W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19

Wideo

Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

Bo uratujesz komuś życie

Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.

Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

Powrót do normalności oznacza:

 • odejście od maseczek,
 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 • dalszy rozwój gospodarki,
 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 • wakacje bez ograniczeń,
 • poprawę jakości życia nas wszystkich.

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

POWSZECHNE SZCZEPIENIA ZACZYNAMY OD SENIORÓW

Seniorzy będą szczepieni w Polsce w ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności. Jak wygląda harmonogram rejestracji?

 • Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji o szczepieniach znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

TRANSPORT PACJENTÓW NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Szczepienia przeciwko COVID-19 realizowane będą w Ośrodku Zdrowia w Łęczycach.

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

 1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia.  Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia.  
 2. Dzwoniąc do Ośrodka Zdrowia w Łęczycach na wskazane poniżej nr. telefonów:
  tel: 58 678 91 83
  tel: 58 678 91 85
  tel: 58 678 92 86
  tel: 58 678 92 88
 3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Dla pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień zostanie zorganizowany transport.

Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

 • osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby mające niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień – podane zgłoszenie zostanie zweryfikowane w Ośrodku Pomocy Społecznej.

BARDZO WAŻNE !!!!

OSOBA WYMAGAJĄCA TRANSPORTU POWINNA ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM OŚRODKU ZDROWIA W ŁĘCZYCACH (NUMERY WSKAZANO POWYŻEJ), JEDNOCZEŚNIE PODAJĄC INFORMACJĘ O POTRZEBIE DOJAZDU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ.

Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu będą na bieżąco przekazywane koordynatorowi gminnemu celem zorganizowania transportu. Koordynator gminny  skontaktuje się z pacjentem najpóźniej dzień przed datą szczepienia w celu przekazania informacji dotyczących transportu (termin, godzina i forma transportu).

Koordynatorem ds. transportu jest  Pani Barbara Maszota pracownik Urzędu Gminy.  Rolą koordynatora  jest organizacja transportu  do punktów szczepień osób mających problemy w samodzielnym dotarciu na szczepienie oraz osób niepełnosprawnych, jak również udzielanie niezbędnych  informacji dotyczących transportu.

Informacji w powyższych sprawach można będzie zasięgać pod numerem telefonu: 515 392 999 w godzinach od 7:30 do 18:00 (poniedziałek- piątek)
bądź wysyłając zapytanie na  e-mail: barbara.maszota@leczyce.pl

Poniżej zostały podane szczegółowe informacje na temat szczepień. Uprzejmie proszę Państwa  o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

E- skierowanie do szczepienia

E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych i zawodowych będzie generowane automatycznie i ważne 60 dni (po zmianie przepisów 90 dni).

E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych
i zawodowych będzie generowane automatycznie i ważne 60 dni (90 dni po zmianie przepisów). Dodatkowo, lekarze będą też mogli wystawić pacjentowi indywidualne e-skierowanie (np. gdy ktoś nie ma PESEL lub nie mógł się zaszczepić w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

Rejestracja na szczepienie

Rejestracja za pośrednictwem infolinii 989.

Wskazanie wybranego punktu szczepień 

Rejestracja online IKP za pośrednictwem e-rejestracji na pacjent.gov.pl

Wskazanie wybranego punktu szczepień 

Rejestracja bezpośrednio
w punkcie szczepień.

Złożenie oświadczenia o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu na szczepienie.

Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę
o okazanie orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody,
to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu
do punktu szczepień bądź zorganizować transport we własnym zakresie.

Dokonanie rezerwacji wizyty
Przesłanie pacjentowi SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia

(każda osoba dostanie SMS-a z potwierdzeniem rejestracji, a dzień przed wyznaczoną pierwszą i drugą wizytą otrzyma również SMS-a przypominającego. W przypadku osób, które podczas rejestracji podadzą numer telefonu stacjonarnego, nie będzie to SMS, a bezpośrednia rozmowa telefoniczna, przypominająca o terminie szczepienia.

Organizacja transportu na szczepienie

Pacjent w trakcie procedury rejestracji za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji otrzymuje informację, że jeżeli spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie może zgłosić potrzebę organizacji dla niego transportu dzwoniąc na wskazany numer telefonu infolinii obsługiwanej przez właściwą terytorialnie JST; pod którym to numerem będzie mógł zamówić transport na szczepienie.

 

Kontakt pacjenta z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji o miejscu i terminie szczepienia.

Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Przekazanie przez rejestrację w podmiocie, który wykonywał będzie szczepienia listy osób wnioskujących
o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora gminnego.

Przekazanie listy nie rzadziej niż raz na dzień

Kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)

Kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)

Kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)

Zmiana terminu szczepienia i terminu transportu:
na wniosek osoby szczepionej; podmiotu rejestrującego zgłoszenie na szczepienie
i zapotrzebowanie na transport; gminy

Na wniosek pacjenta: zgłoszenie do podmiotu rejestrującego + wyznaczenie nowego terminu szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)

Na wniosek pacjenta: zgłoszenie do podmiotu rejestrującego + wyznaczenie nowego terminu szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)

Na wniosek pacjenta: zgłoszenie w rejestracji punktu szczepień
+ przekazanie przez rejestrację koordynatorowi gminnemu informacji 
o nowym terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)

Na wniosek podmiotu rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna
z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia

+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego
z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)

Na wniosek podmiotu rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna
z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia

+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego
z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)

Na wniosek podmiotu rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia) + kontakt pracownika rejestracji
w punkcie szczepień 
z koordynatorem gminnym + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)

Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)

Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)

Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)

 

Przetwarzanie danych osobowych zgłaszających się na szczepienia

Ochrona danych osobowych osób zgłaszających się na szczepienia realizowana jest na podstawie przepisów ogólnych. Ponieważ to do zadań podmiotów organizujących transport na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień należy udostępnienie dedykowanego numeru telefonu dla osób zgłaszających potrzebę transportu – to upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych należy do kierownika danej jednostki. Dane powinny być przetwarzane za zgodą osób chcących korzystać z transportu do punktów szczepień, ponieważ sama usługa w postaci dowozu jest realizowana na wniosek i za zgodą danej osoby.  W trakcie rejestrowanej rozmowy można uzyskiwać od osób zgłaszających się stosowne zgody na przetwarzanie i przekazywanie ich danych (np. pomiędzy POZ a jednostką koordynującą dowóz). Pacjent wyraża zgodę na przekazanie przez personel medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.

{"register":{"columns":[]}}