W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń 2022

Honorowi Obywatele Gminy Dobroń 2022

Podczas obchodów Święta Gminy Dobroń 2022 Wójt Gminy Pan Robert Jarzębak oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Szerffel wraz z radnymi Rady Gminy zaprosili na scenę Honorowych Obywateli Gminy Dobroń, Panią Barbarę Żórawską oraz Pana Juliana Szymczyka, wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Gminy Dobroń z dnia 29 maja 2018 roku. W towarzystwie gości, zaproszono na scenę kolejno Pana Włodzimierza Sysio, Pana Stefana Karola Ropęgę oraz Pana Edwarda Janusza Jantonia, celem wręczenia aktów nadania Honorowego Obywatela Gminy Dobroń, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 maja 2022 roku.

Pan Włodzimierz Sysio był jednym z założycieli Zespołu Pieśni i Tańca „DOBROŃ”. przez wiele lat aktywnie uczestniczył z koncertach Zespołu na arenie krajowej i wielu państwach Europy i Azji. W latach 60 tych był jednym z promotorów budowy pierwszej sali gimnastycznej w gminie Dobroń. Szczególne działania podejmował w zakresie sportu, a w szczególności w dziedzinie piłki siatkowej. W czasie prezesury Pana Włodzimierza Sysio w LKS Dobroń był jedna z najlepszych drużyn w kraju w pionie Ludowe Zespoły Sportowe, rozgrywając mecze także z drużynami na arenie międzynarodowej. Pan Włodzimierz Sysio całokształtem swojej działalności w znacznym stopniu przyczynił się do promocji Gminy Dobroń na arenie krajowej międzynarodowej i w pełni zasłużył na nadanie jemu takiego tytułu.

Pan Włodzimierz Sysio za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany:

 • Złoty Krzyż Zasługi 1983 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi 1972 r.
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” 1972 r.
 • Złota Odznaka L.Z.S. 1974 r.
 • Zasłużony Działacz Kultury 1973 r. (odznaka nadana przez Ministra Kultury dla założyciela  ZPiT „DOBROŃ” 1958)
 • 6.Medal 100-lecia Sportu 1967 r.
 • Medal XXV-lecia LZS 1971 r.
 • Medal XXX-lecia LZS 1976 r.
 • Medal 90-lecia Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej 2019 r.
 • tytuł HONOROWY CZŁONEK RODZINY SIATKARSKIEJ nadany 14.06.2019 r. przez Łódzką Rodzinę Siatkarską
 • Działacz Sportowy Roku 2016 Powiatu Pabianickiego 29.11.2016 r.

Pan Stefan Karol Ropęga jest długoletnim samorządowcem, przez 32 lata był Radnym Rady Gminy w Dobroniu, a do roku 2006 Przewodniczącym Rady Gminy w Dobroniu. Jako Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi przyczynił się do rozwoju gminy Dobroń. Wspomagał i promował inwestycje w gminie Dobroń. W tym czasie czynił starania w celu wybudowania nowego budynku szkoły w Mogilnie Dużym, organizując między innymi liczne czyny społeczne przy budowie szkoły. W czasie kadencji Pana Stefana Karola Ropęgi Gmina Dobroń rozpoczęła gazyfikację i rozbudowę kanalizacji, budowę gimnazjum . Rada Gminy w tym czasie nawiązała współpracę z gminą Dorpen (RFN) podpisując dokument o partnerstwie między gminami.  Pan Stefan Ropęga reprezentował środowisko lokalne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jako radny trafnie odczytywał i wskazywał problemy lokalnej społeczności. Był długoletnim przewodniczącym Gminnego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych. Ponadto był długoletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego oraz członkiem Izby Rolniczej w Łodzi. Jako reprezentant Izby Rolniczej wspierał lokalne rolnictwo na terenie gminy Dobroń prezentując interesy rolników jako grupy zawodowej, co miało swoje przełożenie na ustalanie wysokości podatku rolnego w kolejnych latach. Ponadto zasłużył się jako działacz na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy, w tym czasie czynił starania o doposażenie jednostek straży pożarnej na terenie gminy Dobroń. W latach 2011-2021 piastował funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pan Stefan Ropęga za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany:

 • 26.VI.1985 r. – Brązowy Krzyż Zasługi
 • 19.VI.1998 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 07.03.2013 r. – Złoty Krzyż Zasługi
 • 19.XII.2010 r. – Złoty Krzyż Związku OSP
 • 04.12.2006 r. i 21.VII.1989 r. – zasłużony dla rolnictwa
 • 24.03.2005 r. – Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Pan Edward Janusz Jantoń jest założycielem i prezesem firmy „JANTOŃ”, działającej na terenie gminy Dobroń od 1976 roku. Firma jest jednym z największych producentów wyrobów winiarskich w Polsce. Pan Edward Janusz Jantoń swoimi działaniami promował Gminę Dobroń m.in. poprzez nadanie produktom swojej firmy nazw kojarzących się z rejonem Dobronia. Na uwagę zasługuje fakt promowania produktów z naszego terenu w ogólnopolskich sieciach spożywczych. Wskazane produkty i miejsca ich wyprodukowania miały wpływ na pozytywną prezentację wizerunku gminy Dobroń jako miejsca prężenie rozwijającej się działalności gospodarczej. Kreowanie tego typu wizerunku gminy na zewnątrz jest pożądane pod kątem inwestorów lokujących się w okolicy. Takie działania promocyjne wpływają nie tylko na pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa kojarzonego z naszym terenem, ale również są istotne dla lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego i tworzących się miejsc na nowe działalności gospodarcze. Ponadto Pan Edward Janusz Jantoń tworzył miejsca pracy, także dla mieszkańców naszej społeczności, co wpływało na poprawę warunków życia całych rodzin. Aktywnie współpracował z Gminą Dobroń i instytucjami gminnymi oraz stowarzyszeniami z terenu gminy Dobroń.  Działania kandydata na Honorowego Obywatela Gminy Dobroń wpływały na rozwój lokalnego rynku pracy oraz zasobność budżetu gminy Dobroń. Pan Jantoń dotował Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dobroń. Był sponsorem w pełnym tego słowa znaczeniu. Niósł pomoc finansową dla szkół podstawowych i Gminnego Ośrodka Kultury. W 2001 roku Edward Janusz Jantoń za działalność zawodową i społeczną został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2008 r. otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Pabianic”. Na szczególne podkreślenie zasługuje finansowanie sportu dzieci i młodzieży w klubach sportowych LUKS Dobroń i Iskra Dobroń dla których Pan Jantoń systematycznie nabywał sprzęt sportowy. Firma Pana Jantonia wielokrotnie wspomagała organizację Dni Dobronia i innych uroczystości gminnych. Zaangażowanie społeczne Pana Edwarda Janusza Jantonia zasługuje na szczególne uznanie.

Pan Edward Jantoń za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany:

 • 27.VIII.2001 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 17.X.2002 r. – Honorowa odznaka Stowarzyszenia Chrześcijańskich Demokratów „Chadecja”
 • 25.XI.1998 r. – odznaka zasłużonego dla Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa
 • Honorowa Odznaka ŁOZ KOSZ
 • Honorowa Odznaka Zasłużony dla Rolnictwa
 • 2008 r. tytuł „Honorowego Obywatela Pabianic”

Honorowym Obywatelom wręczono akty nadania, upamiętniające wydarzena statuetki oraz kwiaty.

 

Zdjęcia (13)

{"register":{"columns":[]}}