W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://um-janowiecwlkp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo mogą posiadać strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
Pomimo starań redaktorów serwisu mogą się zdarzyć sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem walidatorów:

https://walidator.lepszyweb.pl/
https://achecker.ca/checker/index.php
https://siteimprove.com/en-gb/accessibility/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Szczepanek
E-mail: admin@um-janowiecwlkp.pl
Telefon: (52) 3023034
Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Adres: ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
E-mail: burmistrz@um-janowiecwlkp.pl
Telefon: (52) 3023034
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego (ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski) prowadzą 4 wejścia bez obszaru kontroli. Do 3 wejść prowadzą schody, 1 wejście jest z podjazdem dla wózków. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Urzędu oraz skorzystanie z jego pomocy. Budynek Urzędu jest dwukondygnacyjny bez windy.
W Urzędzie nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W pobliżu budynku znajdują się 2 parkingi samochodowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego online.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim udostępnia darmową aplikację Eco Harmonogram, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

Aplikacja dostępna dla platformy:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.codever.ecoharmonogram

iOS: https://itunes.apple.com/pl/app/eco-harmonogram/id1043086815

Windows: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/ecoharmonogram/9wzdncrd2wbl