W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. II termin

25.07.2023

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego informuje, iż w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Informacja Burmistrza Janowca Wielkopolskiego

 Prosimy o przygotowanie nr rachunku bankowego w celu przekazania zwrotu podatku.

Producent rolny, który posiada bydło i chce uzyskać za nie zwrot podatku akcyzowego, jest zobowiązany składać informację o liczbie DJP bydła w lutym!

W ramach nowych rozwiązań producenci rolni otrzymają w drugim półroczu br. zwiększony zwrot tego podatku i po raz pierwszy będą mogli zyskać dodatkowy zwrot z tytułu chowu świń, owiec, kóz i koni.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku dołącza się dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie świń lub liczbie DJP owiec lub kóz.

Do wniosku o zwrot podatku w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dołącza się oświadczenie o DJP koni pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jaki wniosek złożyć?

  • w przypadku pozostałego limitu na posiadane grunty lub/i bydło składa się dotychczasowy wniosek wraz z oświadczeniami (Załącznik 1, 2, 3),
  • w przypadku pozostałego limitu na posiadane grunty i bydło oraz posiadanie świń/owiec/kóz/koni składa się dotychczasowy wniosek wraz z oświadczeniami (Załącznik 1, 2, 3) oraz nowy wniosek (Załącznik 4),
  • w przypadku wykorzystania limitu w I terminie na posiadane grunty lub/i bydło, producent rolny posiadający dodatkowo jeszcze świnie/owce/kozy/konie składa tylko nowy wniosek wraz z oświadczeniami (Załącznik 4, 2, 5).

Poniżej znajdują się linki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
  2. Oświadczenie do pomocy publicznej
  3. Oświadczenie o pomocy oraz wykaz gruntów będących we współposiadaniu
  4. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dla hodowców świń, owiec, kóz i koni
  5. Oświadczenie o pomocy i wykaz gruntów będących we współposiadaniu wraz z podpisem zgody na wypłatę zwrotu podatku
  6. Oświadczenie o posiadanych DJP koni

 Wnioski składa się w pokoju nr 10, na I piętrze, tak jak było to dotychczas.

Kontakt w sprawie zwrotu podatku akcyzowego pod nr telefonu: 52 302 30 34, w. 47.

Materiały

Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Formularz​_F-P2161110.pdf 1.15MB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy akcyza
Formularz​_F-P2161110​_2.doc 0.04MB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Informacja akcyza
Formularz​_F-P2161110​_3.doc 0.05MB
Załącznik nr 4 - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dla hodowców świń, owiec, kóz i koni
Wzór​_wniosku​_akcyza​_2023​_świnie​_owce​_kozy​_konie-3.pdf 0.63MB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o pomocy i wykaz gruntów będących we współposiadaniu wraz z podpisem zgody na wypłatę zwrotu podatku
Oświadczenie​_o​_pomocy​_akcyza​_oraz​_wykaz​_gruntów​_we​_współposiadaniu​_+ZGODA​_PODPIS​_WSPÓŁPOSIADACZA.doc 0.04MB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadanych DJP koni
Oświadczenie​_o​_koniach​_sierpień​_2023.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}