W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budżet gminy Buczkowice na 2023 rok uchwalony

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

29 grudnia 2022 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLVIII/331/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.

Uchwalono plan wydatków w kwocie 78 276 959 zł. W ogólnej kwocie wydatków – wydatki bieżące to 52 713 426 zł, co stanowi 67% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe to 25 563 533 zł, co stanowi 33% wydatków ogółem.

Najważniejszymi kierunkami wydatkowania środków finansowych są:

  • szkoły i przedszkola: 25 728 809 zł (w tym 6 927 420 zł to utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
  • pomoc społeczna: 6 187 897 zł (w tym 3 401 134 zł to świadczenia rodzinne),
  • zadania z zakresu administracji publicznej: 8 289 859 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25 563 533 zł, przeznaczono między innymi na: budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, projektowanie chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach, budowę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej w Rybarzowicach, dopłaty do wymiany pieców węglowych na gazowe co, budowę dróg: ul. Jagodowej w Buczkowicach oraz ul. Południowej w Godziszce.

Dochody zaplanowano w wysokości 63 488 200 zł. Najważniejszymi źródłami dochodów gminy będą:

  • subwencja oświatowa: 14 152 358 zł,
  • subwencja wyrównawcza: 2 040 483 zł,
  • dotacje z budżetu państwa: 13 574 549 zł,
  • środki europejskie: 3 576 932 zł,
  • podatki i opłaty: 6 653 142 zł, 
  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 12 151 411 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 14 788 759 zł będzie m. in.: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, wolne środki na rachunku bankowym oraz przychody z zaciągniętych pożyczek.

Pełny tekst uchwały budżetowej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Buczkowice - samorząd.gov.pl/web/gmina-buczkowice.

Józef Caputa, Wójt Gminy Buczkowice

{"register":{"columns":[]}}