W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budżet Gminy Buczkowice na 2021 rok uchwalony!

23 grudnia 2020 r. Rada Gminy Buczkowice podjęła Uchwałę nr XXV/179/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.

Rysunek przedstawia księgowego analizującego finanse, widoczny jest również duży kalkulator

Uchwalono plan wydatków w kwocie 61 679 269 zł oraz plan dochodów w wysokości 60 181 396 zł.

Plan wydatków

W ogólnej kwocie wydatków – wydatki bieżące to 55 548 269 zł co stanowi 90% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe to 6 131 000 zł, co stanowi 10% wydatków ogółem.

Najważniejszymi kierunkami wydatkowania środków finansowych są:

 • szkoły i przedszkola 21 900 485 zł, (w tym 5 599 063 zł to utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
 • pomoc społeczna 18 043 767 zł, (w tym 12 732 172 zł to świadczenie 500+),
 • zadania z zakresu administracji publicznej 5 314 085 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 6 131 000 zł między innymi na:

 • budowę mostu w ul. Topolowej w Rybarzowicach,
 • projektowanie oraz budowę chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach,
 • budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej w Rybarzowicach,
 • odnawialne źródła energii – dofinasowanie w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych,
 • remont ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach.

Plan dochodów

Najważniejszymi źródłami dochodów gminy będą:

 • subwencja oświatowa 12.509.411 zł,
 • subwencja wyrównawcza 1.250.867zł,
 • dotacja z budżetu państwa 16.405.919zł, (w tym 12.726.172 zł na świadczenie 500+ oraz 2.752.685 zł m.in. na świadczenia rodzinne),
 • środki europejskie 2.941.872 zł,
 • podatki i opłaty 20.244.413 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.497.873 zł będą przychody z zaciągniętych pożyczek oraz wolne środki na rachunku bankowym.

W załączeniu pełny tekst uchwały budżetowej.

Wójt Gminy Buczkowice
Józef Caputa

Materiały

Uchwała nr XXV/179/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 r.
uchwala​_rgb​_xxv​_179​_20.pdf 2.48MB
{"register":{"columns":[]}}