W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podpisanie umowy na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”.

Podpisanie umowy na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”.

W miniony poniedziałek, 9 maja 2022 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, zawarto umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”. Rozbudowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, socjalno-bytowych przeznaczonych dla mieszkańców gminy Dobroń oraz zapewnienie rezerwy na cele pożarowe z wykorzystaniem sieci rozdzielczej oraz studni. Ponadto, zamierzenie inwestycyjne rozbudowy SUW obejmuje roboty związane z budową budynku stacji i nowym układem technologii uzdatnionej wody. W ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną do wspomagania energii elektrycznej.

Zgodnie z postanowieniami umowy realizację zadania przewidziano na 18 miesięcy od daty zawarcia, tj. do 9 listopada 2023 roku. Rozbudowa SUW pozwoli m.in. na dalsze wodociągowanie terenów gminy Dobroń, dzięki zapewnieniu większej możliwości wydobycia z ujęcia w Markówce.

Umowa z Konsorcjum „FUNAM” Sp. z o.o. – Lider z siedzibą we Wrocławiu, Firma Budowlana Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska S.C. – Partner z siedzibą w Warszawie, opiewa na kwotę 13 407 000,00 zł brutto.

Zadanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 000 000,00 zł.

{"register":{"columns":[]}}