W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenia Zaproszenia Rady Miejskiej w Mordach

Ogłoszenia o Sesji Rady Miejskiej w Mordach

RADA MIEJSKA

 W MORDACH

 

 

OGŁOSZENIE

 

Niniejszym informuję, że w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek),
o godz. 13:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej.
 6. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035,
 2. zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok,
 3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok,
 4. ustanowienia pomników przyrody,
 5. rozpatrzenia petycji,
 6. rozpatrzenia petycji,
 7. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy,
 8. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2025”,
 9. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli                          w roku 2021.

8.  Sprawy różne.

   9.  Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

 

 

 

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                  /-/ Katarzyna Kotowska


Materiały

Zaproszenie na obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mordach
Obrady​_XXVIII​_Sesji.pdf 0.05MB

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że  w  dniu  22  lutego  2021  r.  (poniedziałek), o godz. 13:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok,
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok,
  3. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok,
  4. zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na  terenie  Miasta  i  Gminy  Mordy  poboru  podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  5. rozpatrzenia petycji,
  6. udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi  Siedleckiemu  w  realizacji  zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze" ,
  7. w sprawie rozpatrzenia petycji,
  8. w sprawie rozpatrzenia petycji.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mordach

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                   /-/ Katarzyna Kotowska

Materiały

Ogłoszenie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mordach
Ogłoszenie​_o​_XXVII​_Sesji​_Rady​_Miejskiej​_w​_Mordach.pdf 0.54MB