W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

II Sesja Rady Miejskiej

II Sesja Rady Miejskiej
2024-05-27 11:00
 

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy, 
  • KIEDY

    27 maja 2024 (poniedziałek)

    godz. 11:00

    DODAJ DO KALENDARZA
  • GDZIE

    Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Info

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609. ) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Gielniowie na dzień 27 maja 2024 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gielniowie, Pl. Wolności 75 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji ze stwierdzeniem quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gielniów na lata 2024- 2035
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024
c) powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gielniowie oraz ustalenie zakresu ich działania.
d) zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów sołtysów i rad sołeckich.
e) wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Gielniów
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Zapytania i wnioski sołtysów
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania radnych i sołtysów.
9. Komunikaty, wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji
 

{"register":{"columns":[]}}