20001902,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadania-publicznego-w-formie-wspierania-zadania-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20160344,"parentPageId":20160339,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2024 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2024-roku","pageId":20167295,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2023 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2023-roku","pageId":20103941,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2022-roku","pageId":20056075,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2021-roku","pageId":20009646,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2020 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2020-roku","pageId":20008786,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2019-roku","pageId":20008787,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 roku","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2018-roku","pageId":20008788,"parentPageId":20008784,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje o wynikach przetargów - 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-wynikach-przetargow---2021-rok","pageId":20038612,"parentPageId":20047446,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje o wynikach przetargów - 2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-wynikach-przetargow---2022-rok","pageId":20062371,"parentPageId":20047446,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje o wynikach przetargów - 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-wynikach-przetargow---2023-rok","pageId":20132962,"parentPageId":20047446,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"I Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/i-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20180039,"parentPageId":20179803,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"II Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20183022,"parentPageId":20179803,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"III Sesja Rady Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/iii-sesja-rady-gminy-olszanka","pageId":20188928,"parentPageId":20179803,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10","url":"/web/gmina-olszanka/przekroczenie-poziomu-informowania-i-ryzyko-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-pm10","pageId":20003531,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – silny wiatr / oblodzenie – 04-05.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych--silny-wiatr--oblodzenie--04-05022021-r","pageId":20010011,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - intensywne opady śniegu - 08-09.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---intensywne-opady-sniegu-08-09-02-2021-r","pageId":20010266,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny mróz - 08-10.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-mroz---08-10022021-r","pageId":20010320,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny mróz - 09-13.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-mroz---09-13022021-r","pageId":20010393,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 10.02.2021 r. ","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu-10022021","pageId":20010459,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 25.02.2021 r.pdf","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-informowania-i-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-25022021-rpdf","pageId":20012620,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 26.02.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-informowania-dla-pylu-pm10-z-dn-26022021-r","pageId":20012622,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr - 12-13.03.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr---12-13032021-r","pageId":20016167,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem 12-13.05.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem-12-13052021-r","pageId":20022307,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem 13-14.05.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem-13-14052021-r","pageId":20022618,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem 21-22.06.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem-21-22062021-r","pageId":20026707,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 24.06.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---24062021-r","pageId":20027324,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 24-25.06.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---24-25062021-r","pageId":20027384,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 08.07.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---08072021-r","pageId":20029176,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 09.07.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---09072021-r","pageId":20029367,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 14-15.07.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---14-15072021-r","pageId":20029656,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 26-27.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---26-27072021","pageId":20032821,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"1 sierpnia 2021 o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych","url":"/web/gmina-olszanka/1-sierpnia-2021-o-godz-1700-nastapi-uruchomienie-syren-alarmowych","pageId":20033147,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 28.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---28072021","pageId":20033223,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 02.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---02082021","pageId":20033870,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem - 03 - 04.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem---02082022","pageId":20033966,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - intensywne opady deszczu/1 - 05 - 06.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/rognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---intensywne-opady-deszczu","pageId":20034289,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 16.08.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---16082021-r","pageId":20037058,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 23.08.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---23082021-r","pageId":20037705,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.Burze z gradem/1 - 29.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/burze-z-gradem1","pageId":20038135,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr/1 - 21.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr1---21102021","pageId":20042731,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Afrykański Pomór Świń","url":"/web/gmina-olszanka/afrykanski-pomor-swin","pageId":20043664,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 15.11.2021 r","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pm10-z-dn-15112021-r","pageId":20045516,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozporządzenie NR 0510/P/21/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa opolskiego","url":"/web/gmina-olszanka/rozporzadzenie-nr-0510p212021-wojewody-opolskiego-z-dnia-17-grudnia-2021-r-w-sprawie-zwalczania-afrykanskiego-pomoru-swin-u-dzikow-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-zk","pageId":20051953,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr/2 - 17.01.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr2---17012022","pageId":20056116,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr/1 - 28-29.01.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr1---28-29012022","pageId":20058220,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr/1 - 4-5.02.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr1---4-5022022","pageId":20059329,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr/2 - 16-18.02.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr2---16-18022022","pageId":20061062,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr/2 - 18-19.02.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr2---18-19022022","pageId":20061331,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr/1 - 08-09.04.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr1---08-09042022","pageId":20067915,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/2 - 20-21.05.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem2---20-21052022","pageId":20072656,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 24.05.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---24052022","pageId":20073204,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 09.06.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---09062022","pageId":20075616,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 13.06.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---13062023","pageId":20076035,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/2 - 20.06.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem2---20062022","pageId":20076610,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - upał/2 - 27.06.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---upal2---27062022","pageId":20077371,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - upał/2 i burze z gradem/2 - 29-30.06.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---upal2-i-burze-z-gradem2---29-30062022","pageId":20077653,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - upał/2 i burze z gradem/2 - 30.06 - 01.07.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---upal2-i-burze-z-gradem2---3006---01072022","pageId":20077899,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - upał/2 i burze z gradem/2 - 01- 02.07.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---upal2-i-burze-z-gradem2---01--02072022","pageId":20078059,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny deszcz z burzami/1 - 05.07.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-deszcz-z-burzami1---05072022","pageId":20078279,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"1 sierpnia 2022 o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych","url":"/web/gmina-olszanka/1-sierpnia-2022-o-godz-1700-nastapi-uruchomienie-syren-alarmowych","pageId":20080296,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/2 - 22.08.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem2---22082022","pageId":20082602,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 23-24.08.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---23-24082022","pageId":20082685,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1 - 08.09.2022","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---burze-z-gradem1---08092022","pageId":20084500,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu","pageId":20097990,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - Silny wiatr/1 - 05.01.2023","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr1---05012023","pageId":20100744,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - Silny wiatr/1 - 02.02.2023","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych---silny-wiatr1---02022023","pageId":20105481,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od 16.02.2023 do 20.02.2023","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-od-16022023-do-20022023","pageId":20107193,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"GRYPA PTAKÓW - ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO","url":"/web/gmina-olszanka/grypa-ptakow---rozporzadzenie-wojewody-opolskiego","pageId":20119199,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"AKTUALIZACJA - GRYPA PTAKÓW. OBOSTRZENIA PRZEDŁUŻONE DO 6 CZERWCA 2023.","url":"/web/gmina-olszanka/aktualizacja---grypa-ptakow-obostrzenia-przedluzone-do-6-czerwca-2024","pageId":20120231,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"1 sierpnia 2023 o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych","url":"/web/gmina-olszanka/1-sierpnia-2023-o-godz-1700-nastapi-uruchomienie-syren-alarmowych","pageId":20135046,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Silny wiatr/2 w dniach 21-12-2023 do 22-12-2023","url":"/web/gmina-olszanka/silny-wiatr2-w-dniach-21-12-2023-do-22-12-2023","pageId":20159556,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 09.01.2024 r.","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu-z-dnia-09012024-r","pageId":20161863,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10.01.2024 r.","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-informowania-i-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-alarmowego-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu-z-dnia-10012024-r","pageId":20162049,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla PM10 z dnia 11.01.2024 r","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-alarmowego-i-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-alarmowego-dla-pm10-z-dnia-11012024-r","pageId":20162212,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 12.01.2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-alarmowego-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu-z-dnia-12012024-rok","pageId":20162447,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"UWAGA !!! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW ( HPAI ). Powiat brzeski w strefie zapowietrzonej i zagrożonej HPAI.","url":"/web/gmina-olszanka/uwaga--wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow--hpai--powiat-brzeski-w-strefie-zapowietrzonej-i-zagrozonej-hpai2","pageId":20167848,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/5/2024 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 13 marca 2024 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów brzeskiego i opolskiego","url":"/web/gmina-olszanka/rozporzadzenie-nr-0510p52024-wojewody-opolskiego-z-dnia-13-marca-2024-r-uchylajace-rozporzadzenie-w-sprawie-zwalczania-wysoce-zjadliwiej-grypy-ptakow-hpai-na-terenie-powiatow-brzeskiego-i-opolskiego2","pageId":20172322,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) uruchomiło stronę z poradnikami dotyczącymi zagrożeń CBRNE.","url":"/web/gmina-olszanka/rzadowe-centrum-bezpieczenstwa-rcb-uruchomilo-strone-z-poradnikami-dotyczacymi-zagrozen-cbrne2","pageId":20174783,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Burze/1 w dniach 06-07.05.2024 r.","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-atmosferycznych-burze1-w-dniach-06-07052024-r2","pageId":20179425,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych2","pageId":20182049,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych","url":"/web/gmina-olszanka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-atmosferycznych2","pageId":20182777,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują","url":"/web/gmina-olszanka/stopnie-alarmowe-bravo-i-bravocrp-na-terenie-calego-kraju-wciaz-obowiazuja2","pageId":20184803,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne - 21.06.2024r.","url":"/web/gmina-olszanka/ostrzezenie-meteorologiczne---21062024r2","pageId":20189015,"parentPageId":20002113,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podatki i opłaty lokalne na 2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/podatki-i-oplaty-lokalne-na-2022-rok","pageId":20049482,"parentPageId":20049481,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Projekt budżetu gminy na 2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/projekt-budzetu-gminy-na-2022-rok","pageId":20049520,"parentPageId":20049481,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2035","url":"/web/gmina-olszanka/projekt-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-olszanka-na-lata-2022-2035","pageId":20049530,"parentPageId":20049481,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-olszanka-na-rok-2022","pageId":20052988,"parentPageId":20049481,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała w sprawie uchwalenia WPF Gminy Olszanka na lata 2022-2035","url":"/web/gmina-olszanka/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-wpf-gminy-olszanka-na-lata-2022-2035","pageId":20052989,"parentPageId":20049481,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko pracy ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-na-samodzielne-stanowisko-pracy-ds-planowania-przestrzennego-i-gospodarki-nieruchomosciami","pageId":20151883,"parentPageId":20151882,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o kandydatach na stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-kandydatach-na-stanowisko-ds-planowania-przestrzennego-i-gospodarki-nieruchomosciami","pageId":20155297,"parentPageId":20151882,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wyniku-naboru-na-stanowisko-ds-planowania-przestrzennego-i-gospodarki-nieruchomosciami","pageId":20156536,"parentPageId":20151882,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej i budownictwa","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracy-ds-gospodarki-wodnej-i-budownictwa","pageId":20074685,"parentPageId":20077388,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej i budownictwa - 27.06.2022","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracy-ds-gospodarki-wodnej-i-budownictwa---27062022","pageId":20077389,"parentPageId":20077388,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Informatyki","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-urzedniczym-oraz-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze---stanowisko-pracy-ds-informatyki","pageId":20078518,"parentPageId":20077388,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Księgowości podatkowej i windykacji","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-urzedniczym-oraz-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze---stanowisko-pracy-ds-ksiegowosci-podatkowej-i-windykacji","pageId":20088000,"parentPageId":20077388,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko pracy ds. Księgowości podatkowej i windykacji w Referacie Finansowym","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-urzedniczym-oraz-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze---stanowisko-pracy-ds-ksiegowosci-podatkowej-i-windykacji-w-referacie-finansowym","pageId":20093370,"parentPageId":20077388,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/zawiadomienia-informacje-zewnetrzne-2021-rok","pageId":20006834,"parentPageId":20006833,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/zawiadomienia-i-informacje-podmiotow-zewnetrznych-przekazane-do-publikacji-2022-rok","pageId":20055708,"parentPageId":20006833,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2023-rok2","pageId":20100141,"parentPageId":20006833,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2024-rok3","pageId":20162868,"parentPageId":20006833,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje o wynikach przetargów","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-wynikach-przetargow","pageId":20047446,"parentPageId":20001969,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/gospodarka-nieruchomosciami-2021-rok","pageId":20010430,"parentPageId":20001969,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2022-gospodarka-nieruchomosciami","pageId":20054281,"parentPageId":20001969,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2023-rok6","pageId":20101918,"parentPageId":20001969,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2023-rok13","pageId":20162543,"parentPageId":20001969,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacje ogólne","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-ogolne-gospodarka-odpadami-komunalnymi","pageId":20021413,"parentPageId":20001970,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka","pageId":20003243,"parentPageId":20001970,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-olszanka/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi","pageId":20009640,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-w-2021-roku","pageId":20012656,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych","url":"/web/gmina-olszanka/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych","pageId":20038407,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-2022-roku-bip","pageId":20051217,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ewidencja zbiorników bezodpływowych","url":"/web/gmina-olszanka/ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych","pageId":20076802,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ewidencja-zezwolen-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cieklych-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20087495,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-2023-roku","pageId":20098734,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku","url":"/web/gmina-olszanka/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-2024-roku2","pageId":20159608,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ankieta-dotyczaca-zagospodarowania-bioodpadow-w-kompostowniku-przydomowym-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20161837,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zbiórka odpadów wielkogabarytowych","url":"/web/gmina-olszanka/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych","pageId":20174802,"parentPageId":20001970,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Przylesie / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-przylesie","pageId":20024917,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Pogorzela / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-pogorzela--statut-solectwa","pageId":20024919,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Olszanka / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-olszanka--statut-solectwa","pageId":20024920,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Obórki / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-oborki--statut-solectwa","pageId":20024921,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Michałów / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-michalow--statut-solectwa","pageId":20024922,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Jankowice Wielkie / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-jankowice-wielkie--statut-solectwa","pageId":20024923,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Krzyżowice / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-krzyzowice--statut-solectwa","pageId":20024925,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Janów / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-janow--statut-solectwa","pageId":20024927,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Gierszowice / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-gierszowice--statut-solectwa","pageId":20024928,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sołectwo Czeska Wieś / Statut Sołectwa","url":"/web/gmina-olszanka/solectwo-czeska-wies--statut-solectwa","pageId":20024929,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz Sołtysów","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-soltysow","pageId":20024932,"parentPageId":20001973,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje ogólne","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-ogolne","pageId":20001975,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/gmina-olszanka/struktura-organizacyjna","pageId":20001976,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-olszanka/urzad-stanu-cywilnego","pageId":20001977,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kontrole","url":"/web/gmina-olszanka/kontrole","pageId":20001981,"parentPageId":20001974,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nabory na wolne stanowiska urzędnicze","url":"/web/gmina-olszanka/nabory-na-wolne-stanowiska-urzednicze","pageId":20001985,"parentPageId":20001974,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i kierowników jednostek","url":"/web/gmina-olszanka/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-szkol-i-kierownikow-jednostek","pageId":20182683,"parentPageId":20001974,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rejestry i archiwa","url":"/web/gmina-olszanka/rejestry-i-archiwa","pageId":20001986,"parentPageId":20001974,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-przyjmowania-rozpatrywania-i-zalatwiania-skarg-i-wnioskow-w-urzedzie-gminy-olszanka","pageId":20105525,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/gmina-olszanka/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20002045,"parentPageId":20001974,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. Księgowości podatkowej i windykacji","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracy-ds-ksiegowosci-podatkowej-i-windykacji","pageId":20093372,"parentPageId":20093370,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o kandydatach na stanowisko ds. Księgowości podatkowej i windykacji","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-kandydatach-na-stanowisko-ds-ksiegowosci-podatkowej-i-windykacji2","pageId":20095810,"parentPageId":20093370,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości podatkowej i windykacji","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wyniku-naboru-na-stanowisko-ds-ksiegowosci-podatkowej-i-windykacji","pageId":20097619,"parentPageId":20093370,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka - marzec 2023","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-w-sprawie-przeprowadzenia-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka---marzec-2023","pageId":20107199,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie PGN.6733.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-pgn673312023-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego2","pageId":20108015,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie węzła autostradowego „Brzeg”, pomiędzy drogą wojewódzką nr 401 i autostradą A4.docx","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-olszanka-w-rejonie-wezla-autostradowego-brzeg-pomiedzy-droga-wojewodzka-nr-401-i-autostrada-a4docx","pageId":20109572,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie PGN.6733.2.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-pgn673322023-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20109825,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PGN.6733.1.2023","url":"/web/gmina-olszanka/decyzja-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-pgn673312023","pageId":20116565,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie PGN.6733.2.2023 z dnia 28.04.2023r. wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu BRG7104A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na części działki nr 173 w Przylesiu, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-pgn673322023-z-dnia-28042023r-wydana-decyzja-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-play-o-oznaczeniu-brg7104a-wraz-z-kablowa-linia-zasilajaca-oraz-kanalizacja-kablowa-na-czesci-dzialki-nr-173-w-przylesiu-gmina-olszanka","pageId":20119000,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, zwanego dalej „rozporządzeniem”(Dz.U. z 2021r. poz. 56) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1886) zawiadamiam o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku będącego układem ruralistycznym miejscowości Obórki w Gminie Olszanka.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-w-sprawie-prowadzenia-rejestru-zabytkow-krajowej-wojewodzkiej-i-gminnej-ewidencji-zabytkow-oraz-krajowego-wykazu-zabytkow-skradzionych-lub-wywiezionych-za-granice-niezgodnie-z-prawem-zwanego-dalej-rozporzadzeniemdzu-z-2021r-poz-56-zmienionego-rozporzadzeniem-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-z-dnia-10-wrzesnia-2019-r-dz-u-z-2019-r-poz-1886-zawiadamiam-o-zamiarze-wlaczenia-do-gminnej-ewidencji-zabytkow-karty-adresowej-zabytku-bedacego-ukladem-ruralistycznym-miejscowosci-oborki-w-gminie-olszanka","pageId":20133024,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka IRiOŚ.6232.29.2023.PB z dnia 11.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-irios6232292023pb-z-dnia-11092023-r-w-sprawie-przeprowadzenia-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka2","pageId":20143170,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.6.2023 o wszczęciu postępowania – inwestycja celu publicznego.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673362023-o-wszczeciu-postepowania--inwestycja-celu-publicznego","pageId":20153012,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka IRIOS 6220.4.23DSS o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na rodowisko do projektu dokumentu: „Program ochrony środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2023-2026” z perspektywą do roku 202","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-irios-6220423dss-o-odstapieniu-od-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-rodowisko-do-projektu-dokumentu-program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-olszanka-na-lata-2023-2026-z-perspektywa-do-roku-202","pageId":20157442,"parentPageId":20107198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kontrola zarządcza","url":"/web/gmina-olszanka/kontrola-zarzadcza","pageId":20018075,"parentPageId":20001981,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2020 roku","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-wojta-gminy-olszanka-z-wykonania-budzetu-gminy-w-2020-roku","pageId":20018115,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Wójta Gminy Olszanka o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-wojta-gminy-olszanka-o-przebiegu-wykonania-budzetu-w-i-polroczu-2021-roku","pageId":20038319,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za rok 2021","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-rok-2021","pageId":20064444,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-wojta-gminy-olszanka-z-wykonania-budzetu-gminy-w-2021-roku","pageId":20066391,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja z wykonania budżetu Gminy Olszanka za I półrocze 2022 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-olszanka-za-i-polrocze-2022-roku","pageId":20083570,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu w 2022 roku","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-wojta-gminy-olszanka-z-wykonania-budzetu-w-2022-roku","pageId":20114880,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu w 2023 roku","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdanie-wojta-gminy-olszanka-z-wykonania-budzetu-w-2023-roku","pageId":20174416,"parentPageId":20018111,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie","pageId":20010431,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-na-okres-3-lat-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka","pageId":20012081,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddanie w dzierżawę - 01.03.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddanie-w-dzierzawe---01032021-r","pageId":20012937,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 08.03.2021r.","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---08032021r","pageId":20014897,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w dzierżawę - 08.03.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-dzierzawe---08032021-r","pageId":20014899,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 8 lat - 26.04.2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonej-do-oddania-w-nieodplatne-uzyczenie-na-okres-8-lat---26042021-r","pageId":20020936,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Olszanka - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka---20072021","pageId":20031962,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pogorzeli - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-pogorzeli---20072021","pageId":20031975,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jankowicach Wielkich - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-jankowicach-wielkich---20072021","pageId":20031977,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Przylesiu - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-przylesiu---20072021","pageId":20031984,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Przylesiu - 20.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-przylesiu---20072022","pageId":20031989,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 29.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---29072021","pageId":20033438,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 29.07.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---29072021","pageId":20033440,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 11.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy---11082021","pageId":20036797,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 19.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---19082021","pageId":20037523,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 30.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---30082021","pageId":20038312,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Olszanka - 30.08.2021","url":"/web/gmina-olszanka/przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-na-okres-3-lat-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka---30082021","pageId":20038313,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 13.09.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---13092021","pageId":20039678,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do sprzedaży - 21.09.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-sprzedazy---21092021","pageId":20040509,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy Olszanka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 27.09.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy-olszanka-podaje-do-publicznej-wiadomosci-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---27092021","pageId":20040669,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Obórkach - 11.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-oborkach---11102021","pageId":20041908,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie-11.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-michalowie-11102021","pageId":20041909,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie - 11.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-michalowie---11102021","pageId":20041910,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeskiej Wsi - 11.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-czeskiej-wsi---11102021","pageId":20041911,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w użyczenie - 18.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-uzyczenie---18102021","pageId":20042429,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 19.10.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem---19102021","pageId":20042592,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pogorzeli - 05.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-pogorzeli---05112021","pageId":20044663,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Obórkach - 05.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-oborkach---05112021","pageId":20044664,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Obórkach - 05.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-oborkach---05112022","pageId":20044666,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Obórkach - 05.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-oborkach---05112023","pageId":20044667,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 04.11.2021","url":"/web/gmina-olszanka/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-olszanka-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe---04112021","pageId":20045047,"parentPageId":20010430,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020","url":"/web/gmina-olszanka/zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonych-w-roku-2020","pageId":20028323,"parentPageId":20028322,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022","url":"/web/gmina-olszanka/zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonych-w-roku-2022","pageId":20133449,"parentPageId":20028322,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2021-rok-gospodarka-odpadami-informacje-ogolne","pageId":20021414,"parentPageId":20021413,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2022-rok-gospodarka-odpadami","pageId":20056896,"parentPageId":20021413,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2023-rok12","pageId":20120653,"parentPageId":20021413,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2024-rok7","pageId":20176597,"parentPageId":20021413,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2019","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka-za-rok-2019","pageId":20003242,"parentPageId":20003243,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2020","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka-za-rok-2020","pageId":20021412,"parentPageId":20003243,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za 2021","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka-za-2021","pageId":20070034,"parentPageId":20003243,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2022","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka-za-rok-2022","pageId":20118742,"parentPageId":20003243,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2023","url":"/web/gmina-olszanka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-gminy-olszanka-za-rok-2023","pageId":20178968,"parentPageId":20003243,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja nr OR.152.1.2024","url":"/web/gmina-olszanka/petycja-nr-or15212024","pageId":20181423,"parentPageId":20181422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja nr OR.152.2.2024","url":"/web/gmina-olszanka/petycja-nr-or15222024","pageId":20181424,"parentPageId":20181422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadania-publicznego-w-formie-wspierania-zadania-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20102062,"parentPageId":20102061,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Projekt Uchwały","url":"/web/gmina-olszanka/projekt-uchwaly","pageId":20147604,"parentPageId":20147603,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/diagnoza","pageId":20147605,"parentPageId":20147603,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Mapa","url":"/web/gmina-olszanka/mapa","pageId":20147606,"parentPageId":20147603,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Formularz uwag","url":"/web/gmina-olszanka/formularz-uwag","pageId":20147607,"parentPageId":20147603,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ankieta","url":"/web/gmina-olszanka/ankieta","pageId":20147608,"parentPageId":20147603,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Formularz konsultacji","url":"/web/gmina-olszanka/formularz-konsultacji","pageId":20178111,"parentPageId":20147603,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Projekt uchwały Rady Gminy Olszanka w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji","url":"/web/gmina-olszanka/projekt-uchwaly-rady-gminy-olszanka-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-zasady-wyznaczania-skladu-oraz-zasady-dzialania-komitetu-rewitalizacji","pageId":20178113,"parentPageId":20147603,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego","pageId":20018279,"parentPageId":20002449,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Olszanka na lata 2023-2025","url":"/web/gmina-olszanka/plan-dzialania-na-rzecz-poprawy-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-urzedzie-gminy-olszanka-na-lata-2023-2025","pageId":20157177,"parentPageId":20002449,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Koordynator do spraw dostępności","url":"/web/gmina-olszanka/koordynator-do-spraw-dostepnosci","pageId":20157179,"parentPageId":20002449,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-finansowe-za-2020-rok","pageId":20023191,"parentPageId":20023190,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-finansowe-za-2021-rok","pageId":20071248,"parentPageId":20023190,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-finansowe-za-2022-rok","pageId":20119764,"parentPageId":20023190,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/sprawozdania-finansowe-za-2023-rok","pageId":20180203,"parentPageId":20023190,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i kierowników jednostek 2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-szkol-i-kierownikow-jednostek-2024-rok","pageId":20182685,"parentPageId":20182683,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zarządzenie Nr WG-VIII-72/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zmianami)","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-wg-viii-722021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-3-listopada-2021-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jednolity-dzu-z-2020-r-poz-1057-z-pozn-zmianami","pageId":20044442,"parentPageId":20044441,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr WG-VIII-35-2022 Wójta Gminy Olszanka z dn. 10.03.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-wg-viii-35-2022-wojta-gminy-olszanka-z-dn-10032022r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20064631,"parentPageId":20044441,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr WG-VIII-90/2022r. Wójta Gminy Olszanka z dnia 13 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.)","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-wg-viii-902022r-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-13-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jednolity-dzu-z-2022r-poz-1327-ze-zm","pageId":20088275,"parentPageId":20044441,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr WG-VIII-102-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 us. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571).","url":"/web/gmina-olszanka/zarzadzenie-nr-wg-viii-102-2023-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art3-us-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20150514,"parentPageId":20044441,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego","url":"/web/gmina-olszanka/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20167067,"parentPageId":20167066,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych za 2020 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-z-realizacji-kontroli-zarzadczej-w-urzedzie-gminy-oraz-jednostkach-organizacyjnych-za-2020-rok","pageId":20018076,"parentPageId":20018075,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych za 2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-z-realizacji-kontroli-zarzadczej-w-urzedzie-gminy-oraz-jednostkach-organizacyjnych-za-2021-rok","pageId":20066325,"parentPageId":20018075,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych za 2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-z-realizacji-kontroli-zarzadczej-w-urzedzie-gminy-oraz-jednostkach-organizacyjnych-za-2022-rok","pageId":20113849,"parentPageId":20018075,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych za 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-z-realizacji-kontroli-zarzadczej-w-urzedzie-gminy-olszanka-oraz-jednostkach-organizacyjnych-za-2023-rok","pageId":20172358,"parentPageId":20018075,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-przylesiu","pageId":20182689,"parentPageId":20182685,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"VIII kadencja Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/viii-kadencja-rady-gminy","pageId":20008966,"parentPageId":20001921,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"IX kadencja Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/ix-kadencja-rady-gminy2","pageId":20179803,"parentPageId":20001921,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2024 roku","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-o-przeprowadzeniu-kwalifikacji-wojskowej-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-w-2024-roku","pageId":20162436,"parentPageId":20162435,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienia / informacje Komisarza Wyborczego w Opolu II","url":"/web/gmina-olszanka/postanowienia--informacje-komisarza-wyborczego-w-opolu-ii","pageId":20060939,"parentPageId":20063106,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2020-roku","pageId":20024961,"parentPageId":20024960,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2021 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2021-roku","pageId":20119474,"parentPageId":20024960,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2022 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2022-roku","pageId":20119475,"parentPageId":20024960,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2023 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2023-roku","pageId":20178998,"parentPageId":20024960,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-naborze-do-komisji-konkursowych","pageId":20054920,"parentPageId":20054919,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2022-roku-zadania-publicznego-w-formie-wspierania-zadania-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20054922,"parentPageId":20054919,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2020 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iv-kwartal-2020-r","pageId":20012934,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2020 r. (Informacja na podstawie art.37 ustawy o fin.publicznych)","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-2020-r-informacja-na-podstawie-art37-ustawy-o-finpublicznych","pageId":20018068,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-i-kwartal-2021-r","pageId":20021184,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-ii-kwartal-2021-r","pageId":20038314,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Olszanka za III kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iii-kwartal-2021-r","pageId":20043568,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Olszanka za III kwartał 2021 r. - korekta nr 1","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iii-kwartal-2021-r---korekta-nr-1","pageId":20044371,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iv-kwartal-2021-r","pageId":20062652,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2021 r. (Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych)","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-2021-r-informacja-na-podstawie-art-37-ustawy-o-finansach-publicznych","pageId":20064447,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2022 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-i-kwartal-2022-roku","pageId":20069948,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-ii-kwartal-2022-r","pageId":20080119,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kwartał 2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iii-kwartal-2022-r","pageId":20090346,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2022 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iv-kwartal-2022-r","pageId":20106124,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2022 r. (Informacja na podstawie art.37 ustawy o finansach publicznych)","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-2022-r-informacja-na-podstawie-art37-ustawy-o-finansach-publicznych","pageId":20112764,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2023 r.","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-i-kwartal-2023-r2","pageId":20119023,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2023 roku","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-ii-kwartal-2023-roku","pageId":20133792,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kwartał 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iii-kwartal-2023-rok","pageId":20147987,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-iv-kwartal-2023-rok","pageId":20164251,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykomaniu budżetu gminy Olszanka za 2023 r. (Informacja na podstawie art.37 ustawy o finansach publicznych)","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykomaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-2023-r-informacja-na-podstawie-art37-ustawy-o-finansach-publicznych","pageId":20168639,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykomaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2024 r","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-wykomaniu-budzetu-gminy-olszanka-za-i-kwartal-2024-r","pageId":20177907,"parentPageId":20012932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do konsultacji","url":"/web/gmina-olszanka/zaproszenie-do-konsultacji","pageId":20147591,"parentPageId":20147588,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Materiały","url":"/web/gmina-olszanka/materialy","pageId":20147603,"parentPageId":20147588,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Raport z konsultacji projektu","url":"/web/gmina-olszanka/raport-z-konsultacji-projektu","pageId":20156790,"parentPageId":20147588,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do udziału w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Olszanka na lata 2024-2030","url":"/web/gmina-olszanka/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-nad-gminnym-programem-rewitalizacji-dla-gminy-olszanka-na-lata-2024-2031","pageId":20183036,"parentPageId":20147588,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o przystąpieniu Gminy Olszanka do projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00","url":"/web/gmina-olszanka/informacja-o-przystapieniu-gminy-olszanka-do-projektu-grantowego-cyfrowa-gmina-o-numerze-popc050100-00-000121-00","pageId":20068493,"parentPageId":20068490,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie nr IROS 6220.1.5.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.01.2022 o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-iros-62201521-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-14012022-o-zebranych-materialach-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie","pageId":20055693,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRiOŚ.6232.5.2022.PB Wójta Gmiy Olszanka o wprowadzeniu ograniczenia oddawania i wystawiania przez mieszkańców nieruchomości bioodpadów na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios623252022pb-wojta-gmiy-olszanka-o-wprowadzeniu-ograniczenia-oddawania-i-wystawiania-przez-mieszkancow-nieruchomosci-bioodpadow-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20056894,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie nr IRiOŚ. 6236.1.2022.PB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania","url":"/web/gmina-olszanka/zawiadomienie-nr-irios-623612022pb-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-nakazujacej-posiadaczowi-odpadow-usuniecie-odpadow-z-miejsca-nieprzeznaczonego-do-ich-skladowania-lub-magazynowania","pageId":20059261,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.5.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.02.2022 roku o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201521-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-10022022-roku-o-przesunieciu-terminu-rozstrzygniecia-sprawy-w-postepowaniu-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie","pageId":20060432,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRiOŚ.6232.8.2022.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios623282022pb-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-21-lutego-2022-r-w-sprawie-przeprowadzenia-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20061601,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.3.2.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.01.2022 r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 3” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62203221-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-31012022-r-w-sprawie-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia---budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-3-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka2","pageId":20065344,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.2.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673322022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-21032022-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20065553,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.1.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673312022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-5-kwietnia-2022-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20067465,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.2.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 maja 2022 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michalowie – Jaz","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673322022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-10-maja-2022-roku-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-modernizacje-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz","pageId":20071431,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.1.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201122-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-5-maja-2022-roku-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej2","pageId":20071464,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS.6220.3.5.21.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.05.2022 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 3” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios62203521dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-16052022-r-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pn-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-3-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka2","pageId":20072282,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.1.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25 maja 2022 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673312022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-25-maja-2022-roku-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia","pageId":20073547,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie IRIOS 6220.2.1.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-irios-62202122-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-9-czerwca-2022-r-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia---budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka2","pageId":20075925,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.4.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673342022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-21-czerwca-2022-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20076830,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.5.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673352022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-21-czerwca-2022-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20076831,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.1.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.06.22 r. w sprawie przedłużenia terminu postępowania wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: \"Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie gmina Olszanka\"","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201122-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-150622-r-w-sprawie-przedluzenia-terminu-postepowania-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-budynkow-magazynowo-produkcyjnych-wraz-z-zapleczem-socjalno-biurowym-oraz-infrastruktura-techniczna-i-towarzyszaca-na-dzialkach-nr-829-8351-8352-8353-841-846-8471-8472-853-obreb-przylesie-gmina-olszanka2","pageId":20076928,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie PGN.6733.6.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 lipca 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-pgn673362022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-04-lipca-2022r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20078307,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.3.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.07.2022 r. w sprawie przedłużenia terminu postępowania wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201322-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-06072022-r-w-sprawie-przedluzenia-terminu-postepowania-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-budynkow-magazynowo-produkcyjnych-wraz-z-zapleczem-socjalno-biurowym-oraz-infrastruktura-techniczna-i-towarzyszaca-na-dzialkach-nr-829-8351-8352-8353-841-846-8471-8472-853-obreb-przylesie-gmina-olszanka2","pageId":20079123,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.2.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.07.2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202222-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-13072022-r-w-sprawie-przedluzenia-terminu-rozstrzygniecia-sprawy-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka2","pageId":20079125,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.3.22 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie zawiadomienia o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202322-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-03-sierpnia-2022-r-w-sprawie-zawiadomienia-o-zebranym-materiale-w-sprawie-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka2","pageId":20080941,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.7.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673372022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-12-sierpnia-2022-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20082071,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.4.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673342022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-19-sierpnia-2022-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20082523,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.5.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673352022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-19-sierpnia-2022-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20082525,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.6.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej SN wraz z linią światłowodową na działkach nr 229/1, nr 229/2, nr 229/3, nr 599/14, nr 617/2, nr 628/1, nr 187/1, nr 188/1, nr 620/8 i nr 621 w Michałowie, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673362022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-29-sierpnia-2022-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-kablowej-sn-wraz-z-linia-swiatlowodowa-na-dzialkach-nr-2291-nr-2292-nr-2293-nr-59914-nr-6172-nr-6281-nr-1871-nr-1881-nr-6208-i-nr-621-w-michalowie-gmina-olszanka","pageId":20083309,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.4.1.22.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 07.09.2022 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-622024122dss-wojta-gminy-olszanka-z-dn-07092022-r-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pn-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka2","pageId":20084525,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.7.2022 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 września 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673372022-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-16-wrzesnia-2022-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20085312,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka IRiOŚ.6232.28.2022.PB","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-w-sprawie-przeprowadzenia-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka-irios6232282022pb","pageId":20086851,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.3.DSS Wójta Gminy Olszanka o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Olszanka na lata 2022-2032” wraz z inwentaryzacją","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62203dss-wojta-gminy-olszanka-o-odstapieniu-od-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-do-projektu-dokumentu-program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-dla-gminy-olszanka-na-lata-2022-2032-wraz-z-inwentaryzacja","pageId":20089440,"parentPageId":20055691,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Cyfrowa Gmina","url":"/web/gmina-olszanka/cyfrowa-gmina","pageId":20068490,"parentPageId":20068488,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Cyfrowa Gmina - Granty PPGR","url":"/web/gmina-olszanka/cyfrowa-gmina---granty-ppgr","pageId":20082466,"parentPageId":20068488,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020\"","url":"/web/gmina-olszanka/europejski-fundusz-rolny-na-rzecz-rozwoju-obszarow-wiejskich-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020","pageId":20077785,"parentPageId":20068488,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia-wojta-gminy-2021-rok","pageId":20010638,"parentPageId":20010634,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2022 rok","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia-wojta-gminy-2022-rok","pageId":20055691,"parentPageId":20010634,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2023 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2023-rok8","pageId":20107198,"parentPageId":20010634,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"2024 rok","url":"/web/gmina-olszanka/2024-rok5","pageId":20163563,"parentPageId":20010634,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacje o petycjach rozpatrzonych","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-petycjach-rozpatrzonych","pageId":20028322,"parentPageId":20008845,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rejestr petycji","url":"/web/gmina-olszanka/rejestr-petycji","pageId":20079654,"parentPageId":20008845,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.11.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733112021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-12072021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20029492,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-w-sprawie-odstapieniu-od-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-aktualizacja-planu-gospodarki-niskoemisyjnej","pageId":20028979,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.7.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej 1kV dla zasilania domu jednorodzinnego na działce nr 403 w miejscowości Czeska Wieś, przez teren działek nr 449, 603/4, 603/5, 601, 617, 403 obręb Czeska Wieś, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673372021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-01-czerwca-2021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-elektroenergetycznej-1kv-dla-zasilania-domu-jednorodzinnego-na-dzialce-nr-403-w-miejscowosci-czeska-wies-przez-teren-dzialek-nr-449-6034-6035-601-617-403-obreb-czeska-wies-gmina-olszanka","pageId":20024965,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.6.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 maja 2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673362021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-11-maja-2021r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20022230,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.7.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13 kwietnia 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673372021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-13-kwietnia-2021r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20019447,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.2.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 6 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673322021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-6-kwietnia-2021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20018870,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.6.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673362021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-16-marca-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20016812,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.03.2021 r. o obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-01032021-r-o-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20013108,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Nr PGN.6733.2.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.02.2021 r. o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673322021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-22022021-r-o-wszceciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20012080,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Nr PGN.6733.1.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673312021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-10022021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20010635,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.8.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673382020-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-18-stycznia-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20010640,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.7.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673372020-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-08-stycznia-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20010639,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.8.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.06.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn673382021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-28062021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20027871,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"2021 rok","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenia-wojta-gminy-2021-rok-999","pageId":20006691,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.12.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733122021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-12072021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20029494,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.2.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201221-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-10082021-r-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie","pageId":20037725,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.11.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 142/1, nr 240, nr 200/2 i nr 200/1 w Jankowicach Wielkich, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733112021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-31082021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-elektroenergetycznej-nn-04-kv-na-dzialkach-nr-1421-nr-240-nr-2002-i-nr-2001-w-jankowicach-wielkich-gmina-olszanka","pageId":20038409,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.12.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej na działkach nr 444, nr 666, nr 656, nr 432/1, 431/1, nr 429/1 w Michałowie, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733122021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-31082021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-elektroenergetycznej-na-dzialkach-nr-444-nr-666-nr-656-nr-4321-4311-nr-4291-w-michalowie-gmina-olszanka","pageId":20038410,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.13.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733132021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-01-wrzesnia-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20038543,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.2.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia Olszanka dn. 24.08.21 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę decyzji środowiskowej z dn. 15.05.2020 r. nr IRIOS 6220.9.9.2020.DSS dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 32/2 w obrębie ewidencyjnym Krzyżowice, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202221-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-olszanka-dn-240821-r-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-zmiane-decyzji-srodowiskowej-z-dn-15052020-r-nr-irios-6220992020dss-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialce-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-322-w-obrebie-ewidencyjnym-krzyzowice-gmina-olszanka","pageId":20038717,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.1.3.21.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.09.21 r. o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie -Jaz, Pompownie”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62201321dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-100921-r-o-przesunieciu-terminu-rozstrzygniecia-sprawy-w-postepowaniu-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-modernizacja-ujecia-wody-surowej-z-rzeki-nysy-klodzkiej-w-michalowie--jaz-pompownie","pageId":20039675,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRiOŚ.6232.21.2021.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios6232212021pb-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-15-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przeprowadzenia-obowiazkowej-deratyzacji-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20039803,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.14.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733142021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-18102021-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20042589,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr PGN.6733.13.2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.10.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej 1kV dla zasilania domu jednorodzinnego na działkach nr 449, nr 448/1, nr 448/2, nr 601, nr 708, nr 617 i nr 403 w miejscowości Czeska Wieś","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-pgn6733132021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-19102021-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowe-sieci-elektroenergetycznej-1kv-dla-zasilania-domu-jednorodzinnego-na-dzialkach-nr-449-nr-4481-nr-4482-nr-601-nr-708-nr-617-i-nr-403-w-miejscowosci-czeska-wies","pageId":20042591,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.2.3.21 DSS Wójta Gmina Olszanka z dnia 15.11.21 r. o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dn. 15.05.2020 r. nr IRIOS 6220.9.9.2020.DSS dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 32/2 w obrębie ewidencyjnym Krzyżowice, gmina Olszanka”","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62202321-dss-wojta-gmina-olszanka-z-dnia-151121-r-o-zebranych-materialach-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-z-dn-15052020-r-nr-irios-6220992020dss-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialce-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-322-w-obrebie-ewidencyjnym-krzyzowice-gmina-olszanka","pageId":20045807,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie nr IRIOS 6220.3.1.21 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.12.2021 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Olszanka 3” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczenie-nr-irios-62203121-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-08122021-roku-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-budowa-zespolu-elektrowni-fotowoltaicznych-olszanka-3-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-geodezyjnym-olszanka-gmina-olszanka","pageId":20050266,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczene nr IRIOS.6220.1.4.2021.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.12.2021 r. o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Modernizacja ujęcia wody surowej","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczene-nr-irios6220142021dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-15122021-r-o-przesunieciu-terminu-rozstrzygniecia-sprawy-w-postepowaniu-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia---modernizacja-ujecia-wody-surowej","pageId":20052277,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczene nr IRIOS 6220.2.5.2021 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.12.2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Olszanka z dn. 15.05.2020 r. nr IRIOS.6220.9.9.2020.DSS","url":"/web/gmina-olszanka/obwieszczene-nr-irios-6220252021-dss-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-15122021-r-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-zmiany-ostatecznej-decyzji-wojta-gminy-olszanka-z-dn-15052020-r-nr-irios6220992020dss","pageId":20052278,"parentPageId":20010638,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/wojt-gminy","pageId":20001778,"parentPageId":20001777,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rada Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/rada-gminy","pageId":20001779,"parentPageId":20001777,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Skład osobowy Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/sklad-osobowy-rady-gminy","pageId":20001902,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Stałe Komisje Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/stale-komisje-rady-gminy","pageId":20001908,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacje o Sesjach Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/informacje-o-sesjach-rady-gminy","pageId":20001915,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Uchwały Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-rady-gminy-olszanka","pageId":20001919,"parentPageId":20001779,"type":"CUSTOM","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Transmisje obrad Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy","pageId":20002064,"parentPageId":20001779,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały, wykazy głosowań, protokoły, nagrania sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-olszanka/uchwaly-wykazy-glosowan-protokoly-z-sesji-rady-gminy","pageId":20001921,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Interpelacje i zapytania","url":"/web/gmina-olszanka/interpelacje-i-zapytania","pageId":20010012,"parentPageId":20001779,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/przetarg-nieograniczony-nr-2020s-247-613189---odbior-transport-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-olszanka","pageId":20005070,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane---przebudowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-miejscowosci-oborki-na-dzialkach-nr-138-i-106","pageId":20019547,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane \"Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903\"","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-modernizacja-drogi-wewnetrznej-nr-2-polozonej-w-przylesiu-na-dzialkach-nr-963-957-956-9435-952-903","pageId":20026250,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/termomodernizacja-budynkow-szkolno-przedszkolnych-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20062508,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/remont-i-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20067277,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/termomodernizacja-budynkow-szkolno--przedszkolnych-na-terenie-gminy-olszanka","pageId":20068527,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72","url":"/web/gmina-olszanka/ogloszenie-o-zamowieniu---termomodernizacja-budynku-swietlicy-wiejskiej-w-krzyzowicach-oraz-budynku-administracyjno--mieszkalnego-w-krzyzowicach-72","pageId":20069611,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części","url":"/web/gmina-olszanka/dostawa-sprzetu-komputerowego-w-ramach-realizacji-projektow-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym--granty-ppgr-oraz-cyfrowa-gmina---2-czesci","pageId":20078560,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/dostawa-lekkiego-samochodu-ratowniczo--gasniczego-z-ukladem-napedowym-4-x-2-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-przylesiu","pageId":20079057,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/dostawa-lekkiego-samochodu-ratowniczo--gasniczego-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-przylesiu","pageId":20082941,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/modernizacja-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-olszanka3","pageId":20106376,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych","url":"/web/gmina-olszanka/udzielenie-gminie-olszanka-kredytu-dlugoterminowego-do-kwoty-1-000-00000-zl-slownie-jeden-milion-zl100-na-finansowanie-planowanego-deficytu-budzetu-w-2023-roku-z-przeznaczeniem-na-finansowanie-gminnych-zadan-inwestycyjnych","pageId":20127119,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka","url":"/web/gmina-olszanka/odbior-transport-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-olszanka","pageId":20163601,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/budowa-drogi-dojazdowej-do-terenow-inwestycyjnych-przy-wezle-autostradowym-w-przylesiu","pageId":20165813,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu","url":"/web/gmina-olszanka/budowa-drogi-dojazdowej-do-terenow-inwestycyjnych-przy-wezle-autostradowym-w-przylesiu2","pageId":20166694,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym","url":"/web/gmina-olszanka/swiadczenie-uslug-oswietleniowych-w-zakresie-podstawowym","pageId":20187470,"parentPageId":20001781,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wybory Samorządowe 2024 - Serwis Informacyjny","url":"/web/gmina-olszanka/wybory-samorzadowe-2024---serwis-informacyjny","pageId":20165114,"parentPageId":20165110,"type":"ART