W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakup gablot na potrzeby wyposażenia Izby regionalnej w Sołonce

elementy kultury regionalnej wyposażenie domostw z miejscowości i okolic zdjęcia na ścianach wyposażenie rozłożone równomiernie na podłodze

W dniu 12.07.2022 podpisano umowę o  dofinansowanie  pod nazwą „Zakup gablot na potrzeby wyposażenia Izby regionalnej w Sołonce” . Otrzymano  kwotę  12 000,00 zł  z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Rozwoju Wsi  na lata 2021-2025 . To maksymalna wartość dotacji jaką można otrzymać zgodnie z przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

Projekt ma na celu integrację i aktywizację  społeczności wiejskiej służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi.

W ramach projektu przewidziano pacę własną mieszkańców oraz udział partnerów projektu.

Zadnie będące przedmiotem wniosku polega na:

  1. Przygotowanie pomieszczenia w Izbie regionalnej w Sołonce  tj. czyszczenie ścian przed malowaniem. ( praca własna mieszkańców sołectwa)
  2. Zakup i dostarczenie farby  (Partner – Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni)
  3. Odmalowanie pomieszczeń (Partner - Ochotnicza Straż Pożarna w Sołonce)
  4. Posprzątanie pomieszczeń (Partner - Stowarzyszenie SOLANKA w Sołonce)
  5. Zakup i dostawa gablot (Gmina Lubenia – Pzp)
  6. Wniesienie gablot i ich ustawienie ( Partner – Koło Pszczelarskie w Sołonce)-
  7. Ułożenie eksponatów w gablotach ((Partner – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni)

 

Celem projektu jest dostarczenie mieszkańcom Sołonki i przyległych  obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, zaspokajania potrzeb społeczno-kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych   edukacyjnych, modernizowania przestrzeni wiejskiej, pielęgnowania tożsamości kulturowej w celu zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego podkarpackiej wsi, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenia świadomości społecznej, promowania idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań publicznych (również w formie partnerstwa), podnoszenia umiejętności i kompetencji członków grup i stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich, wzrost poczucia tożsamości, integracja społeczności wiejskiej, poprawa jakości życia, nabycie umiejętności realizowania przedsięwzięć i projektów, a w konsekwencji zdolności do kierowania rozwojem własnej społeczności, większa partycypacja w życiu społecznym, wzrost poziomu świadomości społecznej, wzrost poziomu wiedzy ogólnej społeczności lokalnej,  poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich i instytucjami publicznymi.

Wyposażenie Izby regionalnej w gabloty celem ułożenia dużej ilości eksponatów  pozwoli kultywować tradycję i kulturę . Te eksponaty pochodzą wyłącznie z tereny Gminy Lubenia,  sprzed pokoleń , pokazują nasze dziedzictwo, życie naszych przodków . Wspólna praca zintegruje lokalną społeczność, podniesie świadomość, sprawi że partycypacja w życiu społecznym będzie większa. Wpłynie na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa partnerskiego.

 logo Gmina Lubenia                              logo UM                

{"register":{"columns":[]}}