W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny Logotyp Rzeczpospolita Polska i Śląskie Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakończenie realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap II”

Zdjęcie ścieżki dydaktycznej po zakończeniu realizacji projektu. Na środku zdjęcia widoczna jest ścieżka, po lewej i prawej strony ścieżki widoczne są drzewa i pobocze.

Zakończono realizację projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap II”, który został zrealizowany przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”, Poddziałania 5.4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej – Tryb pozakonkursowy”.

Celem projektu była ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Buczkowice w dolinie potoku Żylicy.

W ramach projektu wykonano następujące działania:

 1. Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych, likwidację dzikich wysypisk w korycie potoku i na jego skarpach na odcinku od granicy z Miastem Szczyrk do Rybarzowic,
 2. Ochronę przyrody przez zmniejszenie presji ruchu turystycznego poprzez budowę ścieżki dydaktycznej o łącznej długości 1,3 km; ścieżka została wybudowana po drugiej stronie Żylicy i stanowi tam ciąg pieszo rowerowy:
  1. w rejonie ulicy Kowalskiej w Buczkowicach od kładki nr 3 do mostu drogowego w ciągu ulicy Kowalskiej,
  2. od kładki nr 5 w rejonie ul. Mostowej do kładki nr 6, na tym odcinku wybudowano również przepust na rowie melioracyjnym,
  3. od rejonu ulicy Topolowej poprzez kładkę nr 7 na potoku Żylicy do kładki nr 8 w rejonie ulicy Mahoniowej w Rybarzowicach,
 3. Budowę i uruchomienie ośrodka edukacji ekologicznej.

  Wybudowany ośrodek edukacji ekologicznej posiada 411,56 m2 powierzchni użytkowej i kubaturę 2 889,25 m3. W budynku zaprojektowano na piętrze: salę wystawową, salę ekspozycyjną, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia socjalne, na parterze: hol wejściowy, salę dydaktyczną/edukacyjną, aneks internetowy, aneks ekspozycyjny, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenie z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej o pow. 45,27 m2, co stanowi 11% powierzchni budynku.

  Koszty związane z pomieszczeniem dla biblioteki zostały proporcjonalnie wydzielone z kosztów kwalifikowanych projektu i zostały pokryte ze środków własnych gminy.

  W ramach projektu zakupiono również wyposażenie, które jest niezbędne do prowadzenia zajęć w ośrodku, do organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji.

  Wybudowany budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zaprojektowano bez barier architektonicznych, druga kondygnacja budynku dostępna jest przy pomocy dźwigu osobowego.

  Wokół budynku zagospodarowano teren urządzając zieleń, wybudowano parking, dojazdy do budynku oraz chodniki.

 4. Przeprowadzono kampanię informacyjno edukacyjną, której celem była popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych potoku Żylicy w Gminie Buczkowice oraz ich ochrona.

Projekt zrealizowano w pełnym zakresie, osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki produktu.

 • Całkowita wartość projektu to 5 254 000 zł
 • Dofinasowanie w ramach EFRR I Budżetu Państwa to 4 640 140 zł
 • Budżet Gminy to 613 860 zł

Projekt realizowano od 29 kwietnia 2019 do 30 listopada 2020 r.

Wójt Gminy
Józef Caputa

{"register":{"columns":[]}}