W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dotacja na zabytki

Logo Polski Ład

Gmina Lubenia przystąpiła do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”. W związku z tym w dniu 28 lutego 2023 r. Rada Gminy Lubenia podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach tego programu

 

Przyjęcie uchwały umożliwi właścicielom zabytków ubieganie się o dotacje na ratowanie zabytków znajdujących się na terenie gminy Lubenia. Szczególną zaletą Programu jest, fakt że dofinansowanie może wynosić aż do 98 proc. kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że wnioskodawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia co najmniej 2 proc. wkładu własnego kosztów zadania.

 

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Lubenia, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy, a po zakończeniu realizacji zadania poniesione koszty wnioskodawcy rozliczać będą z Gminą Lubenia.

 

Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

 

Do wniosku obligatoryjnie winne być dołączone załączniki:

• decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy zabytku wpisanego jedynie do gminnej ewidencji zabytków

• aktualna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem o dotację lub zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca prac przy zabytku w przypadku zabytków wpisanych jedynie do gminnej ewidencji zabytków

• dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem (aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku braku księgi wieczystej nieruchomości - wypis z rejestru gruntów)

• kosztorys wraz z harmonogramem planowanych prac

• aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi na stronie Urzędu Gminy Lubenia po upływie 7 dni  od ogłoszenia niniejszego konkursu tj do dnia 09.03.2023 r. na zasadach określonych w Uchwle.

 

Materiały

Uchwała Rady Gminy Lubenia nr LX/281/2023 z dnia 28.02.2023
akt-37.pdf 3.03MB
Uchwała Rady Ministrów
Uchwala-Rady-Ministrow.docx 0.04MB
Wzór wniosku
wniosek.docx 0.02MB
Treść ogłoszenia
ogłoszenie.docx 1.11MB
{"register":{"columns":[]}}