W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 23 i 25 maja 2022 r.

05.05.2022

Niebieski napis "ogłoszenie" i niebieska linia pozioma przy dolnej krawędzi grafiki. W tle fotografia budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 posiedzenie komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do:
  • przeprowadzenia kontroli referatu budżetowego, w zakresie dochodów i wydatków w roku 2021,
  • rozpatrzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilansu) za rok 2021,
  • rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021,
  • rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2021.
 3. Przeprowadzenie kontroli referatu budżetowego, w zakresie dochodów i wydatków w roku 2021.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilansu) za rok 2021.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2021.
 7. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan

 

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 14:00 posiedzenie komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2021 rok.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan

{"register":{"columns":[]}}