W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo mogą posiadać strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • Pomimo starań redaktorów serwisu mogą się zdarzyć sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł:
 •  
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

Wyłączenia

 • transmisje na żywo obrad Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim nie posiadają transkrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Szczepanek.
 • E-mail: admin@um-janowiecwlkp.pl
 • Telefon: (52) 3023034

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
 • Adres: ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
 • E-mail: burmistrz@um-janowiecwlkp.pl
 • Telefon: (52) 3023034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego (ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski) prowadzą 4 wejścia bez obszaru kontroli. Do 3 wejść prowadzą schody, 1 wejście jest z podjazdem dla wózków. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Urzędu oraz skorzystanie z jego pomocy. Budynek Urzędu jest dwukondygnacyjny bez windy.
W Urzędzie nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W pobliżu budynku znajdują się 2 parkingi samochodowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego online.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.03.2021 08:10 Michał Szczepanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Szczepanek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 29.03.2023 08:45 Michał Szczepanek
Deklaracja dostępności 2.0 31.03.2022 11:17 Michał Szczepanek
Deklaracja dostępności 1.0 05.03.2021 08:10 Michał Szczepanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}