W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”

Zdjęcie dwójki seniorów kobiety i mężczyzny siedzących na ławeczce w parku

Cel zadania

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”.

Ile wynosi dofinansowanie?

Na realizację w/w zadania w roku 2021 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć: elektronicznie w systemie Witkac.pl - do 15 marca 2021 r. do godz. 15.45

oraz:

  1. w formie papierowej - do 16 marca 2021 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą, W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  2. lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

 

Więcej szczegółów konkursu poznasz czytając załączone ogłoszenie.

Materiały

Uchwała nr 141/224/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z 11 lutego 2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert
UCHWAŁA​_Nr​_141​_ZWP​_z​_11​_lutego​_2021​_w​_sprawie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 0.96MB
Ogłoszenie konkursu - Załącznik nr 1 do uchwały nr 141/224/21 z 11 lutego 2021 roku
Ogłoszenie​_konkursu​_-​_Zał​_1​_do​_uchwały​_uchwały​_141​_z​_11​_lutego​_2021.pdf 0.34MB
Załącznik do Ogłoszenia - Karta oceny
Zał​_do​_Ogłoszenia​_-​_Karta​_oceny.pdf 0.27MB
Wzór oferty - Załącznik nr 2 do uchwały nr 141/224/21 z 11 lutego 2021roku
Wzór​_oferty​_-​_Zał​_2​_do​_uchwały​_141​_z​_11​_lutego​_2021.docx 0.05MB