W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne

21.06.2024

po prawej stronie niebieski dzwonek na białym tle pod spodem czerwone faliste linie, na górze napis czarną czcionką Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 21 czerwca 2024r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2024r. poz.609 z późn.zm) oraz § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisko Dolne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1941), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/260/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisko Górne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1942), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisko Nowe (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1943), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Grodziska (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1944), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/263/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisko (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1945), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/264/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodaczów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1946), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/265/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laszczyny (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1947), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/266/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Opaleniska (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1948), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zmysłówka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1949), § 21 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/268/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisko Podlesie (Dz. Urz. Wojt. Podkarpackiego z dnia 18.04.2013r. poz.1950), podaje się do publicznej wiadomości:

1. Wybory sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne odbędą się w dniu 25 sierpnia 2024r. (niedziela) w godz. 8:00 do 16:00 we wszystkich sołectwach gminy, tj.: sołectwie Grodzisko, sołectwie Grodzisko Dolne, sołectwie Grodzisko Górne, sołectwie Grodzisko Nowe, sołectwie Chodaczów, sołectwie Laszczyny, sołectwie Opaleniska, sołectwie Zmysłówka, sołectwie Grodzisko Podlesie oraz w sołectwie Wólka Grodziska.

2. Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. wyborów sołtysów została Pani Barbara Majkut - pracownik ds. Obsługi Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne.

Zgłoszenia kandydata na sołtysa wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i listą co najmniej 25 uprawnionych mieszkańców sołectwa, popierających jego kandydaturę należy składać do Pełnomocnika w terminie do dnia 2 sierpnia 2024r. do godz. 15.30. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/24 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne.

W terminie do dnia 2 sierpnia 2024r. do godz. 15.30 można również zgłaszać Pełnomocnikowi kandydata lub kandydatów (jednego lub dwóch) na członków sołeckiej komisji wyborczej. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 42/24 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne.

3. Lista zarejestrowanych kandydatów na sołtysów w poszczególnych sołectwach Gminy Grodzisko Dolne zostanie podana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w terminie do dnia 9 sierpnia 2024r. W tym terminie zostanie również podany do publicznej wiadomości skład sołeckich komisji wyborczych.

4. Miejsce głosowania w poszczególnych sołectwach Gminy Grodzisko Dolne.

Sołectwo

Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej

GRODZISKO

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym; Grodzisko Dolne 332, 37-306 Grodzisko Dolne

GRODZISKO DOLNE

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym; Grodzisko Dolne 150, 37-306 Grodzisko Dolne

GRODZISKO GÓRNE

Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym; Grodzisko Górne 503, 37-306 Grodzisko Dolne

GRODZISKO NOWE

Dom Wiejski w Grodzisku Nowym; Grodzisko Nowe 274, 37-306 Grodzisko Dolne

CHODACZÓW

Szkoła Podstawowa w Chodaczowie; Chodaczów 59A, 37-306 Grodzisko Dolne

LASZCZYNY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach; Laszczyny 62, 37-306 Grodzisko Dolne

OPALENISKA

Szkoła Podstawowa w Opaleniskach; Opaleniska 82A, 37-306 Grodzisko Dolne

ZMYSŁÓWKA

Szkoła Podstawowa w Opaleniskach; Opaleniska 82A, 37-306 Grodzisko Dolne

GRODZISKO PODLESIE

Filia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce; Zmysłówka 68, 37-306 Grodzisko Dolne

WÓLKA GRODZISKA

Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej; Wólka Grodziska 116B, 37-306 Grodzisko Dolne

 

 

 

Grodzisko Dolne, 21 czerwca 2024r.

Materiały

Załącznik nr 1 - zgłoszenie kandydata na sołtysa
Załacznik​_Nr​_1​_-​_zgłoszenie​_kandydata​_na​_sołtysa.doc 0.04MB
Załącznik nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydata na sołtysa
Załącznik​_Nr​_2​_-​_oświadczenie​_o​_wyrażeniu​_zgody​_na​_kandydaowanie​_na​_sołtysa.doc 0.04MB
Załącznik nr 3 wykaz osób popierających kandydaturę
Załącznik​_Nr​_3​_-​_wykaz​_osób​_popierających​_kandydaturę.doc 0.08MB
Załącznik nr 4 zgłoszenie kandydatów na członków sołeckiej komisji wyborczej
Załącznik​_Nr​_4​_-​_zgłoszenie​_kandydatów​_na​_członków​_sołeckiej​_komisji​_wyborczej.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}