W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko ds. księgowości i wynagrodzeń w referacie Oświaty

Wójt Gminy Łęczyce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i wynagrodzeń w referacie Oświaty

Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko została wybrana

Pani Mariola Giec zamieszkała w Łęczycach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Mariola Giec spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu, a w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką ocenę Komisji.
W związku z powyższym Komisja zaproponowała zatrudnienie w/w osoby w Urzędzie Gminy Łęczyce na stanowisku ds. księgowości i wynagrodzeń w Referacie Oświaty.
Kandydatura została zatwierdzona przez Wójta Gminy Łęczyce.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Liczba ofert ogółem złożonych na ogłoszony nabór 2.

Informujemy, że w wyniku dokonania wstępnej oceny, analizy dokumentów aplikacyjnych na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Mariola Giec Łęczyce

Materiały

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i wynagrodzeń
SKM​_C3350i23060212150​_(2).pdf 0.26MB
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kwestionariusz​_osobowy​_dla​_osoby​_ubiegającej​_się​_o​_zatrudnienie.doc 0.04MB
Klauzula RODO dla kandydatów do pracy
Klauzula​_RODO​_dla​_kandydatów​_do​_pracy.pdf 0.57MB
{"register":{"columns":[]}}