W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Jasło

03.01.2024

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Wolica 217, 38-200 Jasło funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Jasło.

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne tj.:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • meble i odpady wielkogabarytowe, 
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, 
 • zużyte opony samochodowe i rowerowe, 
 • szkło, 
 • papier, 
 • tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • tekstylia i odzież,
 • metale.

Ww. odpady są przyjmowane do PSZOK po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy Jasło, na podstawie dokumentu wystawionego przez komórkę merytoryczną t.j. referat OŚiGK tel. 13 443 66 67, 13 442 11 25 – pokój 113, I piętro.

Do punktu nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustala się dni przyjęcia odpadów komunalnych w PSZOK:

 • poniedziałek w godzinach od 9:00 do 13:00
 • środa w godzinach od 15:00 do 18:00 

z wyjątkiem świąt (tj. dni wolnych od pracy) przypadających na ww. dni tygodnia.

Podmiot prowadzący PSZOK: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.

{"register":{"columns":[]}}