W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Procedura wstrzymania dostawy wody oraz odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

Procedura wstrzymania dostawy wody oraz odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

Kran z kroplująca wodą


Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ( gmina) może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm. ).

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Wójt Gminy udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – ( np. Brzezinki - ujęcie przy stacji uzdatniania).

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia się Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Przywrócenie dostawy wody następuje w tym przypadku po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi i po złożeniu wniosku o przywrócenie dostawy wody i/lub odbioru ścieków oraz poniesieniu kosztów wykonania ponownego przyłączenia nieruchomości do sieci.


 

{"register":{"columns":[]}}