W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXXVIII Sesja Rady Gminy Lutowiska w dniu 28 czerwca 2022 r.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję[nbsp]XXXVIII sesję Rady Gminy Lutowiska[nbsp]na dzień[nbsp]28 czerwca 2022 r., o godzinie 10:00[nbsp]która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad[nbsp]Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska[nbsp]Głosowanie jawne

  [nbsp]Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska

 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Lutowiska za 2021 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lutowiska za 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok[nbsp]Głosowanie jawne

  [nbsp]Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok[nbsp]

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok[nbsp]Głosowanie jawne

  [nbsp]Projekt uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok[nbsp]

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej[nbsp]Głosowanie jawne

  [nbsp]Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej[nbsp]

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej[nbsp]Głosowanie jawne

  [nbsp]Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej[nbsp]

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/195/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom[nbsp]Głosowanie jawne

  [nbsp]Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/195/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom

 13. Ocena zasobów pomocy społecznej

  [nbsp]Ocena zasobów pomocy społecznej

 14. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska.

  [nbsp]Informacja z działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2021 rok
  [nbsp]Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2021 rok
  [nbsp]Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
  [nbsp]Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury

 15. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 16. Wolne wnioski i zapytania
 17. Zamknięcie obrad
{"register":{"columns":[]}}