W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, sekretariat Urzędu. Wniosek składa się w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 14

Kontakt: 67 35 41 345

Termin załatwienia sprawy: W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

Tryb odwoławczy:

Rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego, listę nieuwzględnionych uwag Burmistrz Miasta i Gminy Margonin przedkłada Radzie Miasta i Gminy Margonin; Rada Miasta i Gminy Margonin rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu w trybie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:18 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1.0 09.02.2022 09:18 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}