W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wybory uzupełniające sołtysa w Jeżewie - ZMIENIONO TERMIN

Informujemy o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Jeżewo w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa.

Obrazek rąk wrzucających karty do głosowania do urny

Zebranie na którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Jeżewo odbędzie się 12 kwietnia 2021 r. o godzinie 1800 w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
 2. Wybór protokolanta;
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania;
 4. Wybór komisji skrutacyjnej;
 5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
 6. Głosowanie;
 7. Ogłoszenie wyniku głosowania;
 8. Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z działalności za 2020 roku;
 9. Przedstawienie wyciągu z protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu wydatków środków sołeckich na 2021 rok;
 11. Informacja dotycząca budżetu na 2021 rok oraz założeń społeczno-gospodarczych Gminy;
 12. Dyskusja i wnioski.
   

Uprzejmie informujemy mieszkańców, iż zgodnie ze statutem sołectwa Jeżewo wybory sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Dla dokonania wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/20 mieszkańców posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory na zebraniu wiejskim w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od pierwszego zebrania, na którym warunek 1/20 liczby osób nie obowiązuje.

Warunkiem czynnego uczestnictwa w wiejskim zebraniu wyborczym jest podpisanie listy obecności przez uprawnionego do głosowania mieszkańca sołectwa oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem odbioru karty do głosowania na spisie wyborców.

Materiały

Zarządzenie nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Jeżewo
Zarządzenie​_nr​_0050302021.pdf 0.11MB
Obwieszczenie o zebraniu w sprawie wyborów sołtysa Jeżewa
Obwieszczenie​_o​_zebraniu​_w​_sprawie​_wyborów​_sołtysa​_Jeżewa.pdf 0.18MB
Zarządzenie nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Jeżewo
Zarządzenie​_nr​_0050262021.pdf 0.31MB