W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń zawiadomienie o wszczęciu postępowania

01.08.2022

Znak: 6733.10.2022

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 14.07.2022 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Panią Kingę Czyżo działającą jako pełnomocnik PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE, L ~ 3,4 mb przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Chechło Pierwsze na działce nr 180 stanowiącej odcinek pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 482 w części położonej poza granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Dobroń.

          Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

                                                                                                                 Wójt Gminy Dobroń

                                                                                                                    Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 01.08.2022 r. – 15.08.2022 r.

{"register":{"columns":[]}}