W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobroń

Pług śnieżny

Na terenie gminy występują 4 kategorie dróg, droga krajowa S-8, S-15, droga wojewódzka  482 drogi powiatowe 4912E i 3310E, drogi gminne oraz drogi bez kategorii tzw. drogi wewnętrzne. Drogi powiatowe, gminne i gminne wewnętrzne są utrzymywane  przez gminę. Gminne z racji zarządu nad drogami oraz powiatowe na podstawie stosownej umowy porozumienia. Szczegółowe zasady w zakresie zimowego utrzymania dróg określa załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dz. Urz. MT i GM z 1994 r. Nr 10, poz. 20) a określenie standardów zimowego utrzymania dróg zawarte jest zarządzeniu w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy z dnia 12.10.2021, które zostało podane do wiadomości 20 października.

Gmina Dobroń nie dysponuje specjalistycznym sprzętem do posypywania dróg i w celu realizacji obowiązku zimowego utrzymania dróg zawiera umowę z firmą zewnętrzną. Wykonanie usługi na rok  2022 zostało zakontraktowane poniższymi stawkami:

  • jednorazowy przejazd, usuwania śliskości na drodze przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej 20% /kilometr bieżący przejazdu za kwotę  120,00 zł netto,  129,60 zł  brutto,
  • jednorazowy przejazd, usuwania śliskości na drodze przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej 30% /kilometr bieżący przejazdu za kwotę 140,00 zł netto, 151,20 zł brutto.

Generalnie do posypywania dróg stosowana jest 30% mieszanka, zatem jednorazowa usługa posypywania dróg gminnych oscyluje w granicy 10 tyś. złotych.

Sól drogowa to profesjonalny środek wykorzystywany do zmniejszania śliskości dróg chodników i innych  ciągów komunikacyjnych. W handlu na terenie Polski sól drogowa występuje pod postacią nieoczyszczonej soli kamiennej, której skład jest precyzyjnie określony na mocy normy PN-86/C-84081/02.

 

Zgodnie z powołaną Polską Normą sól drogowa musi zawierać:

– minimum 90% chlorku sodu (NaCl); w praktyce jego stężenie wynosi od 90 do 97%,

– maksymalnie 8% substancji nierozpuszczalnych w wodzie,

– maksymalnie 3% wody.

Sól  w wyniku kontaktu z wodą zawartą w śniegu lub lodzie powoduje, że cząsteczki soli rozpadają się na atomy chloru i sodu. Powstały w ten sposób roztwór cechuje się niską temperaturą krzepnięcia, a energia wygenerowana wskutek rozbicia wiązań atomowych chlorku sodu rozsadza cząsteczki zamarzniętej wody.

Temperatura zamarzania mieszanki soli i piasku waha się w okolicach od -4 do -6°C, spadek temperatury poniżej -10°C zmniejsza działanie a zwiększenie stężenia mieszanki podnosi koszty nie proporcjonalne do oczekiwanych efektów. Teoretycznie istnieje możliwość sporządzenia roztworu, który poradzi sobie przy temperaturze rzędu – 15°C, ale w praktyce niezwykle rzadko stosuje się aż tak stężone sole drogowe z uwagi na ich szkodliwe działanie dla środowiska.

Sól wnikająca w drobne pory betonu i asfaltu osłabia ich strukturę, gdy w suchszym okresie sól drogowa zaczyna się krystalizować, rozsadzając pory. W przypadku betonu prowadzi to do powstawania odprysków i „łuszczenia się” wierzchniej warstwy. W przypadku asfaltu sprzyja pękaniu. Wnikając w elementy żelazobetonu przyspiesza korozję prętów zbrojeniowych, osłabiając konstrukcje, z tego samego powodu szkodzi samochodom.

Zatem przy stosowaniu mieszanek należy wyważyć korzyści z startami.

{"register":{"columns":[]}}