W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie na konferencję konsultacyjną

logo fundusze europejskie

Zapraszamy na konferencję konsultacyjną projektu Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Spotkanie z  udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich interesariuszy będzie okazją do dyskusji nad  zapisami projektu Strategii, w szczególności nad zasadnością wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań oraz terytorialnym ukierunkowaniem tych działań.

Konferencja konsultacyjna odbędzie się w dniu  14 listopada 2022 r. o godz. 14.00.w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4.

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji Projektu pn. Zintegrowany
i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Materiały

Agenda konferencji konsultacyjnej
Agenda​_konferencji​_konsultacyjnej​_w​_dniu​_14112022.docx 0.84MB
{"register":{"columns":[]}}