W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program opieka wytchnieniowa

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej. W związku z tym prowadzimy nabór wniosków i prosimy o  kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia wsparcie dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co często oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Należy podkreślić, że wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej powinno być udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 10 listopada 2022r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubeni lub telefonicznie – tel. nr 17 230 48 60 lub e-mailowy – adres: gops@lubenia.pl - w terminie do dnia 10 listopada 2022r

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 r., pochodzą w całości z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

 

Materiały

Program OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100-1.docx 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}