W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

13.06.2022

Znak: 6733.8.2022

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 30.05.2022 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Mateusza Koziarskiego działającego jako pełnomocnik PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 2350 mb z rur pe o średnicy 63 mm i długości 2850 mb z rur pe o średnicy 90 mm wraz z koniecznym uzbrojeniem przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Markówka na działkach nr 109/2, 109/1, 75/1, 75/2 i 139 oraz w obrębie Wincentów na działkach nr 100/2, 102/1, 101/1, 291/1 i 100/1 w gminie Dobroń.
        Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

Data wywieszenia obwieszczenia: 13.06.2022 r. – 27.06.2022 r.

 

{"register":{"columns":[]}}