W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z ogłoszonym konkursem dotyczącym wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż istnieje możliwość zgłaszania chętnych osób zainteresowanych dofinansowaniem

Zdjęcie kilkunastu stuzłotowych banknotów

Zakres dofinansowania:

  • zakupu sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera- do 3,5 tys. zł, tabletu- do 1,5 tys. zł)
  • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia można składać: w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, Biuro Obsługi Interesantów, w terminie do 20.10.2021 r.

Wzory oświadczeń są dostępne na końcu artykułu oraz w siedzibie tut. Urzędu.

Materiały

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik​_nr​_7​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzica,opiekuna​_prawnego.doc 0.15MB
Oświadczenie dla osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu​_(dotyczy​_beneficjentów​_końcowych,​_pobierających​_nauki​_w​_roku​_szkolnym​_20212022​_którzy​_ukończyli​_18​_rok​_życia).doc 0.15MB