W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2022

Urząd Gminy Łęczyce informuje, iż wzorem lat ubiegłych, na terenie Gminy Łęczyce rozpoczyna się konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2022”

Zdjęcie płotu przy domu ozdobionego kwiatami, drzewkami i żywopłotem

Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim

Konkursu organizowany jest w kategoriach:

  • Kategoria „Wieś”
  • Kategoria „Zagroda” (w tym: zagroda rolnicza i nierolnicza),

Cele Konkursu:

  1. ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi,
  2. poprawa jakości życia na wsi,
  3. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich,
  4. aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
  5. identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

O przystąpieniu „Wsi” do konkursu decyduje Sołtys, który składa do Urzędu Gminy Łęczyce stosowną, podpisaną, deklarację – Formularz zgłoszenia w ramach konkursu w kategorii „Wieś”, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

Warunkiem przystąpienia mieszkańca do konkursu jest złożenie odpowiedniego formularza zgłoszenia w ramach konkursu:

Deklaracje są dostępne u Sołtysów poszczególnych sołectw oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łęczyce.

Można je złożyć u Sołtysa, przesłać pocztą lub złożyć w biurze obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Łęczyce ul. Długa 53; 84-218 Łęczyce – w godzinach pracy urzędu.

Na formularze zgłoszeń do etapu gminnego czekamy do 16 maja 2022 r.

Konkurs przebiega w trzech etapach. Ocen zgłoszeń dokonują komisje:

  1. gminne, które do 01 czerwca 2022 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda.
  2. powiatowe, które do 18 lipca 2022 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”
  3. wojewódzka - Oceny merytorycznej zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Komisje konkursowe wyłonią laureatów I-III miejsca oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

Szczegółowych informacji udziela p. Ryszarda Joskowska - tel. 58 674 46 40 lub 58 678 92 14 wew. 40

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie Piękna Wieś Pomorska.

Druki – formularze zgłoszenia do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” w poszczególnych kategoriach, Regulamin konkursu oraz kryteria oceny można znaleźć poniżej.

Więcej: https://pomorskie.eu/rusza-konkurs-piekna-wies-pomorska-ta-najpiekniejsza-dostanie-30-tysiecy-zl/?fbclid=IwAR0XYySsSkZU_13MPuQd20VMDPxEIbniiT5CChXsrEZvZBhzWRQvvNK8C14

Materiały

Regulamin Piękna Wieś Pomorska 2022
Regulamin​_Piękna​_Wieś​_Pomorska​_2022.pdf 0.21MB
Kryteria kategoria Wieś 2022
Kryteria​_kategoria​_Wieś​_2022.pdf 0.20MB
Kryteria kategoria Zagroda 2022
Kryteria​_kategoria​_Zagroda​_2022.pdf 0.19MB
Formularz zgłoszenia Wieś - załącznik nr 1
Formularz​_zgłoszenia​_Wieś​_-​_załącznik​_nr​_1.docx 0.02MB
Formularz zgłoszenia - Zagroda rolnicza - załącznik nr 2
Formularz​_zgłoszenia​_-​_Zagroda​_rolnicza​_-​_załącznik​_nr​_2.docx 0.02MB
Formularz zgłoszenia - Zagroda Nierolnicza - etap gminny
Formularz​_zgłoszenia​_-​_Zagroda​_Nierolnicza​_-​_etap​_gminny.docx 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}