W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mały grant – oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Buczkowice informuje, iż zgodnie z artykułem 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza, na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Buczkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Buczkowice ofertę Koła Gospodyń „Rybarzowianki” na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadania publicznego „Aktywne Gospodynie”, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 13 kwietnia 2023 r.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Urząd Gminy Buczkowice, 43 – 374 Buczkowice, ul. Lipowska 730 lub pocztą elektroniczną: sekretariat@buczkowice.pl.

Uwagi należy składać w terminie do 7 dni od dnia zamieszczania opisanej powyżej oferty.

Materiały

Informacja o złożeniu oferty
informacja​_o​_zlozeniu​_oferty​_13-04-2023.pdf 0.22MB
Oferta
oferta​_13-04-2023.pdf 1.52MB
Oferta (tekst)
oferta​_13-04-2023​_tekst.pdf 0.32MB
Wzór formularza z uwagami
formularz.rtf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2023 14:40 Ewa Matera
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jerzy Kanik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Mały grant – oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1.0 13.04.2023 14:40 Ewa Matera

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}