W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LXVII Sesja RGM 24.06.2022r

LXVII Sesja Rady Gminy Medyka odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 11:30 w sali narad Urzędu Gminy w Medyce. W załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad.

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji.
 7. Raport o stanie Gminy Medyka za 2021 rok.
  1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Medyka,
  2. Debata,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Medyka.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
 9. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
  o sprawozdaniu Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
 11. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia.
 12. Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Medyka.
 13. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Medyka o  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Medyka absolutorium
  z wykonania budżetu  za 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 18. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

Materiały

LXVII Sesja Rady Gminy Medyka 24.06.2022r godzina 11:30. Format pliku pdf - skan dokumentu.
LXVII​_Sesja​_Rady​_Gminy​_Medyka​_24​_czerwca​_2022r.pdf 0.34MB
LXVII Sesja Rady Gminy Medyka 24.06.2022r godzina 11:30
LXVII​_Sesja​_Rady​_Gminy​_Medyka​_24​_czerwca​_2022r.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}